Rna za destky milion. Nehody, na kter je povinn ruen mal

0
65

Mte sprvn nastaven pojistn limit? Zkonn minimum mnohdy nemus stait a pak pijde na adu vlastn penenka.

V tuto chvli stle plat, e nejni mon zkonn limit kryt z povinnho ruen je 35 milion korun. Od novho roku bude tato stka zvena na 50 milion korun. Jde tak o limit, kter idii vyuvaj asi nejastji, protoe jeho ve se propisuje do konen ceny povinnho ruen. Problm ale je, e jakkoli ob stky vypadaj jako opravdu vysok, ve skutenosti nemus pro kryt kod stait.

Nejde jen o nehody, kdy nabourte njak velmi drah auto. Tch padest milion korun by nejsp stailo na pokryt kod teba i pi nehod s Bugatti Veyron. Sp ne majetkov kody jsou vtm a asto i vrazn dram problmem kody na zdrav astnk.

V tom drahm aut me sedt nkdo, jeho pjem je velmi vysok, a protoe se zranil a neme vydlvat, z vaeho pojitn se mu hrad nejen rekonvalescence, ale tak ul zisk a v nejhorm ppad tak trval nsledky. Prv tady vznikaj ty nejvt kody. A nemus to bt jen nehoda s takovm autem a jednm idiem. Pedstavte si, e zpsobte nehodu autobusu. V nm se zran teba dvacet lid a vechny tyto nklady mohou jt z vaeho pojitn. Ve vech tchto ppadech zle na pojiovn, jak k tomu pistoup. Pokud mte mal limit, me po vs zbylou stku vymhat, popsala mon problmy s krytm Lucie Dosedlov z internetovho srovnvae srovnejto.cz.

Problm je v tom, e idii se asto boj toho, e zven pojistnho limitu jim a pli zv cenu povinnho ruen. To je ale pomrn myln pedstava. Dokld to i pklad zhruba tyicetiletho idie z Havova, kter jezd Daci Sandero z roku 2011. S pvodnm krytm 35 milion ho vyjde povinn ruen na 2 751 korun ron. S limitem 70 milion korun, kter pojiovny vnmaj jako ideln, vyjde povinn ruen na 2 819 korun ron. Rozdl je tedy 68 korun.

Pokud bychom vzali stejnho idie a stejn auto, ale pesunuli je do Prahy, vyjde s krytm 35 milion korun ron povinn ruen na 3 668 korun. S krytm 70 milion pak na 3 755 korun ron, take jde o rozdl 87 korun.

Nov stanovench 50 milion bude opravdu nejni limit, kter ovem nemus vdy stait. Ji nyn nejen my, ale vechny pojiovny doporuuj zkaznkm, aby zvolili pojitn vy. Cenov rozdl je toti velmi mal a vy mete mt za podobnou ron cenu pojistnho s 50milionovm limitem pojitn rovnou teba s 70milionovm limitem, doplnila Dosedlov.

Drah jsou i nehody na eleznici

A zdraznit musme i to, e nejde jen o nehody s drahmi auty nebo autobusy. Mnohem bnj jsou v esku nehody na elezninch pejezdech. Jan Nevola ze Sprvy eleznic upozornil, e u nehod na elezninch pejezdech jsou kody opravdu vysok. U stet na pejezdech jsou to nejastji nklady na opravu eleznin infrastruktury, napklad zabezpeovacho zazen, elezninho svrku nebo spodku, povrchu pejezdu apod. Nklady navyuj tak kody na drnch vozidlech. V ppad mimodn udlosti, pi kter jsou zranni cestujc, se do konenho sla propisuj tak regresn nroky zdravotnch pojioven nebo odkodnn cestujcch podle smluvnch podmnek dopravc, ekl nm.

A jen pro pedstavu, kody pi nehodch na pejezdech se za poslednch pt let pohybuj zhruba od 70 do 190 milion za rok. V prmru je to tedy zhruba 120 milion korun. Od roku 2018 do roku 2022 evidujeme celkem 766 stet na pejezdech, piem pouze ve dvou ppadech byla vyetovnm potvrzena spoluzodpovdnost Sprvy eleznic. Ve vech ostatnch ppadech byl za mimodnou udlost odpovdn pouze astnk silninho provozu, doplnil Jan Nevola.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno