idii pozor, po zimn pauze vyr cyklist do ulic

0
72

S pchodem teplho poas je poteba si vce ne kdy jindy uvdomit, e na silnici jsou si vichni rovni a vichni mus dodrovat jasn dan zkony. Je jedno, jestli jde o idie, motorke, bce nebo cyklistu. Kad je astnkem provozu a podle toho by se tak ml chovat. Prv ignorovn vzjemnho respektu me stt za adou i velmi neastnch a hlavn zbytench udlost.

Obas nikomu neukod si zopakovat pravidla provozu. A rozhodn to plat i pro cyklisty. Ti by mli pamatovat na to, e zkladnm bezpenostnm pravidlem je bt za kadch okolnost dobe vidt. Jde o draz na vlastn bezpenost, a akoliv reflexn prvky a materily mon nejsou tak sluiv, mohou zachrnit ivot. Je poteba nezapomnat na to, e jzdn kolo mus bt vybaveno funknmi brzdami, odrazkami bl barvy vpedu, erven barvy vzadu, oranov barvy v paprscch kol a na pedlech. Dleitm detailem jsou rovn bonmi krytkami opaten dtka.

Sprvn umstn odrazek na kole ocenme zejmna pi jzd za snen viditelnosti. Pro bezpenost cyklisty je vak nezbytnm pomocnkem cyklistick pilba. Sice je v R povinn pouze pro dti a mladistv do 18 let, ale rozhodn ji doporuujeme pouvat v kadm vku, ideln v kombinaci s dalmi prvky, napklad chrnii, upozoruje Luk Hutta, vkonn manaer asociace Zchrann kruh.

ada dosplch cyklist povauje ochrannou pilbu za zbytenou, ale realita je takov, e stet cyklisty jedoucho rychlost 15 km/h a vozidla s rychlost 35 km/h dochz k sle nrazu na hlavu rovnajc se pdu z destho patra vkovho domu. Praxe potvrzuje, e cyklistick pilba sniuje riziko razu hlavy a devatenctkrt.

Cyklistick

Roli hraje i chovn cyklist

Cyklist by si mli uvdomit, e jsou jednmi z nejohroenjch astnk provozu. A tomu je poteba pizpsobit sv chovn. Pomrn asto jsou k vidn na naich silnicch skupiny cyklist, ve kter dva nebo i vce cyklist jedou vedle sebe. Pro idie automobilu me bt velice obtn cyklisty pedjet a tm se jedn o nepjemnou a zrove nebezpenou situaci pro ob strany. ada idi me v takovm ppad pout varovn signl klaksonu, co me cyklisty vylekat a zpsobit tak jejich pd do vozovky. idi m pi pedjdn cyklisty povinnost dodret bon vzdlenost jednoho a pl metru. Ml by tomu rovn pizpsobit styl sv jzdy a cyklistu pedjdt na pehlednm mst pimenou rychlost, aby nedolo k ohroen pedjdnch osob, popsali specialist z asociace Zchrann kruh.

Pozor je nutn si dvat tak na zven poet elektrokol a elektrokolobek v provozu. I rychlost tchto stroj me bt velk problm. Tyto dopravn prostedky maj stejnou povinnou vbavu jako jzdn kola. Pohyb na nich je vak specifick zejmna velkm zrychlenm pi rozjezdu. Ostatn idii pot nemus oekvat toto nhl zven rychlosti a asto tm dochz k nebezpenm a koliznm situacm. Bezpenosti nepomh ani pomrn vysok hmotnost tchto jednostopch elektrickch vozidel, kter jsou v porovnn s bnm jzdnm kolem he ovladateln a prodluuje se u nich tak jejich brzdn drha, zdrazuje Jan Eli, lektor vzdlvacho centra Svt zchran v Karlovch Varech.

Cyklist a nvtvnci v Lednicko-valtickm arelu.

Policejn statistiky ukazuj, e k nejvnjm nehodm cyklist a motorist dochz v kiovatkch, nrazem auta zezadu do cyklisty nebo pejetm automobilu i cyklisty do protismru. Nejastji za to me nedn pednosti jednm z astnk, nesprvn zpsob jzdy a nevnovn se zen. Ron v prmru na eskch silnicch bohuel zeme 40 cyklist, v 58 % ppadech dopravnch nehod aut s cyklisty je na vin idi motorovho vozidla, uzavr touto smutnou bilanc Luk Hutta z asociace Zchrann kruh.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno