Kontejnerov autoservisy u benzinek brzy otevou, zjem je i v zahrani

0
271

S autoservis Quick Stop Car nabr relnou podobu, v Chrudimi postavili prvn kontejner, ve kterm je na necelch padesti metrech tverench kompletn autoservis, do kterho se vejde i dodvka. Prvn pedstaven modulu probhlo v Praze, kde servis v kontejneru zprovoznili za pr hodin.

Do przdnin chce mt Zukal otevench prvnch dvacet servis, do konce roku by jich mlo bt sto dvacet, do roku 2024 tyi sta.

Jsme pesvdeni, e velk servisn s, s kvalitnm vybavenm a kvalifikovanm personlem, cenov poloena mezi autorizovan a men garov servisy, v esk republice chyb. To plat jak ve velkch mstech, tak zejmna v tch mench. Tento projekt tedy hodl sten vyplnit stle otevenou mezeru na trhu, uvd Marek Zukal. Podle jednatele firmy je na eskm trhu prostor a pro 1500 novch servis. Lidi si pestali auta opravovat sami, poukazuje na stle komplexnj a nronj servis modernch aut.

Servisy pod hlavikou Quick Stop Car by mly vznikat rovnomrn po cel republice, Zukal se chce zamit v prvn fzi na men msta, velk potencil vid v tch do deseti tisc obyvatel, kde postupn vymraj mal garov servisy. Pozdji chce firma expandovat do dalch zem Visegradsk tyky, u v, e chce jt na Slovensko, do Maarska a Polska, nov je v jednn Chorvatsko, Slovinsko, o Bosn se Marek Zukal rozml.

Na slovensk trh bychom mli vstoupit u v druh polovin roku 2023 a v prvn vln zde plnujeme tyicet servisnch jednotek. V Polsku by jich mlo bt zprovoznno do poloviny roku 2024 a sto, v Maarsku v poten fzi zhruba ticet, dopluje Zukal.

To naznauje, e krom vlastnch pln vstupuje do strategie novho eskho projektu poptvka zven. Zukal vyjednv o umstn svch servisnch box s provozovateli benzinek, krom mench eskch st erpacch stanic jedn i s velkmi zahraninmi petrolejskmi firmami. A MOL i Orlen (vlastnk znaky Benzina) sami ponoukaj Zukala, aby svj projekt rozil do Maarska s Polskem.

Cesta k samostatnosti

Obchodn model je jasn: Quick Stop Car postav servisy a nabz je k pronjmu franzantm partnerm, kte budou servis u dan benzinky (asem mon na parkoviti obchodnho centra) provozovat. Quick Stop Car si msto u benzinky pro box pronajme (na 20 let s opc na dal dekdu), postav box (d se klovat, ideln jsou ti moduly) vetn vybaven a smlouvy na dodvku dl od partnera LKQ dodvajcho nhradn dly pod znakami Auto Kelly a Elit.

Nehledme zamstnance, ale clme na ty, co chtj podnikat. Nyn napklad dlaj ve velkm servisu a chtj se osamostatnit, vysvtluje Zukal. Vyzdvihuje, e do startu takovho vlastnho podnikn nepotebuje mechanik velk vlastn kapitl. Budeme chtt sloit padestitiscovou kauci, samotn pronjem servisu je pod 800 eur za msc, popisuje. Aby bylo podnikn smyslupln, potebuje takov jedno servisn msto vydlat za msc 170 tisc, po zaplacen nklad vydl si podle Zukala servisman kolem 45 tisc msn. Podle Zukala doke jeden jeho servisn box obsluhovat jeden mechanik.

Vroba jednoho modulu vetn vybaven pro servis a pneuservis vyjde Quick Stop Car na 2,2 milionu bez dan, podle Marka Zukala to je ovem cena ped aktulnm zdraovnm veho. Modul se zvedkem m svtlou vku tyi a pl metru, aby v nm bylo mono servisovat i dodvky. Celkov rozmr servisu je est krt osm metr.

Zukalova firma m vyprojektovanou podobu svho servisnho kontejneru. Vyrob ho dodavatel, nainstalovat ho pak lze v du hodin doslova na zelen louce. Servisn jednotka je s minimlnmi nklady pemstiteln do t dn na jin msto, popisuje Zukal. Na stee boxu jsou solrn panely a v trobch bateriov loit energie, servis ovem potebuje ppojku pro vykrvn piek odbru, celkov energetick bilance servisnho kontejneru ovem m bt neutrln.

Quick Stop Car bude fungovat jako plnohodnotn servisn s, zkaznci se budou objednvat, dlny budou mt zzem se servisn podporou, online pstupy k databzm Auto Kelly a Elit a dal sluby. Napklad nhradn vz pro zkaznky ekajc na opravu. Hlavn bude ovem dodvka zakzek v rmci centralizovan st.

Vude stejn ceny

Zukal hodn spolh na leasingov firmy, kter obvykle nevoz flotily svch aut z operativnch leasing do znakovch opraven. Oekvme, e 65 procent zkaznk bude fleetovch, upesuje. Typicky si bude sprvce autoparku objednvat auto na vmnu oleje a dal pravideln servis pro vz obchodnho zstupce na jeho pojkch republikou, namsto nynj praxe s plnovnm nvtvy konkrtnho jednoho smluvnho servisu blzko sdla firmy. Vhodou bude podle Zukala tak jednodu tovn na jednu fakturu v rmci Quick Stop Car. Ceny budou ve vech pobokch stejn nap republikou.

Stejn jako nezvisl odbornci se tak Marek Zukal nejvc zabval otzkou, zda do projektu najde dostatek lid, zda bude dost takovch, kdo budou chtt servis u benzinky provozovat. Po prvnch lncch, kter o projektu informovaly, jsme mli obrovskou poptvku. Ozvaj se dote, popisuje s tm, e o personln zajitn a nezjem pestal mt obavy. Oslovilo ns kolem t set zjemc, uvd. Aktuln m zasmluvnno 60 konkrtnch mst, z nich pro 40 jsou podan dosti o stavebn povolen a ti jsou dotaen do konce.

Modul servisu Quick Stop Car

Zukal u m v hlav plny na dal posun celho projektu. Boxov servis zvldne vtinu mechanickch prac, od zkladn vmny oleje a filtr po servis podvozku a teba i vmnu spojky. Nezvldne ovem karossk prce a nronj opravy po nehodch. Podle Zukala by ovem v horizontu nkolika let mla vzniknout centra pod hlavikou Quick Stop Car, kde by se prv karossk a lakrnick prce shromaovaly.

Generlnm partnerem projektu a zrove hlavnm dodavatelem kompletnho vybaven bude americk spolenost LKQ. esk poboka firmy je nejvtm tuzemskm dodavatelem nhradnch dl a psluenstv pro automobilov trh. LKQ bude zrove Quick Stop Caru pomhat i v rmci vzdlvn personlu.

Franzanti budou jednotliv servisy provozovat na zklad podrobnho manulu, zrove provozovatel bude muset absolvovat zkladn vzdlvac kurzy a kad rok kolen v LKQ.

Dalm z dvod, pro LKQ CZ navzalo spoluprci s QSC, byla potenciln expanze projektu do sousednch zem, v nich LKQ operuje. Quick Stop Caru budeme dodvat veker garov vybaven a nad potebn k opravm vozidel, to znamen ve od roubovku pes vozky s nadm, plniky klimatizac, geometrie, diagnostiky a po zvedky, pibliuje formt spoluprce Jaroslav Pospil z LKQ CEE.

Pod LKQ spadaj st neautorizovanch partnerskch autoservis Auto Kelly nebo Elit. Dal velkou st nezvislch pneuservis a autoservis je BestDrive.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno