Furt ve smyku. BMW M3 se tykolkou je senzan i pes kila navc

Vyvezli jsme modrou M3 s pohonem vech kol na snh. A taky zkusili, jak neskuten rychl um bt na asfaltu. Pipoutejte se, startujeme.

Rodov proklet

Kad nov generace BMW M3 to m opravdu tk. Mt v rodokmenu E30 M3 je jako mt za otce Michaela Jacksona, Davida Backhama nebo Ayrtona Sennu. Cel ivot se mete petrhnout, ale stejn se vdycky najde spousta lid, kte vai snahu zazd hlkou o nedostin jedinenosti vaeho pedka. Jako prvn kritiku schytala hned nsledujc generace E36, kter u nebyla tm puristickm homologanm specilem s vraznm bodykitem a velkm ptlanm kdlem jako bvala E30.

Msto toho vypadala na prvn pohled pln stejn jako kad jin E36 s pplatkovm M paketem. Dky vt, ale tak tu karoserii, estivlcovmu motoru a hi-end dc elektronice pibrala vce ne 200 kilogram. Bylo snadn kritizovat nadvhu, ale na skutenost, e byla na stovce o vce ne sekundu rychleji se asto zapomnalo.

Stejn to mla i generace E92. Pro skaln M fanouky bylo doslova okem, kdy milovanou adovou estku nahradil vidlicov osmivlec. Auto navc proti E36 pibralo dalch 200 kg hmotnosti. Jene i tato mince mla svou druhou stranu. M3 E92 byla mnohem lpe vyven, mla podvozek s hlinkovmi tlumii, rameny a vraznm vyztuenm, kter dodal autu o level lep ovladatelnost a pesnost. Hlinkov osmivlec byl dokonce leh ne litinov estivlec v E46 a navc posazen vce od stedu auta. Motor ml nejen asn zvuk, ale i skoro zvodn vysokootkov projev.

A pak pilo turbo. V internetovch diskusch bylo tehdy zas nazvraceno. Nakonec se vak ukzalo, e adov estivlec osazen dvma turbodmychadly nen zas tak patn cesta. Nov motor toti dostal M3 do pln jin dimenze rychlosti. Poprv se v konfigurtoru tak objevily karbon-keramick brzdy, head-up displej a cel ada sportovnho psluenstv od aerodynamickch vylepen a po sportovn tlumie od KW.

Posledn generace G80 dostv v duchu tradice od diskutujcch teoretik tak nakldaku hned od zatku. Ponaje designem pd s maskou na vku, pes vy hmotnost a po pohon vech kol M xDrive. Jene podobn jako u pedchozch generac maj i zde vechny kritizovan prvky sv praktick opodstatnn.

Zsadn designov zmna

Zanme rovnou vzhledem. Nov ada 3 si vyslouila adu nadvek zejmna za velk vertikln ledvinky odkazujc na klasick pedvlen BMW. Je to samozejm pomrn vrazn designov prvek, jeho intern schvlen bylo jist podmnno rozshlou diskus se zkaznky, jejich reakce musela bt pozitivn. Ve skutenosti navc vypadaj vrazn lpe ne na fotkch. Sta se po pr hodinch postavit ped auto a jasn vidte, e to nen bobr, ale BMW.

A te opt trochu nmeckho pragmatismu. Jejich tvar a velikost pmo souvis s chlazenm motoru, kter mezigeneran pidal 60 kon vkonu. eln tvarovan ebrovn smuje potebn mnostv vzduchu ke vem chladim a k sn estivlce.

Otvory ve spodn sti nraznk zase usmruj proudn vzduchu k pednm brzdm a takzvan air curtains po stranch pednho nraznku obaluj pedn kola proudem vzduchu, kter aktivn sniuje turbulence. Podobn aerodynamicky efektivn je tvar pedn kapoty, zptn zrctka, prolisy karbonov stechy (ty navc zvyuj jej tuhost) nebo miniaturn odtrhov hrany zadnch lamp, dky kterm se tolik nepin pi jzd v deti.

Pr designovch zmn najdeme tak v interiru. Klasickou pstrojovou desku s dvojic kruhovch pstroj tu nahradil displej s grafikou, kterou znme ze souasn generace velkch emek, tedy M5 a M8. Na multifunknm volantu jsou nov dv velk erven tlatka M1 a M2, pod kter si mete uloit nastaven auta a rychle ho dvma stisky bhem jzdy vyvolat. Tuto vychytvku u sice mla i pedchoz generace M3, ale z hlediska ergonomie jsou te ob tlatka mnohem lpe umstn.

Skvl jsou tak pplatkov karbonov skoepiny, kter dostanete v balku s kovanmi 19 (vpedu) a 20 (vzadu) koly, karbon-keramickmi brzdami a karbonovmi doplky v interiru za 379 tisc korun. Na prvn pohled vypadaj ultra nekomfortn, ale opak je pravdou. Pokud se do nich zvldnete usadit, bez toho, byste si vysokou bonici zarazili pmo mezi plky, ek vs odmna v podobn fantastickho splynut s autem.

BMW M3

Sedaky dvaj na silnin auto naprosto nevdan objem informac o chovn auta a komfort je vlastn docela v podku. Maj dokonce i dofukovateln bonice. Za ns jsou sedaky, a vlastn i cel M Race Track Paket jasn volba.

Tak to bychom mli design. Te ns ek hmotnost.

Vc kil nen vbec ctit

Zvyovn hmotnosti je u sportovnch aut oemetn vc, kter jde vtinou na kor jzdnch vlastnost. Hlavn kvli novm bezpenostnm a emisnm pedpism nov M3 Competition mezigeneran pibrala. Ehm no jak to jen napsat. Pibrala 170 kilogram. Vytren z kontextu to zn samozejm len, ale pokud jste doetli a sem a brali text alespo trochu vn, u mon tute, e by to nemusel bt zas tak velk prvih.

Mte pravdu. Napklad jen 40 kg z celkovho nrstu padlo na vyztuen karoserie. V Mnichov se zamili hlavn na zpevnn motorovho prostoru a pedn i zadn npravy. Dky extrmn tuh karoserii me mt nov generace poddajnji nastaven tlumie, ani by pila o pesnost zen a ovladatelnost. A to je jedna z klovch vhod novho auta vy okreskov rychlost bez zbytench dramat za volantem.

Tlumie ve srovnn s pedchoz generac F80 jednoznan lpe a elegantnji tlum nerovnosti. Vsledkem je poddajnj jzda, lep komfort, a hlavn mnohem vce mechanick pilnavosti. Rozdl trakce zadn npravy je opravdu extrmn. V seku, ve kterm jste s F80 museli ubrat plyn, abyste potlaili odskoky a udreli auto na silnici, mete jet v nov G80 s drobnmi korekcemi zen pod s plynovm pedlem na podlaze. Zadn pneumatiky nyn ztrc trakci pedvdatelnji a plynuleji ne dve.

Obrovskou zsluhu na chovn zadn npravy m tak nov naladn diferencil s elektronicky zenou svornost. Podobn jako u M2 CS m rychlej reakce, dky kterm nesvr tak skokov. Zrove nabz vt porci trakce pi vjezdu ze zatek. idi m dky vem tmto zmnm vce dvry a kontroly pi opravdu ostr jzd i na ne pln kvalitnm povrchu. Hmotnost nen znt ani na pnm zrychlen. M3 reaguje na sebemen pohyb volantem a zvodn oste bez zbytench nklon nebo vlnosti zpsoben nadvhou.

BMW M3

Zd se, e krocen hmotnosti je nov dvorn disciplna mnichovskch vvoj. Skoro dva metrky navc prost nejsou na aut vbec znt. A to rozhodn nemluvme jen o akceleraci. P je toti dost mon nejostej, jakou kdy M3 mla. Pouze na brzdch uctte vy setrvanost auta, ale ani to nen nic dramatickho. Speciln kdy jsou ocelov i karbon-keramick brzdov soustavy posleny. Rozhodnete-li se pro verzi s pohonem vech kol, potejte s dalmi 50 kilogramy navc. A kdy u jsme u t tykolky

44 m svj smysl

Pohon vech kol M xDrive je voliteln a dostupn pouze ve specifikaci Competition s vym vkonem motoru (510 kon). S odstupem se d ci, e tykolka pidv M3 dal paletu schopnost podobn jako v minul generaci pidalo turbo. Je vak dleit ci, e M xDrive je mon stisknutm jedinho tlatka deaktivovat a z M3 Competition mte klasickou emtrojku pouze se zadnm pohonem. Odpojen pohonu pedn npravy je vak mon pouze s deaktivovanm stabilizanm systmem.

Take konen emko na hory? Ano i ne. Pohon vech kol M xDrive je samozejm zrukou perfektn trakce a nov dimenze rychlosti na snhu, o tom nen sporu. Rozhodn vak nepidv na ovladatelnosti a pesnosti pi jzd bokem. Pokud si chcete uvat dlouh a plynul petiv smyky je urit lep volbou reim 2WD s pohonem pouze zadn npravy. S aktivovanm reimem 4WD nebo 4WD Sport (vy preference zadn npravy) je jzda na limitu pilnavosti mn pedvdateln a pedn nprava se pod plynem obas odsune ze stopy.

BMW M3

Jednoznan ctte, jak se mezinpravov spojka sna doshnout maximln trakce poslnm velk porce toivho momentu dopedu. To je naprosto v podku pro klidn cestovn nebo horsk vjezdy. Reln vs pipojovn pedn npravy samozejm zrychl i pi sportovn jzd, zen je vak nronj. tykolov reim paradoxn vyaduje mnohem vce prce s volantem, njezd do zatek pod vtm hlem a plnm plynem. Pokud na chvli povolte a znovu pidte jen trochu plynu okamit vs vythnou pedn kola mimo stopu.

Nov dimenze okreskov rychlosti

Ve se ale mn na asfaltu. Pokud se chcete dynamicky svzt na svoj oblben okresce, reln nebude moc aut, kter budou rychlej ne M3 Competition M xDrive v reimu 4WD Sport. Dky tuh karoserii a obrovskmu gripu pedn i zadn npravy mete tvrd brzdit prakticky a do vnitku zatky a rovnou jt na pln plyn a lehkm powerslidem vech ty kol z n vyjdt. Na suchm i mokrm asfaltu je tento styl jzdy perfektn iteln a vlastn docela jednoduch.

S trochou nadszky sta dret pln plyn a dt rychl kontra a souasn z vjezdem volant srovnvat stle pod plnm plynem. Pro M3 dokonce nen problm ani pi takovm lehce petivm vjezdu peadit z dvojky na trojku, ani by auto ztratilo ladnost nebo se kola pestala protet. Petiv zbava na asfaltu se samozejm nsob pi aktivaci jzdn reimu 2WD. Potebujete ale mnohem rychlej ruce a rozhodnou pravou nohu na plynu. M3 m te mnohem vce trakce ne pedchoz generace, take i v reimu pouze zadnho pohonu je poteba ji podn naloit.

S nastavenm podvozku a diferencilu skvle lad nov motor S58. adov estivlec m vrazn odlin charakter od pedchoz generace. Je mnohem plynulej v nich otkch, snadnji se dvkuje penos jeho vkonu a zrove si ponechal docela ostrou piku blzko omezovae otek. Mon nepsob tak vbun, ale krom tu karoserie a ostrho podvozku nese prv nov motor velk podl na skvlch jzdnch vlastnostech a senzan rychlosti nov M3.

Nov M3 ve verzi Competition s pohonem vech kol je jednoznan emko se vm vudy. Dl posouv limity rychlosti, ovladatelnosti, a hlavn idisk zbavy. Je to zcela urit nejostej a nejrychlej M3 historie a nic na tom nemn ani vy hmotnost a tykolka. Pi tvrd jzd vm nabdne onu podmanivou kombinaci radosti, rychlosti a idisk nronosti tak, jak to umj jen auta s velkm charakterem. Vlastn pesn tak, jak to na konci 80. let umla i E30.

BMW M3

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts