Fedex ek soud kvli tachometrm. Ml podvdt pi prodeji dodvek

0
48

Hranat skov dodvky Fedex jsou koloritem silninho provozu v zahrani. Nejen na silnicch ve Spojench sttech americkch, kde momentln tvo tet nejsilnj flotilu doruovatel, hned po gigantech UPS a Amazon. Logistick zajitn a kurrn sluby firma poskytuje od roku 1971, a momentln psob v jednaedesti zemch svta.

Za to vc ne plstolet v brani zsilek a balk u prokzala jistou podnikatelskou dravost, pizpsobivost i schopnost odolvat zmnm na trhu. Fedex je zkrtka spolenost s jistou reputac. A k t dobr reputaci pat i to, e velmi dynamicky regeneruje svou flotilu. Jakmile jedna takov standardn doruovatelsk dodvka peshne prh 160 000 najetch kilometr, dok se odstrojen a zam do bazaru.

Pochopiteln, e by ustla mnohem vce. Ale kdy doraz k prodeji jet takhle za erstva, nem o kupce nouzi. Dolary se hezky to, a Fedex rychlm prodejem relativn slunch ojetin umo st nklad na pozen novch stroj. Spokojen jsou vichni.

Tedy byli. Je to minulost, stejn jako ona dobr povst Fedex.

Najeto a tyikrt vc

Skov dodvky z druh ruky si nejastji od Fedexu poizovali provozovatel bister, protoe vozy byly ideln na vestavby mobilnch kuchyn. A prv od majitel food-truck zaaly ped lety zaznvat vtky. Auta z druh ruky neodpovdala mrou svho opoteben tomu, co by se oekvalo od relativn lehce zajet dodvky.

V roce 2017 to poprv rozlouskli v Nevad. Po pipojen k potai s autodiagnostikou se ukzalo, e nkladn Fedex Freightliner, kter ml mt podle tachometru najeto 290 000 kilometr, m ve skutenosti za sebou vc ne 650 000 kilometr. Nkdo mu dopl omlazujc kru.

FedEx proslul kladnm vztahem k inovacm i tm, e dynamicky regeneroval svou firemn flotilu.

Nelo o klasickou vchodoevropskou ernotu s petenm tachometru. Ale o sofistikovanj postup, vmnu starho tachometru za nov. Ta toti nen nezkonn. Tachometr se stejn jako jin soustka vozu me opotebovat, a tak je teba jej nahradit. Nen to ale pln bn porucha, nestv se to asto. U dodvek od Fedex se to vak stvalo pravideln.

Proto te na Fedex m hromadn aloba od nespokojench kupc. alovanou stranou jsou rovn majitel etzce autobazar, spolenost Holman Fleet Leasing, kter v poslednch letech tm vhradn zajiovala odprodej ojetin od Fedex na burzy a aukce. A podle toho, co stoj v alob, se na podfuku sama aktivn za podl na provizi podlela.

aloba konkrtn obviuje spolenost Fedex z toho, e po najet jist limitn vzdlenosti ve svch dodvkch v dlnch Holman Fleet Leasing mnila tachometry za nov, s nulovm potem ujetch kilometr. A pak s nimi jezdila dl, ne je v Holman Fleet Leasing nabdla k prodeji.

Podle vymnnho zajetho tachometru do vypadalo, e dodvky za sebou maj od 140 do 200 000 kilometr. Ve skutenosti ale za sebou mly tikrt a tyikrt tolik. Co, jak uvd aloba, vedlo k nesetnm mechanickm problmm, kter zkaznky stly mnohem vce penz.

Skoro tvrt milionu vrak

Jet dodvky od Fedexu si zkaznci poizovali za vy ceny v domnn, e kurrn vozy jsou jet zachoval. Ale v nkterch ppadech byly zvady na vybhanch strojch tak zvan, e dodvky byly prakticky nepouiteln. Podniky, kter se s jejich pomoc mly rozvjet, tak zkrachovaly.

Nelo pitom o jednotky nebo destky kus voz. Ale tisce. V podstat by bylo vjimen, kdybyste se v bazaru dobrali dodvky od Fedex, kter takovou omlazovac krou neprola.

Hod se doplnit, e ve Sttech takov vmna tachometr a dokonce i jejich peten v zsad nen njak nezkonnm postupem. Auto s petoenm budkem tu mete nabdnout k prodeji. Ovem za podmnky, e coby prodvajc uinte takzvan prohlen o vylouen odpovdnosti. Kdy kupujcho varujete, e poet ujetch kilometr na tachometru je nepesn a zahrnete to i do kupn smlouvy.

Zrovna na tento podstatn detail v Holman Fleet Leasingu jako by nhodou zapomnali. Nejsp ne nepodobnou nhodou, s jakou se tu zastavovaly dodvky Fedex na revizi, kter konila vmnou tachometr.

aloba proti Fedexu a Holman Fleet Leasingu stoj na tom, e pro takov plon vmny tachometr neexistoval dn jin dvod ne udren dohody o pchn podvod s potadly ujet vzdlenosti. A protoe dajn alovan mysln nepipojili nebo odmtli pipojit prohlen o vylouen odpovdnosti, uvdli tm potenciln kupce v omyl. Nkladn omyl.

Dvojka v obratu a tet nejvznamnj kurrn spolenost ve Sttech el obvinn, kter z n me udlat nejvtho podvodnka.

Nen bez zajmavosti, e Fedex se dv jetch dodvek bazarovm prodejem nezbavoval. Po najet 560 000 kilometr obvykle zamily na vrakovit. S phodnj prax odprodeje zaali a v roce 2011, tedy ve stejn dob, kdy navzali spoluprci s Holman Fleet Leasingem. A tehdy se dost mon zrodila mylenka na to, jak si pivydlat.

Dokazovat i vyvracet v New Jersey to te bude soud, kter me alovan pijt velmi draze. Za dvanct let toti alovan vypustili do obhu bazarovm prodejem na 210 000 dodvek Freightliner MT45 a MT55. Spolenost Fedex veker naen pochopiteln drazn odmt. Jsme si vdomi obvinn uvedench ve stnosti a budeme se alob drazn brnit, uvedl zstupce Fedex.

Jist u te je, e kurrn-logistick spolenost, s ronm provoznm ziskem 6,2 miliardy dolar, pila o sv dobr jmno.


Seberte bod do sout

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno