Na esk silnice vyr tureck tahae. BMC Tugra lk cenou

Nejde pitom o prvn zastoupen tureckho vrobce na eskm trhu, stejn pvod m ponkud pekvapiv znaka Ford Trucks, kter u ns psob od roku 2018 a loni prodala 121 vozidel. Ob znaky jsou na domcm kolbiti hlavnmi konkurenty, u ns jsou doplkem zavedenm jmnm.

Konstrukce ady BMC Tugra je z vlastnho vvoje, a jak bv v kategorii tkch nkladnch voz zvykem, umouje rzn konfigurace. Na vbr jsou asi pro nstavby uren pro ist silnin i ternn provoz a tak taha, kter se pedvedl na Polygonu Hradec Krlov u pleitosti uveden znaky na trh.

Rznm zamenm odpovdaj rzn uspodn pohonu. Taha m samozejm dv npravy a pohon zadnch kol, na opanm konci spektra stoj tynpravov verze s pohonem 84.

Design je modern a svbytn. Zaujme masivnmi matn stbrnmi lamelami na pdi, pod ktermi je v rozch rozmstn decentn svteln technika bodov svtlomety pro potkvac, dlkov a mlhov svtla a psek diod pro denn svcen. Logo BMC v ppad prvnho eskho exemple dopluje ponkud matouc nlepka AMC. Dovozcem je toti spolenost r-vehicles.eu spadajc do skupiny AMC, kter ji na esk trh pivedla adu dalch znaek.

Jmno BMC m zajmavou historii, tureckou automobilku zaloil britsk dnes u neexistujc koncern British Motor Corporation.

Znm motor

Akoliv je asi vlastn konstrukce BMC, pohon sz na osvden komponenty. V ppad tahae se pod kabinou nachz estivlec FPT Cursor, kter pohn i konkurenn Iveco S-Way. Konkrtn jde o prostedn variantu s pvlastkem 11, kter zna objem 11,1 litru, vkon 338 kW a nejvy toiv moment 2 150 Nm. O penos sly na zadn kola se star robotizovan dvanctistupov pevodovka ZF s monost automatickho i sekvennho azen a rychlou a pomalou zptekou.

Krom italskch motor nkter modely BMC vyuvaj tak men devtilitrov estivlec Cummins. V obou ppadech je samozejmost splnn aktuln normy Euro 6, ktermu napomh systm AdBlue s ndr na 80 litr roztoku. Nafty pak taha s sebou uveze 600 litr, co je v tto kategorii obvykl hodnota zajiujc dojezd a ke dvma tiscm kilometr.

Brzdov systm standardn vyuv nastavitelnou motorovou brzdu s maximlnm vkonem 372 kW doplnnou o stabilizan systm, systm nouzovho brzdn s radarem v pednm nraznku, asistent rozjezdu do kopce a tak sledovn jzdnch pruh. Vechny modern elektronick systmy jsou vypnateln tlatky na palubn desce. Za pplatek je k dispozici i hydrodynamick retardr.

Standardn vbava mimo asistennch systm zahrnuje napklad vzduchov odpruenou kabinu, digitln pstrojov tt nebo pdavn topen. Za pplatek se vedle retardru dodv tak nastaviteln omezova rychlosti, vyhvn sedadla idie, pdavn ndr na dalch 300 litr nafty nebo i lit kola.

Zkladn cena je stanovena na 84 200 eur bez DPH, co je zhruba 2,1 milionu korun ve srovnn s cenami skladovch voz u konkurence jde o nabdku zhruba o 10 % vhodnj. Dal pednost jsou krtk dodac lhty, jen dva a ti msce od objednn, piem pro zahjen prodeje v regionu stedn Evropy je k dispozici 80 skladovch voz. Servis pak zajiuj po cel Evrop a Turecku smluvn st Q-Service Truck a TIP Europe.

BMC nen jen shoda nzvu

Znalcm automobilov historie zn zkratka BMC jist povdom. Tureck automobilka ji nem v nzvu nhodou, pvodn toti vznikla v roce 1964 jako BMC Turkey, odno British Motor Corporation pro lokln licenn vrobu osobnch voz Austin a Morris. Jestli se v Turecku vyrblo i Mini, nejslavnj produkt britskho BMC, nen jist. Nicmn v roce 1966 byla zahjena produkce nkladnch voz.

Tureck automobilka pokraovala ve spoluprci s Brity i pot, co pvodn BMC splynulo s koncernem Leyland. Postupn emancipace pinesla lokln vrobu naftovch motor od roku 1975 a poslze partnerstv s firmami Cummins a Volvo. Vyvrcholenm bylo pevzet mstn finann skupinou v roce 1989. Tou dobou mimochodem ze znaek spadajcch pod pvodn BMC existovalo u jen MG jako oznaen sportovnch verz Roveru a Leyland, jako znaka nkladnch aut a autobus byl v poslednm taen.

Tureck BMC naopak v poslednch 33 letech zailo postupn vzestup. V roce 1992 se postavilo na start Rally Dakar, o tyi roky pozdji se pedstavila nov ada nkladnch automobil, kter ji nemla s Leylandem nic spolenho, a v roce 1998 byl zahjen export autobus do Evropy. Postupn se tak roziovala kla armdnch vozidel, vetn obrnnc a tank. Armdn vozidla dnes pat ke stejn sti produkce BMC.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts