Evropsk unie si posvt na plug-in hybridy. Psnj normy je mou zabt

0
74

Plug-in hybrid ml bt mezistupnm mezi vozem se spalovacm motorem a elektromobilem. Doke ujet obvykle ticet a tyicet kilometr jen na elektinu, pokud m nabitou baterii, krom toho ale disponuje i spalovacm motorem a ndr vtinou na benzin, nkdy i na naftu, take jeho majitel nen omezen ani na dlouhch cestch. Dky souasnm normm udvaj tyto automobily prmrnou spotebu mezi jednm a dvma litry benzinu na sto kilometr, m maj paprov krsn nzk emise a mou asto vyuvat vhod elektromobil. Teba dky znace s EL na zatku parkovat zdarma v modrch znch v Praze.

Realita ale bv velmi asto odlin, co nen samozejm problm automobilek, ale idi. Zkuenosti teba z firemnho provozu ukazuj, e velk st idi nenabj a jezd jen na benzin, take spoteba vysko z na osm litr i vc. Plug-in hybrid m ve firemnm autoparku teba esk Moneta. Mluv skupiny Moneta Zuzana Filipov koncem loskho roku pro magazn o firemnch autech Flotila uvedla, e s nm v budoucnu nepotaj. Zjistili jsme, e pevn st idi v nich jezdila na benzin a elektinu zanedbvala, a tm pdem se vytvela daleko vt uhlkov stopa ne s klasickm benzinovm autem. tte vc o przkumu v lnku Plug-in hybridy erou a tyikrt vc, ne udvaj. idim se nechce nabjet.

Podle zprvy Reuters plnuje Evropsk unie zpsnit metodu men emis oxidu uhliitho u plug-in hybridnch automobil. Agentue to potvrdily dva zdroje obeznmen s touto zleitost. Revidovan test bude pravdpodobn uplatovn piblin od roku 2025, uvedly zdroje.

Podle nich budou do testu zahrnuty daje z mi spoteby paliva, kter mus bt podle prvnch pedpis EU zabudovny do novch automobil od roku 2021. To uke realistitj obraz toho, jak moc hybridn vozy stle spolhaj na spalovac motor namsto elektrick baterie.

Nov metodika by mohla znamenat, e nkter automobilky, kter v roce 2021 prodaly v Evrop tm tolik plug-in hybrid jako bateriovch elektromobil (BEV), budou muset prodvat vc BEV, aby splnily emisn cle EU a vyhnuly se vysokm pokutm.

Spolenosti Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW nebo Renault uvedly, e splnily sv cle pro rok 2021, k emu pispl rekordn prodej elektromobil a plug-in hybrid. Cle pro rok 2021 se pohybovaly kolem 95 g CO2/km, piem se mrn liily, protoe cle jednotlivch automobilek se upravovaly v zvislosti na prmrn hmotnosti jejich vozidel.

Studie ekologickch think-tank, jako je Mezinrodn rada pro istou dopravu (ICCT), ukazuj, e i test WLTP m v ppad plug-in hybrid daleko k realit. Studie ICCT vyuvaly skuten daje o emisch z vc ne sto tisc plug-in hybrid ze zdroj, jako jsou databze firemnch voz nebo webov strnky spotebitel sledujc spotebu paliva.

Bylo zjitno, e plug-in hybridy se nabjej mn asto a maj krat dojezd na pln elektrick pohon, ne pedpokldaj oficiln daje. U firemnch voz je reln odchylka jet vy, pravdpodobn proto, e idii maj men motivaci vozidlo nabjet co je levnj varianta ne tankovn , pokud sami za pohonn hmoty a elektinu neplat.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno