Bavorky msto uhl. U Sokolova u BMW testuje autonomn zen

V zpadnm cpu esk republiky, nad dolem Ji severn od Sokolova se v obm arelu BMW zan s testy technologi budoucnosti. V nejvtm a nejmodernjm arelu znaky stavnm pro ladn pipravovanch model se to zatm hem bagry, nklaky a dal stavebn technikou, zrove u ovem dokonen sekce brzd maskovan prototypy, kter ovuj funknost systm autonomnho zen.

Je to prvn vvojov centrum BMW Group ve stedn Evrop. A tak prvn, kter si automobilka buduje od potku sama, po svm. Ostatn centra vznikly pestavbou a pravami z arel, kter pvodn slouily k jinmu elu.

Najt vhodn a tak velk pozemek v hust zalidnn Evrop nebylo jednoduch estisethektarov nakonec nalezli v Karlovarskm kraji, je to msto, kam se odvel materil z povrchovho uhelnho dolu. Od poloviny roku 2014 byla zvaovna nov strategie testovacch mst. Zvaovali jsme vce ne 80 monch variant pozemk v Nmecku a v sousednch zemch. V Sokolov jsme nali ideln podmnky. Mme plochu, kter byla dve vyuvna jako tebn, a tud jako udriteln prmiov znaka nevyuvme cenn zelen plochy, popisuje projektov manaer BMW Group odpovdn za testovac centrum v Sokolov Andreas Heb. Dleitm faktorem bylo tak to, e pozemek ml jedinho majitele Sokolovskou uhelnou. Pozemky pod vvojovm centrem pat stle jet Sokolovsk uheln, BMW je s firmou dohodnuto na jejich odkupu do konce roku 2023.

Stavebn prce byly zahjeny v kvtnu roku 2020. Zaali jsme stavt se zatkem koronaviru, a tak jsme museli zvldnout konec plnovn projektu a rozbhnut stavby pro vechny partnery za zcela novch okolnost, popisuje Heb. Vybudovn vvojovho centra vyjde BMW na 7,5 miliardy korun.

V arelu bude nkolik destek kilometr komunikac, ale k tomu napklad 40 kilometr kanalizace, 27 ndr na vodu (jezrek) pro vodn hospodstv. A dal infrastruktura, kupkladu nabjeky pro elektromobily, nebo benzinov pumpa. Vzhledem k tomu, e arel stoj na specifickm podlo, bylo teba pod komunikacemi udlat tlustou extra zhutnnou podkladovou vrstvu.

Prvn dv sekce

V novm vvojovm arelu u mohou vvoji vyuvat plochou o rozloze 90000 metr tverench, na n jsou ti oddlen rozjezdov drhy. Poskytuje tedy ideln podmnky pro testovn asistennch systm, dopravnch situac s pnm provozem, ale tak nouzovch brzdnch a vyhbacch manvr, popisuje mluv eskho zastoupen znaky David Haidinger.

Testovac procedury protinrazovch asistent se d z pilehl dic mstnosti s doasnmi pracoviti. Stavba ob asfaltov plochy 300 300 metr byla velmi nron na pesnost. Mimo jin proto, e po n jezd vysokmi rychlostmi (a 160 km/h) speciln roboti, kter simuluj ostatn vozidla, pi ladn testovanch prototyp. Tyto robotick platformy maj velmi mal kola a jezd vysokmi rychlostmi, proto potebujeme perfektn povrch, vysvtluje pro iDNES.cz Andreas Heb. Na nzk platform, kterou me v krizov situaci testovan automobil pejet bez rizika pokozen, jsou uchycen makety aut sestaven z pnovch dlc.

V arelu budou testovat a ve 230kilometrovch rychlostech. Provuj se ovem t scne, pi kterch systmy vozu mus zdetekovat a zabrnit stetu s jezdcem na jzdnm kole i motorce nebo s chodcem.

Druhou dokonenou sekc je estikilometrov dlnin okruh pro testovn scn autonomn jzdy. Jsou na nm dlnin njezdy a sjezdy a tak rzn druhy znaen, se ktermi se mohou vozy na svt setkat. Zkuebn dlnin okruh m dvojici jzdnch pruh a jeden odstavn pruh, vetn dopravnho znaen i rovinku o dlce vce ne jeden kilometr. Po dlnici se me souasn pohybovat a 25 testovacch prototyp.

K dokonenm dvma sekcm pibudou dal tyi, to u je jist. Budou zde kupkladu sekce simulujc mstsk prosted, nebo okresku. A dlnin okruh obrkrou jet jeden s klopenmi zatkami, kde se bude testovat i v rychlostech nad dv st kilometr v hodin.

V pvodnm plnu bylo dokonce estnct sekc, ale koronavirov krize, kter tak zmnila situaci v autoprmyslu vetn finann bilance, prozatm dal fze projektu zmrazila. Zstupci BMW ovem ujiuj, e a se situace uklidn a vylep, bude dokonen sokolovskho testovacho centra mezi hlavnmi prioritami.

N

V plnm provozu by mlo na polygonu jezdit a 100 testovacch voz denn. Od ervna 2023 oekvme, e na zkuebnm provozu bude pracovat vce ne 200 lid souasn, dodv Heb. Nai zamstnanci budou samozejm hlavn z Karlovarskho kraje. Sto lid bude zajiovat provoz arelu, dalch sto pak bude testovat a pracovat na vvoji aut.

Provoz zahjili dv

Dky pedasnmu zprovoznn dvou traovch sek pro ppravu na oficiln zahjen testovn automobil v Sokolov ji nyn zkoume nov asistenn systmy z hlediska bezpenosti a souasn postupujeme ve vvoji dalch testovacch scn, k Heb. Od poloviny roku 2023 bude nov testovac centrum v esk republice fungovat spolu se s nynjmi centry BMW Group v Aschheimu u Mnichova, Miramasu ve Francii a Arjeplogu ve vdsku.

Na novm zkuebnm polygonu bude BMW Group pokraovat ve vvoji svch prkopnickch technologi z oblast elektrifikace, digitalizace a automatizovanho zen. Vvojov centrum v Karlovarskm kraji je vzdleno asi dv a pl hodiny jzdy od hlavnho vvojovho pracovit BMW Group, Vzkumnho a vvojovho centra v Mnichov, upesuje David Haidinger.

BMW nov arel nutn potebuje pro vvoj a cizelovn technologi autonomn jzdy, rznch asistent pomhajcch idii. Tyto technologie mus projt homologac, pro kad model je teba je odladit zvl᚝. Asistenta jzdy v pruhu, adaptivn tempomat nebo hlda mrtvho hlu je teba vdy optimalizovat pro dan model. Pi vvoji novho modelu ujede prototyp 240 a 250 milion testovacch kilometr, 90 procent z toho ve virtulnm prosted pi simulacch. Deset procent pak opravdu fyzicky na silnici, upesuje pro iDNES.cz Andreas Heb.

N

Ve v arelu pat BMW, s odbornmi pracemi vypomhaj firmy specializovan na testovn vozidel, mimo jin TV-SD nebo Idiada. Ve v arelu je zeno pomoc GPS, ovem v pesnj variant s toleranc mn ne metr.

Zpotku se nasnman data z test budou odeslat do vvojovho centra v Mnichov, pot se ovem i s tm, e vznikne vvojov tm sdlc pmo na polygonu u Sokolova. Prozatm budou podle poteby ineni z Mnichova do Sokolova dojdt. Aktuln se dokonuj dlny pro pravy a opravy testovacch prototyp.

Dron odhal piona

Kad automobil, kter se po arelu pohybuje, mus mt na palub speciln zazen s GPS modulem doplnn o mobiln telefon, s jeho pomoc dc veln vz sleduje a komunikuje s idiem. Automatizovan systm sleduje pohyb. Pokud ofr pekro rychlost, dostane varovn, kdy ho bude ignorovat, pjde na kobereek k vldci velnu Michalovi Rychlmu.

N

Cel arel je obehnn plotem, nechyb kamerov systm, idla. Ppadnho piona pi prniku do arelu nejprve najde dron a pak odchytne ochranka. BMW se tak pokou dojednat, aby nad arelem byla vyhlena bezletov zna.

Bavorky msto uhl

Na pprav arelu se podl i Karlovarsk kraj, pro kter je investice BMW klov i z pohledu pipravovanho odklonu regionu od hospodstv vzanho na tbu a zpracovn uhl. Karlovarsk kraj si od testovacho polygonu svtov znaky slibuje pnos zejmna v zamstnanosti, a to i v navazujcch servisnch slubch. Je to obrovsk impulz, co se te novho odvtv modernch technologi, s vysoce kvalifikovanmi pozicemi jak pro obyvatele regionu, tak pro obyvatele nov pchoz, ekl karlovarsk hejtman Petr Kulhnek (za STAN).

Aktuln kraj v oblasti Podkrunohorsk vsypky dokonuje okrun kiovatku za zhruba 14,4 milionu korun, na kterou dostal dotaci ze Sttnho fondu dopravn infrastruktury (SFDI). S dokonenm se pot koncem z, uvedl zastupitel Karlovarskho kraje pro dopravu Jan Bure (ODS).

V plnu je tak dokonen infrastruktury, je nle k rozvojovmu centru. Jde o dostavbu pjezdov komunikace, parkovit pro nvtvnky a dodavatele i dobjec stanice pro elektromobily. Jejich stavba, kter mla zat letos, se ale podle Buree o rok odkld.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts