Budoucnost aut je elektro, mobilita na pedplatn i samozen a ltajc vozy

0
92

K rozen elektromobil napome jejich zlevovn. Tm ti tvrtiny dotzanch mn, e do roku 2030 se nklady na elektromobily sn na rove voz se spalovacm motorem. Masov prosazen elektromobil ovem zvis na vraznm zrychlen jejich nabjen. To u vtiny souasnch nabjecch stanic trv pes ti hodiny. idii by ale na cestch potebovali dobjet nanejv za 30 minut, uvedlo 77 procent manaer. Stejn podl v, e elektromobily jsou schopn se rozit i bez sttnch dotac.

Celkem 1 100 oslovench manaer vesms pedpovd, e elektromobily budou do roku 2030 tvoit piblin polovinu nov prodanch voz v USA, zpadn Evrop, Japonsku i n. Dokonce i v Brazlii a Indii by to mohlo bt 40 procent. daj za esko przkum neobsahuje.

Samozen vozy budou do konce desetilet komern dostupn ve velkch mstech v zpadn Evrop, USA, Japonsku i n. Mysl si to vtina oslovench. Ltajc vozy budou k dispozici ve vtin velkch mst do roku 2035, oekv 58 procent respondent. Vvoj a testovn ltajcch aut a plny na jejich sriovou vrobu jsou v pokroilch fzch hlavn v n, USA, Britnii, Nmecku, ale i na Slovensku.

Snad kad aspekt automobilovho prmyslu, od vvoje pes vrobu a po prodej, projde hlubokmi zmnami. Rozdln schopnosti pizpsobit se trendm rozdl sektor na nov vtze a poraen. Pro esko je ivotn dleit, aby zstalo v prvn skupin, upozornil automobilov expert esk poboky KPMG Jan Linhart.

Manaei se nejvc obvali petrvvn problm v dodavatelskch etzcch. Vc ne polovina respondent byla velmi a extrmn znepokojena nedostupnost nebo cenou oceli, hlinku, mdi a lithia do bateri. Ptapadest procent dotzanch zneklidoval nedostatek pracovnk, kter trp obzvl᚝ USA. Padest sedm procent oslovench mlo strach, e v ptch pti letech stoupne sloitost a nkladnost obchodnch pravidel a cel.

Padest ti procent respondent pitom vilo, e v autoprmyslu porostou v ptch pti letech zisky. Obavy o budouc ziskovost vyjdilo 38 procent dotzanch. Devt procent nemlo jasn nzor. Optimismus ohledn zisk se liil podle jednotlivch stt. V USA ho sdlelo 66 procent dotzanch, ale v Nmecku jen 49 procent. To pro esk automobilky navzan na Nmecko nen dobr signl. Navc s vlkou na Ukrajin je ziskovost autoprmyslu jet vce nejist, zdraznil Linhart.

Przkum pedpovd prosazovn modelu oznaovanho jako pedplatn aut. Pedplacen vozy zkaznci nevlastn, ale pouze uvaj. V tom je pedplatn podobn operativnmu leasingu. Na rozdl od nj ale lze pedplacen auto uvat i jen krtkou dobu v du msc nebo tdn. U pedplatnho navc zkaznk nenese nklady spojen s pojitnm i drbou.

tyiaosmdest procent dotzanch mn, e do roku 2030 bude pedplatn automobil vnm konkurentem klasickch prodej i operativnch leasing. Nejlep pedpoklady k spnmu nabzen pedplatnho maj podle przkumu vrobci automobil, nikoli dealei nebo startupy.

Z przkumu tak vyplynulo, e do roku 2030 se bude vtina novch aut prodvat online. Ti tvrtiny oslovench oekvaj, e vc ne 40 procent voz prodaj koncovm zkaznkm pmo automobilky. sti dosavadnch dealer tak hroz, e se postupn stanou nepotebnm mezilnkem, uzavel Linhart.

Vldci autoprmyslu hled do budoucnosti

O przkumu

Zjitn pinesl 22. ronk pravidelnho przkumu Annual Global Automotive Executive Survey. V rmci nj KPMG vyzpovdala 1 118 manaer celosvtovho automobilovho a nvaznho prmyslu. editel firem tvo 33 procent respondent. Zbytek jsou dal vedouc pracovnci z nich rovn zen.

tvrtina dotzanch pochz z Evropy, dal tvrtina z USA a 26 procent z ny. Zbytek jsou zstupci Japonska, Jin Koreje, Indie, Indonsie, Thajska, Kanady, Ruska, Mexika, Brazlie, Argentiny, Turecka, Sadsk Arbie, Austrlie a Jihoafrick republiky.

Mezi zastnnmi firmami tvo nejvt skupinu automobilky s podlem 24 procent. Dle jsou v przkumu zahrnuty nkter dodavatelsk, energetick, technologick a dealersk spolenosti spjat s autoprmyslem. Dvacet sedm procent tvo podniky, jejich ron vnosy pedloni pekroily deset miliard dolar.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno