Anonymn kontrola autoservis zjistila klasick chyby, dly chtjte vidt

0
242

Mezi nejastj pochyben patilo nepedloen vech vymnnch dl a fakturovn opravy soust vozidla, kter nebyly pokozen.

Velice ast bylo mezi objevenmi chybami nekvalitn proveden lakovn, ppadn i patn spasovn vymnnch dl karoserie a nepimen dlouh doba opravy.

Autorizovan servisy si podle nj z hlediska kraj nejlpe vedly v Jihomoravskm kraji s prmrnmi 98 procenty. Naopak nejhor kvalita prac byla v Moravskoslezskm kraji, kde doshla 85 procent. V ppad neautorizovanch servis na tom byly nejlpe ty v jinch echch s 98 procenty, nejhe pak dopadly neznakov servisy v Plzeskm kraji, kter zskaly 91 procent.

Autorizovan servisy v Praze, kter z hlediska kvality prac pat dlouhodob ke pice, vykzaly kvalitu ve vi 97 procent. Neautorizovan opravny aut v hlavnm mst zskaly hodnocen kvality 96 procent.

Pestoe jsme u drtiv vtiny zakzek nezjistili vznamn pochyben, klienti servis by mli bt opatrn a vyadovat zejmna pedloen vymnnch dl, m minimalizuj riziko, e si autoservis tuje penze za nco, co nevymnil. Akoli to podle naeho zjitn nen velmi ast pochyben, nae analza servis potvrdila, e k nmu nkdy dochz, uvedl editel Cebie Martin Pajer.

Z hlediska administrativnch chyb lo podle firmy zejmna o patn vyplnn zakzkov listy, v nich nezdka chybla informace o stavu pohonnch hmot a potu najetch kilometr.

Kvalita prac servis se zhorila ve tvrtm tvrtlet, kdy klesla na 92 procent pedevm kvli pochybenm ve znakovch servisech. Naopak nejvy rove prac byla mezi dubnem a ervnem, a to 98 procent, uvedla Cebia.

V loskm roce dolo tak ke snen etnosti vyuvn sluby pick-up, kdy zamstnanec servisu odveze opraven vozidlo zkaznkovi dom i do zamstnn. Dvodem byla chybjc kapacita servis, ale tak obava majitel voz z nkazy koronavirem, ukzal przkum.

Auditoi jeden servis navtv prmrn tikrt za rok. Vechny kontroly jsou neohlen, servis nen o nvtv auditora pedem informovan. Pi kontrolch se hodnot ada parametr od pstupu k zkaznkovi, pes zakzkov list se sprvnm rozsahem vrobcem pedepsanch kon, skuten rozsah pedepsanch prac vetn vmny oleje, sprvnost rozsahu vytovn, proveden kontroly funknch prvk vozidla i proveden testovac jzdy a po umyt vozidla ped vrcenm provozovateli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno