Miz levn verze aut. Nejlevnj Kodiak TDI je dra skoro o 300 tisc

0
82

Pokud byste uvaovali o tom, e shnete do spor a mon msto kompaktnho SUV, kody Karoq, doshnete na vt Kodiaq, by v zkladn vbav, vybrali jste si patnou dobu. Takovch soukromch zjemc je na eskm trhu minimum, a tak automobilky pomrn hromadn krtaj ze svch cenk nejni zkladn vbavy. Firmy, kter prodeje novch aut thnou, toti vtinou vol lpe vybaven verze – a u tch se naopak v nkterch ppadech pomr cena/vkon vylepil.

Vypovdaj o tom i sla, shromdn poradenskou spolenost EY v pravideln analze trhu. Domc koda Auto vrazn zvedla ceny v polovin ledna 2023, v prmru o 50 175 K. Znateln zdraen zaznamenaly hlavn modely Octavia a Kodiaq. U Octavie jde zejmna o minimln vbavy v naftovm a benzinovm proveden, u Kodiaqu koda vyadila nejlevnj vbavu Ambition z nabdky. To u benzinov verze 1.5 TSI 110 kW znamen, e nejlevnji je nyn k dostn ve vbav Style Exclusive za 1,07 milionu korun – dve se benzinov Kodiaq dal koupit o 206 tisc korun levnji.

Jet hor je to v ppad nafty – tak zde vypadla zkladn vbava Ambition, ale navc je momentln dostupn pouze silnj motorizace 2.0 TDI 147 kW (a ta podraila od 14. 2. o 10 tisc korun) za 1 250 tisc korun. Jet v lt loskho roku pitom byla k mn levnj verze 2.0 TDI 110 kW – stailo na ni o 286 000 korun mn.

Jen pro pipomenut nezvratnho trendu: kdy v roce 2017, tedy ped pouhmi esti lety, piel nejvt kodovck model na trh, dal se podit u za 677 900 korun. Tedy o neskutench tm 400 tisc korun levnji ne dnes (za takovou stku dnes koupte fabii). Dvodem je soubh mnoha nepznivch okolnost – problmy s dodavatelskmi etzci, naven vech vstup do vroby, a tak nutnosti osekvat modelov ady na minimum v oekvn nazen povinn elektromobility. Nedostatek komponent se ovem taky d tak dobe pout jako zstupn dvod. Za rstem cen stoj hlavn inflace taen zdraovnm energi. koda si tak me dovolit zvyovat ceny proto, e m vyprodno. A protoe na na velkm, drahm a dobe vybavenm aut vydl vc, a zkaznci jsou ochotni piplcet, nen dvod nabzet auta lacino.

Podle vedoucho eskho zastoupen kody Auto Jana Malka drela automobilka 14 msc stabiln ceny. Od druh poloviny ledna pistupujeme ke zmnm prodejnch program, kter u nkterch modelovch ad pinesou zdraen, kter nicmn ani zdaleka nedoshne rovn souasn mry inflace. Zrove se zvenm cen dostane rovn vtina model do zkladn vbavy dal prvky, za kter si dve zkaznci museli piplcet, dodal Malek.

Veobecn zdraovn je dlouhodob trend

Veobecn zdraen na automobilovm trhu je podle partnera EY Petra Knapa dlouhodob trend a pedvdan dsledek odklonu od souasnch spalovacch motor, kter prosazuje EU. sten souvis tak s faktem, e automobilky se kvli nedostatku nkterch dl zamuj na dra vozy s vy mar.

Podle pravideln analzy zdraily nejvce, o 14 procent, vozy na CNG, ceny diesel rostly o 11 procent a benzinovch voz o 6,9 procenta. Klasick hybridy podraily o 3,2 procenta a elektromobily o 1,6 procenta.

Blc se zaveden emisn normy Euro 7 s sebou nese oekvan zdraen, a to pedevm kvli nutnosti vrobc pokrt nklady na vvoj a pravu souasnch spalovacch motor. S celkovm zdraovnm na evropskm trhu je v kontrastu vvoj cen znaky Tesla, kter konkuruje svmi sniujcmi se cenami. Ty v nkterch zemch v Evrop poklesly a o 20 procent. Motivac je snaha podpoit poptvku a rostouc konkurence dalch znaek, dodal Knap.

V minulch dnech vak Tesla zaala mnoh modely zase zdraovat.

Znaky Mercedes-Benz nebo BMW zdraily plon, u jinch, jako jsou teba Kia nebo Volkswagen, zviselo na modelu nebo typu pohonu. Volkswagen napklad navil minimln cenu modelu Polo, jeho nejni vbavov linie byla zruena. Stejn tak zruil vrcholn motorizace u modelu Tiguan v benzinovm i naftovm proveden. Podobn trend byl viditeln i u modelu Leon znaky Seat.

Nejvy nrst cen zaznamenaly vozy ni stedn tdy, kter v zkladn vybav podraily o 7,9 procenta a o 3,3 procenta v t nejvy. Dvodem me bt razantn zdraen Octavie o sto tisc korun nebo vrazn cenov skok modelu Ford Focus, kter m nyn v nabdce nov vy vbavov stupe.

koda zdraila Octavii o padest tisc, tak pro stoj o sto tisc vc?

Nejprodvanj model Octavia zdrail letos v lednu v zvislosti na konfiguraci o 45 a 60 000 K. Octavii jako jedin na eskm trhu zstala zkladn vbava Active, kter je nyn o 50 tisc dra. Nejlevnj octavia na eskm trhu dnes stoj 619 900 K. To je ovem o sto tisc vy stka, ne na kter zanal pedchoz cenk modelu.

U Octavie toti dolo k vyazen motoru 1.0 TSI z nabdky, jeliko jeho odbyt ml jen velmi mal (piblin 3%) podl na celkovch prodejch tto modelov ady.

V kategorii SUV a crossover narostly ceny zkladnch vbav o 6,4 procenta, tedy 45 861 K. Jsou za nj odpovdn pedevm naftov vozidla, nejmarkantnji prv kodovck Kodiaq, kter zdrail o 14,5 procenta. Ceny nejvych vbav narostly jen o 1,5 procenta, do eho se propisuje i vhodn slevov akce na maximln vbavu modelu Volkswagen Tiguan.

Celkov poet registrac, kter v poslednch letech rostl, loni klesl a na rove roku 2014, co podle Knapa odr zvyovn cen i dal faktory jako petrvvajc nedostatek subdodvek a zhorujc se ekonomickou situaci. Se sniujcm se potem celkovch registrac roste i prmrn st vozovho parku v esk republice, kter je oproti prmru EU (11,8 roku) vy o vce ne tyi roky a dosahuje skoro 16 let.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno