Mlad Boleslav odmt pijet normy Euro 7, limity ohroz vrobu ve kod Auto

0
88

Podle zstupc automobilek jsou chystan limity tak psn, e bude jen velmi tk je splnit, navc do lta 2025, tedy za pouh dva roky. Vvoj novch voz toti obvykle trv vce ne tyi roky. Pijet normy by tak mohlo znamenat zdraen nov prodvanch aut.

Psn limity ohroz rozsah vroby v automobilce koda. Ta ji dve oznmila, e zaveden normy prodra zejmna men vyrbn vozy o destky tisc korun, a stanou se tak neprodejn. Cena malch model by zanala skoro na pl milionu korun, co je podle zstupc kody pro zkaznky nepijateln. To by znamenalo siln propad, a pln zastaven vroby napklad model Fabia, Scala nebo Kamiq.

Spolu s tm by pily o prci tisce zamstnanc. ern scne hovo o vce ne deseti tiscch pracovnch pozic, dal tisce mst budou ohroeny u dodavatel. Prv to te stra i msto Mlad Boleslav.

31 % prodej tvoily vozy koda, kter jsou nyn ohroen novou normou.

12 tisc pracovnch mst me bt ve kod ohroeno kvli EU 7.

Zastupitelstvo Mlad Boleslavi proto tento tden pijalo usnesen, kterm vyjdilo podporu aktuln pozici vldy R v tto vci. Ta m jednoznan odmtav postoj: Uvdomujeme si ohroen automobilov vroby i vznamn ohroen dostupnosti aut pro veejnost. Budeme apelovat za nezbytnou pravu tto normy, uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Podle radnho msta Robina Povka je jasn, e odhlasovan stanovisko a vyjden podpora nem na cel proces jednn v rmci orgn Evropsk unie pli vliv, ale jde zejmna o morln gesto.

Jako zastupitel z msta, kde sdl klov podnik esk republiky, chceme ci, e dan tma vnmme a povaujeme za zsadn pro budoucnost nejen zamstnanc firmy, ale i na zem, ekl Povk.

Pedpis odmtaj i zamstnanci

Proti chystan norm vythla do boje nejen koda Auto, ale i jej odbory. f odbor KOVO MB, kter sdruuj vtinu zamstnanc, Jaroslav Povk, se v dubnu zastn delegace do Bruselu spolu s pedsedkyn Podnikov rady Volkswagen Danielou Cavallo a dalmi zstupci zamstnanc.

e je to pro mladoboleslavskou automobilku opravdu oehav zleitost, svd i fakt, e firma vera situaci nechtla komentovat s tm, e pro mdia pipravuje speciln workshop. Na nm zatkem dubna odpov lenov pedstavenstva ve spoluprci s kolegy z technickho vvoje na vechny dotazy. Do t doby prosme o trplivost, uvedl mluv kody Auto Pavel Jna.

Norma Euro 7 je mimodn tm, e zpsuje limity nejen na emise vfukovch plyn, zejmna dusku z dosavadnch 80 mg na 60 mg na kilometr u naftovch motor, ale nov zavd tak omezen vypoutnch ultrajemnch stic, kter vznikaj pi otru pneumatik o silnici nebo tenm brzdovch destiek o kotoue pi brzdn auta.

Pli mlo asu

Automobilky mus v krtkm ase vymyslet een, jak takov stice budou zachytvat, hovo se rovn o zabrnn unikn vpar provoznch kapalin z ndr.

To ve se do poloviny roku 2025 ned podle bvalho lena pedstavenstva koda Auto Bohdana Wojnara zvldnout. as na ppravu je naprosto nerealistick, zvlt v situaci, kdy dosud neexistuje dn provdc pedpis, jinmi slovy nikdo pesn nev, co a jak se m zajistit, k Wojnar.

Nklady spojen s Euro 7 i propady zisk navc ohrouj pechod k elektromobilit. Od roku 2035 m platit zkaz prodeje spalovacch motor, i proti tomu se ale nyn zvedla vlna odporu.

Co se zmn?

  • Norma Euro 7 zane pro vrobce osobnch automobil platit od 1. ervence 2025.
  • Auta budou muset obsahovat idla, pomoc nich bude mon pi kontrole ihned odest hodnoty vypoutnch emis.
  • Novinkou je omezen emis ultrajemnch stic vznikajcch pi otru, napklad pneumatik o vozovku a pi sepnut soust brzd (brzdovch destiek a kotou).
  • Automobilky budou muset pijmout opaten k zabrnn vypaovn nkterch provoznch kapalin z ndr.
  • Euro 7 omezuje emise oxid dusku ze souasnch 80 mg/km na 60 mg/km.
  • Auta kvli nutnm investicm zdra. Podle Evropsk komise v prmru jen o cca 3 000 korun, podle veden koncernu Volkswagen to bude podstatn vce, v prmru o vce ne 120 tisc K.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno