Jen za hotov, nebo i na leasing? O dotacch na elektroauta se jet jedn

0
238

Ze zprv, kter s odvolnm na ministerstvo prmyslu a obchodu publikovala nkter mdia, vyplv, e stt chyst dotan program ve vi 940 milion korun, a to pro firmy a ivnostnky. Koupit by se za n mlo 4 550 novch elektroaut i nkladnch elektrokol. Ve dotace se dajn m vypotat z rozdlu mezi cenou ekologick varianty pohonu a t se spalovacm motorem. Rozdl m bt i v nvaznosti na velikost firmy. ivnostnci a stedn a mal podniky do padesti zamstnanc by mohli dostat 60 procent z rozdlu, ty s vce ne 250 zamstnanci pak 40 procent.

Velk st firem si ovem poizuje elektromobily na operativn leasing. Kvli vysokm poizovacm nkladm je pro n tento zpsob financovn ekonomicky snesitelnj. Plat pravideln msn spltky msto velk jednorzov investice. A zatm nen zejm, zda by se dotace tkaly i takto pozench aut, nebo jen tch, kter si podnikatel koup za hotov.

Z na zkuenosti se firmy o oblast elektromobility zajmaj m dl vce, k konzultant spolenosti Arval Tom Kadebek. V tuto chvli neznme pesn podmnky dotace, tedy ani skutenost, zda ji bude mon vyut pi pozen formou operativnho leasingu. Obecn vhodou operativnho leasingu elektromobil je prv to, e riziko ztrty na zstatkov hodnot po konci uvn vozu nese leasingov spolenost.

Sputn avizovanho dotanho programu na podporu elektromobility bude pro adu tuzemskch podnik impulzem pro zahjen postupnho pechodu od spalovacch motor k ist mobilit, mysl si i Martin Brix, generln editel LeasePlan esk republika. Vhodn by bylo, kdyby se dotan program uren pro firmy a ivnostnky vztahoval tak na vozidla poizovan na operativn leasing.

Jakou pesnou podobu bude chystan dotan program mt, nen jasn. Obava leasingovch spolenost, e se jich dotace nebude tkat, se me ukzat jako zbyten. Ministerstvo prmyslu a obchodu nechce plny upesnit a David Hlutk z odboru komunikace MPO pouze konstatoval: Nyn eme nkter dl parametry dan vzvy, napklad stran technickho een podporovanch voz. Potme, e ve bude vyeeno tak, aby vzva mohla bt vyhlena do konce nora 2022 a aby jej konen podoba byla co nejsmysluplnj. dost o podporu je a bude z obsahovho hlediska co mon nejjednodu.

Spolen s pslunmi ministerstvy se sname nalzt zpsob, jak vhody dotanho programu zpstupnit i firmm a ivnostnkm, kte vozy financuj pomoc externch zdroj, uvedl pro iDNES.cz Jaroslav Krutilek, generln tajemnk esk leasingov a finann asociace.

Otzka, zda jsou dotace sprvnou, nebo patnou formou pro trh, nen pedmtem tohoto lnku. Faktem ovem je, e esk republika pat mezi destku zem v EU, kter aktuln nemaj dn pobdky pro nkup elektromobil i jinch voz s alternativnmi pohony. Ve skupin zem, kter pobdky neposkytuj, je esko spolu se Slovenskem, Maltou, Dnskem nebo Bulharskem. Estonsko dokonce neposkytuje dn zvhodnn pro vozy s alternativnmi pohony. Vyplv to z aktulnch dat Evropsk asociace vrobc automobil (ACEA).

Podle przkumu Arval Mobility Observatory 2021 leasingov spolenosti Arval m esko, v rmci 17 sledovanch evropskch zem, nejni zastoupen ekologickch aut ve firemnch flotilch. Vz s hybridnm, plug-in hybridnm i elektrickm pohonem se objevuje ve fleetu jen ve 22 % dotazovanch firem.

Odlinost v dosavadnm pstupu k elektromobilit mezi eskou republikou a zpadn Evropou potvrdilo i posledn vydn przkumu Car Cost Index spolenosti LeasePlan z jna loskho roku. Podle studie jsou u na rozdl od eska ve vtin zpadoevropskch zem celkov nklady na provoz elektromobilu stejn nebo ni ne na provoz stejnho modelu se spalovacm motorem. Je to dno nejrznjmi pobdkami, kter zpadn stty poskytuj.

U v pedchozch letech stt v omezen me podporoval nkup elektromobil pomoc dotanho programu Elektromobilita nzkouhlkov technologie. Ten byl uren pro mal, stedn a velk podniky, nikoli pro ivnostnky, a dotace na pozen elektroauta se pohybovala od 55 do 75 procent zpsobilch nklad. Za zpsobil vdaje se povaoval rozdl ceny poizovanho elektromobilu oproti obdobnmu konvennmu automobilu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno