Emise m i elektromobil. Je pohnn uhlm, jdrem nebo plynem od Putina

Ceny pohonnch hmot jsou stle o destky procent v ne ped tokem Ruska na Ukrajinu a e se, zda bude Evropa z vchodu odebrat plyn. Kdo se ale domnv, e elektromobily jsou cestou, jak snit zvislost na ruskm plynu, ml by se podle nmeckho magaznu Focus zamyslet jet jednou.

V Nmecku se momentln ceny pohonnch hmot pohybuj kolem hranice dvou eur za litr, piem kvli vysok poptvce je nafta dra ne benzin. Ti, kte maj elektromobil, mohou bt v tuto chvli spokojeni, protoe jzda s nm je momentln vrazn levnj ne dv ve srovnn se spalovacmi vozy. Ujet sta kilometr na elektinu stoj piblin polovinu toho, co v souasnosti zaplat nmeck majitel benzinovho vozu.

Ekologick organizace, jako jsou BUND a Deutsche Umwelthilfe, se tohoto tmatu chytly a vc ne kdy jindy propaguj elektromobily s argumentem, e dky nim jsme mn zvisl na surovinch z Ruska. Focus se domnv, e to nen tak pln pravda.

Jak vichni vme, elektromobily potebuj ke svmu provozu elektinu, pe Focus. A proto je Nmecko stejn zvisl na surovinch z Ruska jako na rop pro dovoz benzinu nebo nafty. Ministr hospodstv Robert Habeck plnuje tuto zvislost zmnit a snit napklad dovozem surovin z Blzkho vchodu a samozejm poslenm rozvoje domc vtrn a solrn energie. Bez plynu nebo jinch fosilnch paliv vak nebude mon v ptch letech vyrbt a provozovat ani elektromobily, zejmna proto, e Nmecko bude muset elektinu as od asu dovet.

Odbornk na motory, profesor Thomas Koch z Technologickho institutu v Karlsruhe, dlouhodob kritizuje vpoetn metody, kter Evropsk unie pouv k informovn o uhlkov stop elektromobil. U bateriovho vozidla stedn tdy mus i v pznivm scni elektrrna poskytnout 26 kWh / 100 km, aby bylo mon pohnt vozidlo se spotebou 14 kWh / 100 km, a to v dsledku ztrt ve veden, ztrt ve wallboxu, pi nabjen, v baterii, ztrt innosti elektroniky a elektromotoru a nakonec i dalch ztrt.

Koch vypotv, e a do roku 2030 bude vdy jen pohdkou, e elektromobil vrazn zlep ekologickou bilanci, natopak nklady na dovoz primrnch zdroj energie.

Situaci jet zhor ukonen provozu jadernch elektrren. V nejlepm ppad bude nyn v nejblich letech nhradou plynov elektrrna, kter bude v dsledku ukonen jadern energetiky dodvat potebnou elektrickou energii 26 kWh / 100 km pro elektromobily s prmrnou innost kolem 40 procent. To znamen, e je zapoteb 65 kWh / 100 km primrn energie ve form plynu. To znamen dovoz vc ne esti kilogram ruskho zemnho plynu na 100 km za 13 eur s vslednmi emisemi CO2 pes 160 g CO2/km, k Koch.

Koch je ale mnohmi pznivci elektromobility obviovn znekorektnosti, nevdeckho pstupu a zkreslovn daj naopak ve prospch dieselovch motor. Mon i proto se Focus obrtil i na dal zdroje. Napklad fyzik Christoph Buchal dodal: Elektromobily je teba povaovat za dal, nov odbratele elektiny, kter je teba obslouit volnou dodatenou kapacitou (uhl, ppadn plyn) na trhu, jeho podl elektiny z obnovitelnch zdroj je ji pln pokryt. Zkonodrce to v, a proto nadil, aby se takov nevhodn vpoty oficiln neprovdly. Je teba pouvat prmrn hodnoty.

Pokud se do emisnch vpot zapoj sten i uheln elektrrny, tak podle Kochovch daj by to znamenalo piblin 15 kg hndho uhl na 100 km a vc ne 280 g CO2/km. asopis Auto Motor und Sport ve svch vpotech dokonce dospl k nejhormu scni 358 gram na kilometr pokud je k dispozici pouze uhl.

To je ale ponkud extrmn pohled, protoe je mlo pravdpodobn, e njak elektromobil pojede ryze na elektinu zhndho uhl opakovan nebo trvale. Ve zle prv na energetickm mixu. Za opan extrm by se dala povaovat teba Francie svysokm podlem energie zjdra. Po pipojen na jadernou elektrrnu tak elektromobil neprodukuje dn emise CO2.

Ani vozy se spalovacm motorem samozejm nemaj 100% innost a vroba benzinu a nafty se neobejde bez emis CO2. Pro Thomase Kocha by pesto byl v souasnosti lepm eenm sporn diesel, kter by alespo snil zvislost na surovinch, ale i emise. Emise CO2, vetn vroby paliva, in u dieselovho mild-hybridu piblin 150 g CO2/km, zatmco u elektromobilu 160 a 280 g CO2/km, uvedl Koch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts