Drah bouraky: nejrizikovjm mstem v esku je silnice u Rohlenky

0
45

Rohlenka se nachz na silnici slo 430 v okrese Brno-venkov, jde o sek dlnice D1 z Brna do Vykova na Morav. Na Rohlence, jak seku kaj asto projdjc idii, dochz podle dat pojioven k nejvtm kodm na eskch silnicch. Za poslednch 24 msc se zde stalo dvanct nehod, pi kterch vznikla koda tm 40 milion korun.

sek je zrdn pedevm v mst pobl exitu z dlnice, kde jsou odboky na erpac stanici, k restauraci a na odpovadlo. idii jsou tu asto nepozorn a nerespektuj dopravn znaky Dej pednost v jzd, co m za nsledek zmnn nehody.

Druhm nejnebezpenjm mstem je podle ve zpsobench kod sek dlnice D5 pobl Rudn u Prahy. Za posledn dva roky tu pojiovny napotaly celkem 102 dopravn nehody a kody tm 35 milion korun.

sek u Rudn je velmi frekventovan, protoe jej kad den vyuvaj lid mc do Prahy do prce z mst a obc na jihozpad. asto zde vznikaj kolony, idii se dostaten nevnuj zen, roste nervozita. A prv nedostaten pozornost vnovan zen je zde pinou vtiny nehod, uvedl za Portl nehod Milan K.

Tet nejnebezpenj msto je podle daj od pojioven sek dlnice D8 pobl Zdib, tedy tm na hranici Prahy. Zde dolo za poslednch 24 msc k 26 nehodm se kodou tm 27 milion korun, pi kterch zemeli ti lid. Opt jde o velmi frekventovan sek, kter kad den pivd do Prahy mnostv aut mcch z lidnatch rezidennch oblast na sever od Prahy.

Mapa rizikovch mst

Nejrizikovj msta, poty nehod a vyslen kody

Data doposud jen od policie

Mapa rizikovch mst na portlu nehod doposud obsahovala jen data od Policie R, take ve kod po dopravn nehod byla jen jejich odhadem.

Primrnm kolem policie je zajistit bezpenost silninho provozu a vyeten pin nehody. Komplexnj obraz o dsledcch nehody pak poskytuj data pojioven, kter eviduj nejen kody na majetku, ale i kody na zdrav, v ppad trvalch nsledk pro pokozen s vplatou i v horizontu a dalch destek let, vysvtlil pojistn matematik esk kancele pojistitel Petr Jedlika s tm, e takov data policie pi svch odhadech zohledovat neme. Naopak pojiovny tyto souvisejc zvazky vysluj, aby mly dostatek prostedk na budouc hradu.

Nov data od pojioven tak znan zamchala ebkem nejrizikovjch mst. Jakkoliv rozen datovho setu informac nm pomh pi zpesovn analz. Dky spoluprci s eskou kancel pojistitel meme nyn jako jedin v esk republice pracovat i s informacemi o vi kod odhadovanch pojiovnami u jednotlivch rizikovch mst. V map rizikovch mst nyn dokeme uivatelm nabdnout vce vypovdajc informace zejmna u nehod, kde dolo ke zrann nebo mrt, doplnil Jan Chalas ze spolenosti DataFriends, kter je autorem a provozovatelem Portlu nehod.

Portl nehod

  • uiten nstroj pro idie pi plnovn cest
  • vznikl za podpory Fondu zbrany kod ve spoluprci s eskou kancel pojistitel
  • autorem a provozovatelem portlu je spolenost DataFriends
  • interaktivn mapa s nejrizikovjmi seky, kde nejastji dochz k dopravnm nehodm kvli riskantnmu pedjdn, stetu se zv nebo vysok rychlosti
  • MAPA RIZIKOVCH MST zobrazuje pehled rizikovch mst podle potu nehod za poslednch 24 msc
  • znalost nebezpench mst a vt opatrnost idi, kte tudy projd, m pispt k vt bezpenosti na silnicch

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno