esko m stovky novch dobjecch stanic, nejvc se nabj v Praze

0
49

V esk republice bylo ke konci loskho roku podle statistik ad kolem 1 360 dobjecch stanic. Vyplv to z informac velkch provozovatel dobjecch stanic.

Prudk rst vyuvn dobjecch stanic postupuje spolen se stoupajcm zjmem o elektrick auta. Elektrickch osobnch aut bylo v esku ke konci loskho roku evidovno 14 316, co je o 5 075 meziron vc. Krom toho po tuzemskch silnicch jezd desetitisce hybridnch aut, kter kombinuj elektrick pohon s klasickm spalovacm motorem.

Na to reaguj i nejvt tuzemt provozovatel dobjecch stanic pro elektromobily, ktermi jsou zejmna velk energetick firmy. Polosttn spolenost EZ loni nov zprovoznila 130 stanic. Celkem jich tak m v zemi 500. idii loni podle firmy u jejch stojan naerpali pi 265 tiscch zastaven pes 4,4 GWh energie, co znamen meziron nrst o 25 procent. Nejvt poet dobjen zaznamenal EZ v Praze, kde jich idii provedli pes 28 procent. Tm ptinov podl byl ve Stedoeskm kraji. Dal kraje maj podl na dobjen pod deseti procenty. Nejvytenj byly podle spolenosti rychlodobjec stojany, kter mly vc ne 91procentn podl na vech odbrech.

Letos clme znovu na vc ne dvacetiprocentn rst odbr a vrazn pekroen hranice naerpanch pti milion kilowatthodin. Mlo by se to podait i dky zrychlen vstavby ultrarychlch stojan, kterch zprovoznme asi tyicet, ekl editel elektromobility EZ Tom Dzurilla.

Dynamick rozvoj dobjec infrastruktury zaznamenala tak Prask energetika (PRE). Ta loni otevela skoro dv st novch stanic, jejich poet se tak rozil na vc ne pt set. Spoteba energie u nich loni podle firmy meziron stoupla o 121 procent. Elektromobilist u stojan odebrali tm ti MWh energie. Vtinu stanic, konkrtn 370, m PRE v Praze, zbylch 130 stanic firma postavila po cel republice.

Ambice na udren souasnho tempa vstavby si dl PRE i tento rok. Letos ns ek pedevm zahuovn dobjec st v Praze a tolik oekvan navyovn nabjecho vkonu stvajcch dobjeek u dlnic, ekl Vojtch Fried z oddlen Rozvoj elektromobility v PRE.

Dvojnsobn mnostv odebran energie i dvojnsobn poet vyuit dobjecch stanic ve srovnn s rokem 2021 vykzal E.ON. idii podle spolenosti v jej st vce ne 260 stanic odebrali pes 1,3 GWh elektrick energie. Celkov provedli osmdest tisc dobit. Nejvytenj byly podle E.ON rovn ultrarychl stanice. Trendem posledn doby je tak soustedn dobjecch bod do spolench hub. Nae ultrarychl stanice nestoj osamocen, ale jsou doplnn o dal dobjeky tak, abychom byli schopn uspokojit co nejvt poet zjemc o dobjen, ekl jednatel spolenosti E.ON Drive Infrastructure Martin Klma.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno