Mal hvzda m dramatick vzhled a eko vnitek. Renault Clio vyjd nov

0
55

Mal Renault Clio, jedno z nejspnjch aut tdy malch voz a v eskch pomrech hlavn konkurent kody Fabia, je s nmi v dosavadn podob ti roky. V roce 2020 pila jeho pln nov generace, vyvinut od nuly na nov modern platform CMF-B. Take nen pekvapenm, e po tech letech pichz as na kosmetiku neboli facelift. Mnohem vtm pekvapenm novinky je ovem fakt, e vypad pln jinak ne usmvav umky, kter jsme na renaultech vdvali dosud. Segmenty dennho svcen po stranch maj tvar polovinho kosotverce (trochu pipomnaj ledky novch hyundai), pedn svtlomety jsou pln LEDkov (ve vech vbavch) a mnohem u ne dv. Svt vak lpe dky pti segmentm (v minulosti jen ti) a umj se automaticky pepnat. A takhle budou do budoucna vypadat pd vech novch renault, ponesou tak nov 2D logo automobilky, je m symbolizovat dva propleten diamanty (a mnohem lpe se hod do prosted internetu, ploch loga dnes zavdj vechny automobilky). Nm se honosn umk hodn lb, auto je dravj, mrncovnj, nepsob jako usedl hodn strek odvedle, ale trochu jako raub, co je fajn, i kdy to mon pr konzervativnch zkaznk odrad.

S 16 miliony prodanmi vozy je Clio celosvtov nejprodvanjm francouzskm automobilem. To nov m vraznj hlavn pedn st karoserie. Pohonnou jednotku E-Tech Full Hybrid je radost dit a je tak velmi hospodrn m vkon 145 kon a emise CO2 pouze 93 gram na kilometr. Fabrice Cambolive, f Renaultu

Zmnou proel taky zadn nraznk svtla te maj prhledn kryty, umoujc pohled dovnit; jejich svtl vnj okraje napodobuj tvar pednch svtel. I pes redesign pedn i zadn sti m nov clio prakticky stejnou velikost jako to pedchoz (dlka 4 053 mm, ka se zrctky 1 988 mm a vka 1 439 mm).

irok nabdka motorizac

Co se motor te, na vbr je mezi dvma benziny a jednm hybridem (diesely vypadly z nabdky u v roce 2020, v malch vozech se kvli nronm emisnm technologim pestaly vyplcet). Ve stejnm roce pak Renault uvedl takzvan E-Tech Full Hybrid, vlastn een, jak po mst jezdit z velk sti elektricky a mimo nj sporn. Vyzkoueli jsme jej nkolikrt, v praxi funguje vborn (jen nen zrovna levn, v souasnm modelu vyjde na skoro 600 tisc korun).

Technologie E-Tech Full Hybrid vychz ze zkuenost Renaultu ve Formuli 1, jeho soust je pes 150 patentovanch een, zejmna v oblasti rekuperace elektrick energie. Vyuv dva elektrick motory (motor 36 kW a 18 kW vysokonapov startr-genertor HSG), baterii 1,2 kWh, tyvlcov spalovac motor 1.6 (vkon 69 kW) a inteligentn multimdovou pevodovku. Ta m tyi stupn pro spalovac a dva pro hlavn elektrick motor vzjemnch kombinac innosti je 14. Pi startu se vdy vyr na elektinu, podle vrobce se na ni jezd bhem 80 procent doby ve mst, co znamen snen spoteby a o 40 procent v porovnn s klasickm benzinovm motorem. Baterie se, jako u vech hybrid, nabj pouze intern, motorem nebo rekuperac, dn kabel tedy nen poteba.

V eskch pomrech bude pravdpodobn populrnj tovrn pestavba na LPG, kter Renault (a dcein Dacia mohutn propaguj), u proto, e souasn clio s nm stoj kolem 400 tisc korun. I na verej svtov online premie tento pohon vychvaloval generln editel automobilky s tm, e palivo v obou ndrch vysta na ujet zhruba jednoho tisce kilometr a na to mohou et dovolenki docela dobe slyet. Motor, oznaen jako TCe 100 LPG, m vkon 74 kW a je to klasick turbobenzinov tvlec. Jede naprosto dostaten a pozor, na plyn lpe ne na benzin.

Zkladem nabdky je pak slab benzik TCe 90 (67 kW), na rozdl od souasn generace u v zkladu s estistupovou msto ptistupov pevodovky. Tak on m nepm vstikovn benzinu, co vbec nen nevhoda naopak, pi krtkch mstskch pojkch motor dobe vzdoruje zakarbonovn.

pikov interir

Pi pedstaven minul generace jsme se nadchli pi usednut do interiru vude krsn opracovan mken materily, doslova ohromujc dojem robustnosti a odolnosti, za jzdy nic nepovrzvalo; zkrtka, dn audina by se nemusela stydt. A spokojenost zstala i po prozkoumn infotainmentu multimediln rozhran mlo jemnou a pehlednou grafiku, citliv displej, nesekalo se; jedin, co nm chyblo, byl star dobr udlk ovldn hlasitosti (ale zstal tradin podvolantov ovlada).

V novince jsme logicky jet nesedli, podle fotografi to vak vypad, e k hormu se nic nezmnilo. Naopak, rozily se monosti digitalizace: pstrojov tt ped idiem me hlopku sedm a deset palc. Tak stedov displej (bu 7, nebo 9,3″) um zrcadlit smartphony (Android Auto i Apple CarPlay), me obsahovat tak navigaci.

Novinka m tak 20 vysplch asistennch systm, hlavn kamerov systm 360, aktivn nouzov brzdn s detekc chodc a cyklist a takzvan Active driver assist, jeho soust je adaptivn tempomat, funkce Stop & Go a udrovn v jzdnm pruhu, kter tvo druh stupe autonomnho zen a usnaduje zen na dlnici i v kolon.

Bez ekotextili ani rnu

Jak dnen doba vel, ve mus bt ideln eko zvl᚝ v automobilech, kter se pro mnoho fundamentalist stvaj symbolem neekologickho zla, a tak se musej alespo nm vykoupit. Take sedadla, vpln dve a palubn deska u verze Techno jsou potaeny speciln ekologicky vyrobenou textili obsahujc a 60 procent vlken Tencel, uvd tiskov zprva k uveden clia. Je to prvn renault, vyuvajc tuto ekotextilii, kter se a te budeme trochu dle citovat vyznauje vjimenou mkkost a je vyrobena z obnovitelnho zdroje, kterm je v tomto ppad prodn devo zskan z udriteln obhospodaovanch les v Evrop. Tyto lesy absorbuj velk mnostv CO2 a nevyaduj dn chemick hnojiva ani uml zavlaovn. Vlkna Tencel Modal jsou vyrbna s vyuitm obnoviteln energie a byla certifikovna ekologickou znakou EU Ecolabel, kter je udlovna vrobkm a slubm splujcm vysok ekologick standardy po celou dobu jejich ivotnho cyklu. Dleit je i skutenost, e v novm modelu Clio se nepouv dn ke. Namsto n jsou povrchy v kabin potaeny umlou k (TEP), co je ltka zrnit struktury, vyroben z prodnch a polyesterovch vlken. Jednou z jejch pednost je to, e pi jejm barven se pouv mn vody a energie, ne pi barven klasickmi barvivy. Tyto dva prvky pispvaj k ekologick udritelnosti, kterou znaka Renault prosazuje.

Inu, doba u je takov, e pase tkajc se ekologie jsou v tiskov zprv mnohem del ne ty, je hovo o pohonnch jednotkch. Jet ped nkolika mlo lety to bvalo naopak. Pokrok nezastavme, ale nepochybujeme o tom, e nov clio jist nebude hor ne to souasn a bude pitom vypadat jet o nco lp…

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno