Motocyklov novinky Triumphu v Praze: Pijel cestovatel i poulin bitka

0
322

Ze skupinky pipravench naletnch stroj jeden motocykl vraznm zpsobem vynv. A to jak svou velikost, tak tvary. Ovem ze veho nejvce svou samotnou ptomnost. Jde o pedprodukn pedvdc prototyp dlouho a se zjmem oekvanho cestovnho specilu Tiger 1200.

Nov ada velkch adventure motocykl se netaj velkmi ambicemi. Krom mnostv inovativnch een k tomu vyuv i to nejlep z pedchozch generac. Zkladem je tedy opt tvlcov motor, penejc svch 150 kon na zadn kolo pomoc mnoha lety ovenho kardanu, kter vyaduje jen minimln drbu.

Hovome-li o motoru, pak prv zde probhlo mnostv vraznch konstruknch zmn. Nov je osazen klikovm hdelem s poadm zapalovn 180, 270 a 270 stup. To umouje precizn prci s plynem zejmna ve stednch otkch a rychl a efektivn nstup vkonu ve pice. Dky zmnnm vlastnostem zskal nov motor oproti svmu pedchdci celch 9 kon navc.

Pohodl a bezpe na vech typech cest je sveno semiaktivnmu podvozku Showa, zkrocen stroje maj na starosti pikov brzdy Brembo Stylema, doplnn o inerciln dc jednotku, kter vyhodnocuje pohyb motocyklu ve vech smrech a podle toho pizpsobuje intenzitu zsah ABS a kontroly trakce.

Velk draz byl tak kladen na celkov odlehen a zethlen stroje a tm pdem na zlepen uivatelskho komfortu i pi hodn dlouhch expedinch cestch. Odlehen byl rm vetn zadnho pomocnho rmu a drk stupaek. Zmn nezstala uetena ani zadn kyvn vidlice nesouc oznaen Tri Link.

Navzdory vem odtuovacm krm vak vrcholov verze s oznaenm Explorer zskaly ve svm segmentu ojedinl ticetilitrov ndre. Celkov silueta stroje byla zethlena a ergonomie posazu klade draz na stabilitu a maximln pohodl jezdce.

Pestoe motocykl svou svtlou vkou vzbuzuje skuten respekt, do jeho sedla se nemus obvat usednout ani jezdci nich postav. Ji sriov sedlo umouje pizpsoben vce idie, a pokud by ani to nepomohlo, v pplatkov vbav je k dispozici snen verze sedla.

Jzdn daje jsou peneny na pehledn 7 TFT displej s integrovanm modulem My Triumph Connectivity pro pipojen mobilnho telefonu. S jeho pomoc lze zobrazovat notifikace na pchoz zprvy, uskuteovat telefonick hovory, zrcadlit navigan pokyny nebo editovat seznam skladeb v hudebnm pehrvai. Z dal vbavy je k dispozici napklad kompletn bezklkov pstup vetn zmku ndre a zen, monitoring tlaku v pneumatikch, asistent azen nebo asistent rozjezdu do kopce.

Nov Triumph Tiger 1200 bude k dispozici v nkolika provedench. Zkladnm GT na litch kolech dle rozvinutm dle stup vbavy na GT Pro a GT Explorer. Bezduovmi rfky s drtnm vpletem a rozmry 21 vpedu a 18 na zadnm kole se pak pochlub verze Rally Pro a Rally Explorer. Tyto vlajkov lod kategorie adventure maj bt k dispozici zhruba od bezna/dubna 2022.

Pro puristy

Skutenm protiplem rozlehlho cestovatelskho univerzlu je dal prstek do stje Triumph 2022. istokrevn a puristick spork Triumph Speed Triple 1200 RR. Jeho zkladem je brutln nah a korunovan krl sv tdy Speed Triple 1200 RS. Drz bitka, kter nkolikrt po sob stl u totlnho pevratu tdy naked, nebo chcete-li roadster se petransformoval do elegantnho okruhovho atleta, psobcho na prvn pohled a pezrav aristokratickm postojem.

Tak v jeho rmu hm tvlcov motor o objemu 1 160 kubickch centimetr, kter na zadn kolo posl masakrlnch 180 kon a sv okol drazn oslovuje dvojitou vfukovou koncovkou v povrchov prav kartovanho nerezu. Na rozdl od svho pbuznho, kter svho jezdce bez nznaku studu ponechv vtru a deti napospas, poskytuje RR svmu pilotovi ochranu v podob zvodn polokapote, drsn naklonn kulatm svtlometem dol.

Kapot propjuje celmu stroji mrn retro ndech. Zdn ovem klame. Pod strohou slupkou se skrv mnostv elektronickch i technologickch vychytvek. Napklad jzdn data jsou zobrazovna na 5 TFT displeji, kter zahrnuje t Bluetooth pipojen pro mobiln telefon. Pokud pilotovi pi jzd zbude as, me tak pijmat notifikace na zprvy, vydit telefonn hovor nebo pustit svou oblbenou skladbu.

Triumph p

Na palubn desce se tak mohou promtat navigan symboly z aplikace bc v pipojenm telefonu. Mnohem poutavj podvanou vak zajist pohled na otkomr, seln daj o aktuln rychlosti a zaazenm rychlostnm stupni.

Zcela pepracovna byla i pozice jezdce. Lern posaz za irokmi dtky s vystrenmi lokty je pry. Zatmco stupaky jsou posunuty mrn vzad a vzhru, dtka vymnn za poctiv zvodn vlatovky la radikln dol. Tlo pilota je tak doslova natlaeno na ergonomicky tvarovanou ndr.

Samostatnou kapitolou je podvozek. Triumph Speed Triple 1200 RR je posazen na pikov elektronicky nastaviteln semiaktivn podvozek hlins Smart EC 2.0. O bezpen zpomalen peuj zvodn radiln brzdy Brembo Stylema s odlehenmi 320mm kotoui. Perfektn kontakt se silnic obstaraj pikov pneumatiky Pirelli Diablo Supercorsa SP V3.

Mezi dal vychytvky, kter pin Triumph Speed Triple RR ve standardn vbav, pat napklad obousmrn rychloazen, kter umouje mnit rychlosti bez nutnosti pouit spojky a beze zmny polohy plynu. Jeden z asistent tak doke ohldat napklad zdvih pednho kola pi akceleraci. Jezdec se tak me naplno poloit do sv jzdy a jeho jedinou lohou je vstebvn koskch dvek adrenalinu.

Pestoe aristokratick a karbonem bohat nadvan spork psob dojmem, e k jeho dokonalosti ji nen co dodvat, nabz se i njak to psluenstv. K dispozici jsou napklad ochrann padac prvky, sada pro hldn tlaku v pneumatikch nebo cestovatelsk vybaven, kter dovol na ndr nebo na zadn krovku umstit mal vod odoln batek.Triumph Speed Triple 1200 RR je v eskch dealerstvch k dispozici ji nyn.

Cesk pro zatenky

Dal novinkou aktuln dostupnou v pedvdcch salnech eskch prodejc je Triumph Tiger Sport 660. Tomu jsme se ji zevrubn vnovali v samostatnm lnku z jna loskho roku (tte zde). Tak tento zatenick cesk nabz v rmci svho volitelnho psluenstv napklad ppravu pro instalaci pplatkovho bluetooth modulu, vyhvan rukojeti nebo dnes tolik populrnho asistenta azen. Zda je takov asistent motocyklovm elvm spe k uitku, nebo ke kod asi ponechme na uven kadho konkrtnho uivatele.

Triumph p

Zmn a vylepen nezstalo ueteno ani rodinn stbro znaky Triumph, kategorie modernch klasik. I kdy v letonm ppad jde tm bezvhradn o zmny kosmetick. Kompletn kategorie rustiklnch stroj byla toti obohacena o nov povrchov pravy a zejmna novou grafiku vyvedenou v run zpracovvanch zlatch linkch a npisech Gold Line.

Vtina motocykl tto nov kategorie pichz s neokoukanmi a elegantnmi barevnmi kombinacemi, kter nabdku modernch klasik do znan mry oivily. Za zmnku urit stoj ndhern rud Bobber nebo Scrambler 1200 XE v divok kombinaci oranov a stbrn.

Superstar

Jako posledn nelze nezmnit t krlovskou tdu, vnovanou jednomu jedinmu stroji. Nejsilnj sriov vyrbn motocykl svta Triumph Rocket 3je nyn k dispozici tak v limitovan srii 221. Zkladn barevn schma tvo kombinace rud a ern s velkmi npisy 221 v mst kolennch protektor.

slovka odkazuje na hodnotu krouticho momentu v Newtonmetrech. A pokud by kdokoli zapochyboval nebo snad majitel stroje zapomnl na nkter z omraujcch parametr tohoto jedinenho stroje, najde jejich vet na horn stran ndre. I tento stoj v obou provedench, cestovnm GT nebo sportovnm R, je ji k dispozici eskm zkaznkm.

Triumph p

Navzdory vem pandemickm, brexitovm, personlnm, surovinovm i pepravnm krizm, kter svtov trhy trp ji nkolik dlouhch msc, se zd, e v Britnii jsou na zatek motocyklov sezony pipraveni dobe. Zbv doladit u jenom poas a meme vyrazit do sezony 2022.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno