Online registr aut a evidenn kontrola na dva roky. Nvrh jde k poslancm

0
69

Dal novinkou by mlo bt zruen povinnosti pedkldat pi zpisu protokol o evidenn kontrole nebo monost separtnho podn pi zmn vlastnka auta.

I touto novelou zkona chceme lidem zjednoduit komunikaci s ady, dost o registraci auta chceme umonit online a lid tak uet jednu cestu na ad. Po dosti o vmnu idiskho prkazu tak chceme obanm nabdnout dal novinku. Trend digitalizace dopravnch agend pokrauje, k ministr dopravy Martin Kupka.

Nvrh zkona m do eskho prvnho du t zalenit tyi nazen Evropsk unie, kter upravuj zejmna schvalovn vozidel a jejich komponent, napklad traktor. prava mimo jin obsahuje i komplexn zmnu ve schvalovn technick zpsobilosti jednotliv vyrobench vozidel. To tak ji nebude probhat ve dvou navazujcch fzch, ale pouze v jednom zen.

Nvrh zkona, kter nyn posoud poslanci, e i dal zmny, tkaj se napklad technickch detail pi vyazovn vozidla z provozu nebo uznvn nkterch doklad. Resort dopravy v pedkldac zprv k novele zkona uvedl, e pi zmnch vychz z dosavadn praxe na adech. Zmny by mly usnadnit nkter kroky pi registraci nebo pepisu vozidla.

Zjednoduen by mla znamenat monost elektronickho podn dosti o zpis vozidla do registru silninch vozidel nebo pi zmn vlastnka auta. Nvrh novely stanovuje, kter doklady bude mon podat elektronicky. Dl ovem bude nutn doloit nkter doklady v listinn podob pi vyzvednut osvden o registraci vozidla.

Evidenn kontrola na dva roky

Nvrh dle pot se zruenm povinnosti pedkldat protokol o evidenn kontrole pi dosti o registraci vozidla nebo pi zmn provozovatele. K protokolu o evidenn kontrole maj obecn ady s rozenou psobnost pstup pes informan systm technickch prohldek. Prodlou se tak doba, po kterou je vsledek evidenn kontroly vyuiteln ve vybranch zench, a to z 30 dn na dva roky.

Zjednoduen se chyst i pro pepis vozidla na jinho majitele i provozovatele, kdy nov bude podle nvrhu mon podat dost separtn podnm pvodnho a novho vlastnka i provozovatele vozidla. dosti vak mus dostat stejn ad.

Zvlt dopravci tak uvtaj monost rezervace registran znaky na msc. Budou si toti moci vyizovat povolen potebn ke sv innosti v pedstihu, tedy jet pedtm, ne bude vozidlo do registru silninch vozidel zapsno, a vozidlo budou moci pln vyuvat ihned po jeho pozen, respektive zpisu do registru silninch vozidel.

Nvrh dle projedn Poslaneck snmovna, pedpokld se, e novela nabude innosti v prbhu roku 2023, upesuje Martin Brychta z ministerstva dopravy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno