Pirtm silnic v Nizozemsku chtj nadit hldac zazen hlsc pestupky

0
32

Losk rok byl na nizozemskch silnicch opravdu vraedn. Poet zaznamenanch vnch dopravnch nehod tu peshl dv tiscovky, a kolize si tu vydaly 737 lidskch ivot. Jde o hodn nemil rekord, naposledy tu vce ne sedm stovek mrtvch bylo zaznamenno v roce 2009.

Jak na zklad vlastnch informac upozoruje Fond Slachtofferhulp, neziskov sociln organizace pro podporu obt dopravnch nehod, nemal dl odpovdnosti za souasnou tragickou bilanci pipad trestan idie recidivisty. Ty, kte se ji dve njakm zsadnm zpsobem proti bezpenosti na silnicch provinili. Pirty silnic, sbrae pokut za rychlou jzdu a notorick pachatele dopravnch pestupk.

Jak chcete vysvtlit pozstalm obt nebo tm, co mus t s trvalmi nsledky po nezavinn nehod, e hulvtskm chovnm zpsobil ten sam idi dal tragdii? pt se Ineke Sybesma, editelka Fond Slachtofferhulp. Je v podstat neobhajiteln, e se takov vbec mohou znovu astnit silninho provozu, ani by museli jakkoliv prokzat svou npravu.

Zptky za volant

idie, kter spch vnou dopravn nehodu, obvykle v Nizozemsku ek soud a mastn pokuta, a je mu t odebrno idisk oprvnn. Po uplynut zkonn lhty si me o zptn vydn idiku znovu zadat. Bu jej dostane v rmci administrativnho zen automaticky, anebo mus znovu skldat zkouky. Z dvodu ochrany osobnch daj u nich nemus hlsit, e zkouky skld napodruh nebo napotet, a e idisk oprvnn bylo dve odebrno.

Splnn nrok pro tyto jedince vtinou nepedstavuje vzvu, komentuje situaci nizozemsk stedn ad pro idisk zkouky. Problmem u nich nejsou nedostaten technick znalosti nebo idisk schopnosti, ale spe jejich chovn. A to u zkouek stejn neodhalme.

Monitorovac zazen by sledovalo jzdu problmovch idi zevnit vozu.

Fakt, e tento filtr opakovan selhv, a s asovm odstupem se tak na silnice znovu dostanou pachatel zvanch dopravnch pestupk jejich chovn asto znovu vede k njak fatln nehod vyvolal irokou diskuzi.

Je se promtla i do tvorby Nrodnho aknho plnu bezpenosti silninho provozu, vldnch debat a jednn v Doln snmovn nizozemskho parlamentu. A prv tam se dokal vrazn podpory nvrh neziskovky Fond Slachtofferhulp.

V krtkosti: idim, kte se dopustili zvan dopravn nehody, by mohl soud uloit povinnost instalovat do svho vozu monitorovac zazen. Kter by kontrolovalo jejich jzdu a prbn podvalo hlen. Teba o pekroen rychlosti. Vtina poslanc Doln snmovny se vyslovila pro, podporu nvrhu vyjaduje stedn ad pro idisk zkouky.

Souhlasn stanoviska vydala i Ministerstva infrastruktury a vodnho hospodstv a Ministerstva spravedlnosti a bezpenosti.

Nstroj dozoru a trval pevchovy

Argumentuj pitom nezbytnou prevenc, zvyovnm bezpenosti silninho provozu a sniovnm potu dopravnch nehod. Trvalou pevchovou neukznnch idi. Dozor by pr dokzal zabrnit zmaen a 150 lidskch ivot ron. Protoe idi-recidivista by v ppad poruen dopravnch pedpis piel o idisk oprvnn ve zrychlenm zen.

Nvrh na povinn instalovn monitorovacho zazen m pistihnout kdla idim, kte se dopustili vn dopravn nehody.

Fond Slachtofferhulp dodv, e v souasnosti se ji nkolik organizac zabv vvojem takovho sledovacho zazen a testuje jeho technick een. Letos v lt by ml probhnout tmsn zkuebn provoz dvactky prototyp. Zazen by pr mlo slouit i jako zmek, kter po poruen pedpis nenech idie nastartovat a odjet.

To u jsou ale detaily, kter teprve ekaj na een. Jasn zatm nen, zda by soudci toto opaten ukldali automaticky, na jak dlouho, na nklady. Nejist je, zda by po legislativn strnce vci ml bt nucen monitoring een vyhlkou nebo pmo zkonem. Stvajc nvrh jej podsouv jako soust npravnch opaten, je by mlo bt zahrnuto i do zkona o silninm provozu, a zakotveno i v trestnm prvu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno