Ceny aut rostou, extrmn zdrail Nissan Qashqai. Vc stoj dacia i fabia

0
109

Nrst ukzal cenov index spolenosti EY, kter od roku 2018 pravideln sleduje a analyzuje trh s osobnmi automobily a jejich dopad na spotebitele. Podle nj v rmci srovnvn cen osobnch automobil mezi ervencem 2021 a norem 2022 m nejvt vliv na rst cen zdraen zkladnch vbav, v prmru o 36 963 K (7,4 %). Nicmn i vozidla v nejlepch vbavch zdraila, konkrtn o 3,1 % (o 25 157 K).

Mezi tyto cenov naven modely pat vtina portfolia od tuzemskho vrobce koda Auto. Nejednalo se ovem o jedinou znaku, kter zdraovala nejvybavenj modely. Ceny zvyovala drtiv vtina automobilek jako napklad Ford se svmi modely Focus i Fiesta, piem ani u voz Toyota nebo Peugeot tomu nebylo jinak. Dacia a jej modely Duster a Logan pat rovn mezi nejvce zdraen modely, kter pisply zejmna k prmrnmu 8,3% rstu cen vozidel na LPG pohon, co odpovd stce 28 451 K.

Vliv na to m mnoho faktor. Jednm z nich je nedostatek novch vozidel z dvodu nedostatku polovodi na trhu v minulm roce. Druhm dvodem je obecn rostouc inflace a s n zvyujc se rokov sazby. Tetm tradinm a nepolevujcm faktorem jsou stle rostouc nklady na plnn legislativnch poadavk, u kterch se v blzk dob pokles tak neoekv. Vidin levnjch voz rozhodn nepispv ani souasn politick situace na Ukrajin, kter bude mt prakticky jist negativn dopad i na automobilov prmysl, komentuje Petr Knap, vedouc partner spolenosti EY pro automobilov sektor v regionu stedn, vchodn a jihovchodn Evropy a stedn Asie.

Nejvt procentuln zmny z hlediska kategori zaznamenaly mal vozy, jejich prmrn ceny nejnich vbav vzrostly o 13,5 %. Na tento prmrn nrst o 39 723 K mlo vliv zdraovn vozidel napklad Daci Sandero a Logan, Citronu C3, Peugeotu 208 a kody Fabie, kter na trh pila v nov generaci, a navc se zkladn cenou vy o 60 000 K. Dal kategori, za kterou si zkaznci v prmru za zkladn vbavu piplat o 47 632 K (7,1 %) vce, je SUV.

Nejvraznjho zdraen se dokal Nissan Quashqai, a sice o 104 000 K z dvodu uveden novho modelu na trh. Druhm nejvce zdraenm modelem byl Volkswagen Tiguan, jeho cena vzrostla o 101 000 K. Stedn tda v zkladnch vbavch zdraila v prmr o 6,6 %, co v pennch jednotkch pedstavuje naven cen o 49 386 K. Podobn na tom byla ni stedn tda (kategorie VW Golf nebo Opelu astra) s prmrnm rstem ve vi 5,7 % (25 740 K). Naopak jeden z nejmench rst cen zkladnch vbav byl zaznamenn u vy stedn tdy, a to ve vi 1,2 %.

Ve srovnn s dubnem 2018, kdy EY zaala ceny mapovat, osobn vozy zdraily v prmru o 19,4 procenta bez zapoten inflace.

Srovnn voz podle kategori zkladn a nejvy vbavy (bez zapoten inflace).

  • Mini vozy (A) proly zdraenm zkladnch vbav o 4,2 %. Na poli nejvych vbav dolo ke zdraen o 2,3 %.
  • Kategorie malch voz (B) prola vraznm zdraovnm. Ceny zkladnch vbav vzrostly o 13,5 % a nejvych vbav o 7 %. V prmru si zkaznci piplatili o 37 007 K vce.
  • Ni stedn tda (C) podraila v prmru o 2,2 %, kter pedstavuj nrst cen o 13 789 K. Zkladn vbavy zdraily o 5,7 %, piem ceny nejvych vbav vzrostly jen o 0,2 %.
  • Stedn td (D) se zdraovn tak nevyhnulo. U zkladnch vbav dolo k prmrnmu zdraovn o 6,6 %, zatmco nejvy vbavy rostly mrnjm tempem o 4,4 %, co pro spotebitele pedstavuje zdraen o 56 085 K.
  • Ve vy stedn td (E) a kategorii MPV nedolo k vraznm zmnm, jako je tomu u ostatnch segment.
  • Vozidla z kategorie SUV & Crossover v prmru navila ceny o 4,2 %. Zdraovaly vechny typy pohon, nejvce vak ceny benznovch vozidel v zkladnch vbavch (o 8,7 %). Nejmen nrst cen nastal u plug-in hybridnch automobil v nejvych vbavch, jejich ceny vzrostly v prmru o 25 838 K, to odpovd 1,6 % rstu. U Nissanu Qashqai dolo k nejdramatitjmu zdraen ve vi 249 000 K v nejvy vbav. M to nkolik dvod; prvnm z nich je pchod nov generace na trh a druhm je pidn nov rovn nejvy vbavy Tekna+1.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno