Plny Porsche: vymyslelo, m nahrad benzin. Elektinu zavede i do 911

0
291

V roce 2021 prodala automobilka Porsche poprv ve sv historii pes 300 tisc aut. Konkrtn to bylo 301 915 voz, za kter firma utrila rekordnch 33,1 miliardy eur, tedy v pepotu tm 820 miliard korun. Provozn zisk automobilky inil 5,3 miliardy eur (pes 131 miliard korun), co je dal historick rekord. Zisk tak meziron vzrostl o 27 %, pjmy o 15 procent a prodeje o vce ne 10 % (v roce 2020 prodalo Porsche 272 162 aut).

Automobilka optimistick sla oznmila bhem sv tradin vron tiskov konference. Jej pedstavitel vak zrove piznali, e momentln nejsou optimistick sla tm, co by firm dlalo takovou radost jako za bnch okolnost. Ozbrojen konflikt na Ukrajin sleduje Porsche s velkmi obavami a znepokojenm, prohlsil f automobilky Oliver Blume. Nadle doufme v zastaven neptelskch akc a nvrat k diplomacii. Bezpenost a integrita lid jsou prvoad, dodal s tm, e automobilka na pomoc lidem na Ukrajin vnovala ji milion eur.

I pes tragick udlosti, kter maj vliv na chod automobilky (Porsche zastavilo aktivity v Rusku a m samozejm i dodavatele na Ukrajin), ovem automobilka hled do budoucna s optimismem. Mme ped sebou nron msce, jak z ekonomickho, tak politickho hlediska. Pesto se drme naeho strategickho cle, kter mme pevn dan ji adu let, a to zajistit dlouhodobou mari ve vi 15 %, prohlsil finann editel automobilky Lutz Meschke. V loskm roce doshla mare 16 %, v roce 2020 to bylo 14,6 %.

Neszet na jednu kartu

f automobilky Blume v t souvislosti nkolikrt zdraznil, e Porsche m za svmi zisky nejen investicemi do inovac, ale tak svou posedlost redukovat nklady. To je v dnen dob velmi obtn, ale stle se to da. A to i v situaci, kdy mus automobilka pehodnocovat sv dodavatelsk etzce. Vzhledem k nedostatku nkterch komponent nebo materil a udlostem nejen z poslednch tdn, ale i let, musme pehodnotit nai strategii dodvek, reagoval Meschke na dotaz iDNES.cz ohledn potebnch zmn v dodavatelsk struktue. Nememe dle pokraovat s jednm zdrojem dodvek danho materilu i dlu, musme dodvky diverzifikovat, a to jak z hlediska potu dodavatel, tak regionln, dodal Meschke.

f Blume upesnil nkter dal kroky, kter mus automobilka init pro to, aby byl tok dl a materil zajitn co nejlpe. Musme hledat ta sprvn partnerstv, zmnit strategii odbru a tak zlepit finann zajitn cen dodvek surovin, prohlsil. Automobilka podle Blumeho zkoum, kter materily a dly jsou pro ni kritick a jak dodvky v takovch ppadech zajistit. Dleit jsou podle nj ta sprvn partnerstv teba na poli polovodi tedy onch ip.

Diverzifikace panuje u Porsche i v pohonech. Automobilka se nijak netaj tm, e jde zcela rozhodn elektrickou cestou, ale spalovac motory zrove nezavrhuje. Letos zane v Chile pilotn vroba syntetickho benznu, kter chce Porsche pouvat teba v automobilovch zvodech, ve svch Porsche Centrech a pi dalch pleitostech. Na vc zatm asi 130 tisc litr, kter stihne Porsche letos vyrobit, stait nebude. Mme ale velk plny, kter nekon jen u automobil, prohlsil Oliver Blume s tm, e vroba v nsledujcch letech rychle poroste. Porsche chce navc syntetick paliva uplatnit teba v letectv nebo nmon peprav. Letadla to maj s bateriemi komplikovanj ne automobily, k Blume a naznauje, e takzvan e-paliva maj podle Porsche i jinou budoucnost ne v autech.

Na druhou stranu Blume jasn zdrazuje, e v ppad osobnch voz je do budoucna tou sprvnou cestou prv elektrifikace. Syntetick paliva meme vyrbt tam, kde je pebytek obnoviteln energie, jako teba v Chile, kde cel rok intenzivn fouk a kde takto vyrobenou elektinu nelze snadno dodat do elektrick st, prohlsil f Porsche na n dotaz, jakou budoucnost tato paliva maj v autech dlouhodob. Tam, kde jsou, jako v Evrop, obnoviteln zdroje vzcnj, ale energie z nich jde snadno dodvat do st, dv vt smysl, aby tato obnoviteln energie do st mila a vyuval ji prmysl nebo na ni jezdily elektromobily, vysvtlil postoj automobilky Blume.

Na svt je vak podle nj pes 1,3 miliardy aut se spalovacmi motory a toto slo v nsledujcch letech navzdory nstupu elektromobility poroste. U tchto aut, stejn jako u nkterch specifickch model, se vak mohou e-paliva uplatnit. Podle finannho editele Meschkeho to bude i dky poklesu cen tchto paliv. Momentln stoj litr pi experimentln vrob asi deset dolar, ale automobilka vid pi skuten masov vrob jako realistickou cenu pod dva dolary za litr. Zle tak, jak se k takovm palivm postav jednotliv vldy z hlediska zdann, dodal Meschke. Dleit je, e tato paliva maj pispt k celkovmu cli Porsche bt uhlkov neutrln. Ve svm cyklu umouj syntetick paliva doshnout tm pln neutrality.

911 s elektinou

Mnoz pznivci sportovnch voz vid v e-palivech zchranu pro ikonu znaky Porsche, model 911. Ovem vedouc pedstavitel automobilky tak rozhodn nejsou. Zatmco jet ped nkolika lety mon podle nkterch vedoucch pedstavitel byla elektrifikace ikonickho modelu nepedstaviteln, te u je v podstat jistotou. 911 je du na firmy. Mme k pln elektrifikaci, ale musme pi tom brt ohled prv i na onu dui Porsche, naznail uvaovn veden Meschke. Pln elektrick 911 zatm na poadu dne nen, ale pt generace legendrnho sporku zcela jist dostane njakou formu hybridnho pohonnho stroj. A pechod 911 na ist elektrick pohon dnes u Porsche z dlouhodobho hlediska vlastn nikdo nevyluuje.

Mus na to vak nazrt doba. A to jak z hlediska nlad a chut zkaznk, tak z hlediska techniky. Proto zatm bude Porsche elektrifikovat dal modely a automobilka pot s tm, e v roce 2025 bude prodvat zhruba 50 % voz bu s ist elektrickm pohonem, nebo alespo jako plug-in hybridy. A v roce 2030 maj mt elektromobily na prodejch Porsche 80% podl.

Zatmco jinde psob tato sla pomrn blhov, Porsche u dnes ukazuje, e to vlastn nemus bt tak nereln cl. Bestsellerem znaky sice zstvaj SUV, loni se nejlpe prodval Macan (88 362 kus), tsn nsledovan vtm Cayenne (83 071 kus). Ale i kdy to automobilka explicitn nezmiuje, tetm nejprodvanjm vozem znaky byl elektrick Taycan se 41 296 prodanmi kusy. Dleit pitom je, e i na elektrickm Taycanu Porsche ji vydlv. Mare se podle Meschkeho dostala na hodnotu pes 10 % a do dvou nebo t let by mla automobilka i u tohoto modelu doshnout na svj ken prmr 15 %. Taycan v prodejch pekonal i legendu 911, t se prodalo 38 464 kus. sla prodej model ady 718 Cayman/Boxster Porsche nezveejnilo, stejn tak vsledky typ Panamera, nicmn na n v celkovm soutu zstv nco mlo pes 50 tisc kus.

Porsche pitom plnuje, e nkter modely pejdou na ist elektrick pohon ji brzy. Uveden pln elektrickho Macanu je na spadnut, pak pijde nejsp v roce 2024 ada na pln elektrick modely 718. V roce 2024 pedpokld Porsche tak start vroby novch bateri s vy energetickou hustotou a rychlejm nabjenm ne se ovem vroba rozjede naplno tak, aby baterie mohly bt dodvny do nkter kompletn modelov ady, bude to chvilku trvat. Nejsp a budou takov baterie definitivn proveny, me pijt as elektrick 911 to vak zstupci automobilky nijak nekomentovali.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno