Koh-i-noor rozvj v Ronov pod Radhotm vrobu pro elektroauta Tesla

V z 2020 koupil holding od americk skupiny Milacron vrobn arel v Police na Svitavsku, kde se vyrbly vyfukovac a vstikovac stroje na plasty. Cena akvizice byla zejm v nich stovkch milion korun. Jde o arel s rozlohou 4,5 hektaru.

To je plocha s obrovskm potencilem, kter umon strategick rozvoj strojrensk divize Koh-i-noor Machinery. Jen vrobn hala m 1,7 hektaru. Zatm ji dokeme zaplnit zhruba z poloviny, ale je to dal vzva. Plny se nm, v kontextu celosvtovho boje za uhlkovou neutralitu a s n souvisejcho odklonu od spalovacch motor, u rsuj. V budoucnu bychom zde chtli vyrbt dly pro elektromobily, uvedl editel holdingu Vlastislav Bza. V Police psob adu let spolenost Koh-i-noor Ponas, dodvajc automobilkm.

V zvod stejn divize v Ronov pod Radhotm rozvj holding vrobn program pro elektrick auta znaky Tesla. Konkrtn jde o vlisky a bezpenostn sestavy pro vechny jej modely. To pokldm za velk spch strojrensk divize i jejho moravskho zvodu, uvdv podnikovm magaznu f holdingu.

Tesla v Grnheide vedle Berlna chyst vrobu svch elektromobil.

Do skupiny s tm 2300 zamstnanci pat firmy ze zdravotnictv, energetiky, spotebnho prmyslu, strojrenstv a hotely. Nejznmj spolenost je firma Koh-i-noor Hardtmuth. Podle Bzy nebyl losk, druh koronavirov rok pjemn. Ale je to obor od oboru jin. Zatmco na zdravotnictv zamen Gama Group zaznamen v roce 2021 nejlep historick vsledek, ve spotebnm, automobilovm i hotelovm prmyslu jsme se museli vyrovnat s propady trhu a pi lockdownu a jeho dopadech i potat ztrty. Pandemie nkter odvtv tce provila. Pro ns je ale klov, e ztrtov nebudeme, mme dostatek kapitlu a jsme pipraveni na dal rozvoj, ekl Bza. Zdravotnick divize vyrb a vyvj jednorzov zdravotn poteby.

Velmi dobe si podle Bzy loni vedla i leteck divize, protoe o soukrom lety byl v dob covidu zjem. Zejmna mezi zahraninmi zkaznky, kte pedstavuj zhruba 90 procent klient.

Naproti tomu divize dodvajc pro automobilov prmysl klesla asi o 20 a 25 procent. Na sek vroby a prodeje tuek zase dolehlo dlouhodob uzaven kol a prodejen. Mimochodem u ns jde o stovku firemnch obchod a na 300 prodavaek, kter zstaly doma. Odliv zahraninch turist ze zem zase znamenal vpadek 40 milion korun treb, zvlt za umleck sortiment. Vbec lze ct, e omezen pstup na trhy vce ne 80 zem byl hodn bolestiv. Sice se postupn situace stabilizovala, poptvka opt naplnila vrobn kapacitu tukrny, ale svt ped a po covidu u je prost jin, ekl Bza.

V roce 2020 vykzal Koh-i-noor holding konsolidovan trby z prodeje vrobk, slueb a zbo 3,24 miliardy korun. Meziron byly ni o 10,4 procenta. Konsolidovan zisk po zdann klesl tm o polovinu na 112,8 milionu K. Vyplv to z vron zprvy. Asi 75 procent treb ml pedloni holding v esku.

Skupin stle chyb zamstnanci, proto sz vc na automatizaci a robotizaci. Zatm v tomto smru investice neomezila. Na druhou stranu te bychom potebovali v Koh-i-noor Hardtmuth spustit tet smnu, ale nedostatek lid do vroby to neumouje. Pitom poptvka stoup a let vzhru, ekl Bza.

Holding vyrb v R, Rusku nebo Bulharsku. Spolupracuje s nkolika eskmi univerzitami.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts