Tkotonn Lotus z ny je ob elektrick SUV nabit pikovou technikou

Britsk specialista na lehk sporky se dlouho potcel v nejistot. Od roku 2017 je ale vtinovm vlastnkem legendrn automobilky nsk skupina Geely, dky kter se Lotus sna postavit na nohy a plnuje svtlou budoucnost. Ovem bude to budoucnost bez lotus, jak jsme doposud znali.

Mal a lehk spork Elise, kter nejlpe vystihuje ikonick motto zakladatele automobilky Colina Chapmana zjednodute, pak pidejte lehkost, u toti soust tto budoucnosti nebude. Lotusy lehk jako prko jsou definitivn minulost, u proto, e budoucnost automobilky je v elektromobilech. Jako prvn tmto smrem m hypersport Evija s ohromujcm vkonem 2 000 kon, ale to asi nen auto, na kterm by Lotus mohl kdovjak zbohatnout. Potebuje model s vtm potencilem odbytu. A tak pichz nov SUV Eletre.

e Lotus o cest smrem k populrnm vozm SUV uvauje, ukzala u v roce 2006 studie APX. U tehdy se vedle benzinov verze se estivlcem pedstavila i pln elektrick varianta, nakonec ale z uveden vozu v jakkoli podob selo. Te pichz Eletre, co je oproti prvn studii pln jin auto se zcela jinou filozofi. Zatmco APX se vlastn i pes siln motorizace tvil jako docela skromn crossover, Eletre se veze na vln aktulnch opulentnch a supermodernch elektromobil.

Pes pt metr a dv tuny

A Eletre chce mezi nimi patit k tm nejchvatnjm. To maj zajistit nejen dramatick a dynamick vnj design a luxusn interir, ale tak samotn technick parametry. Dlka tsn pes 5,1 metru (konkrtn 5 103 mm), rozvor 3 019 mm, vka 1 630 mm a ka pes kamerov zrctka 3 135 mm znamenaj, e Eletre je rozhodn nejvt auto znaky Lotus vech dob. A ani SUV mastodonty se neztrat, by mezi nimi chce hrt roli sportovn alternativy. Bude to takov elektrick alternativa k Lamborghini Urus, ktermu je Eletre rozmry i zkladnm tvarem karoserie se svaujc se zd hodn podobn. Hmotnost svho SUV Lotus zatm neuvd, ale mluv se o hodnot vce ne 2,2 tuny.

I to vlastn bude na danou velikost auta pomrn dobr vsledek, vdy opt teba spalovac Lamborghini Urus je na tom podobn. Eletre pitom bude mt ob baterii s kapacitou pes 100 kWh, kter slibuje dojezd v cyklu WLTP kolem 600 kilometr. Auto stoj podle tiskov zprvy na zbrusu nov elektrick platform, kterou ladili ineni Lotusu. Vzhledem k tomu, e do koncernu Geely pat i znaky Volvo, Polestar nebo Lynk & Co, je jasn, e v Hethelu nezanali s vvojem od nuly a e prci neodvdli jen pro svou znaku.

Elektrick architektura vozu je napklad schopna nabjen s vkonem a 350 kW, dky emu me Eletre zskat za dvacet minut nabjen energii a na 400 kilometr jzdy. Pi vyuvn dynamickho potencilu auta ovem bude energie z baterie mizet podstatn rychleji. Eletre slibuje vkon od 600 kon, samozejmost je pohon vech kol. Zrychlen z 0 na 100 km/h m trvat mn ne ti sekundy a maximln pojede Eletre 260 km/h.

pikov technika

Vedle jzdn dynamiky a schopnost elektrick architektury m Eletre ohromovat i dal pouitou technikou. Lotus auto prezentuje ve form s digitlnmi zptnmi zrctky, kdy klasick vnj zptn zrctka nahradily kamery a jejich obraz se pen do displej ve dvech. Specialitou je, e displeje maj zvit svj jas ve chvli, kdy idi pohne hlavou jejich smrem, to aby pi jzd neruily a pitom byl obraz dostaten zeteln, kdy to idi potebuje. Na trzch, kde zatm takov technika nen legislativn povolena, bude Lotus Eletre dodvat s klasickmi zrctky, pak bude mt auto mrn hor aerodynamiku a naroste jeho ka (pes zrctka 2 231 mm).

Auto zaujme i provedenm svtlomet, kter budou majitele vtat rznmi animacemi a teba zadn svteln ps bude u auta pipojenho k nabjece slouit i jako jednoduch vizuln ukazatel stavu nabit vozu. I v interiru je bohat LED osvtlen samozejmost, vedle toho samozejm dolo na spoustu displej. Ped idiem a spolujezdcem je umstn jen asi tcentimetrov prouek, ve kterm se ale zobrazuj zkladn informace: pro idie rychlost a dal dleit informace, u spolujezdce teba body zjmu v okol nebo informace o pehrvan skladb. Mezi sedadly pak najdeme ob displej s hlopkou 15,1 palce, pes kter se ovldaj prakticky vechny funkce auta. idi m tak k dispozici head-up displej s rozenou realitou.

O audiosystm vozu se postarala spolenost KEF, zkladem je systm s vkonem 1 380 W a patncti reproduktory, za pplatek je k dispozici systm s vkonem 2 160 W a 23 reproduktory. V souvislosti s tm slem psob a smvn, jak Lotus mnohokrt v tiskov zprv zdrazuje, jak se vvoji snaili auto maximln odlehit teba odebrnm materilu v mstech, kde nen poteba (je to vidt teba na palubn desce, kter nen pln jednolitou plochou) a rzn zjednoduovat pouit een.

LIDAR pro budoucnost

Lotus Eletre samozejm nabdne spoustu asistennch systm, ovem v rukvu m jet jeden trumf. Podle prohlen automobilky je to prvn sriov auto na svt, kter m vsuvn lidary, dky kterm je auto pipraveno na ru pln autonomnho zen. Zcela autonomn zen ale momentln Eletre nenabdne, lidary pedstavuj pouze hardwarov zklad a auto bude nov funkce, prv vetn automatizovan jzdy, dostvat postupn skrze softwarov updaty tak, jak se bude vvojm dait funkce zprovozovat a jak to napklad dovol legislativa.

Krom tto technick vbavy auta bud pozornost i aerodynamika vozu. Nejen, e tu jsou aktivn prvky, jako teba zen pstupu chladcho vzduchu, ale Eletre m propracovanou aerodynamiku, kter vyuv nkterch panel karoserie neobvyklou cestou. Teba pedn st kapoty je vlastn zrove takov aerodynamick prvek, kter smuje vzduch k idelnmu obtkn auta. Vzduch proud eln maskou pod pedn st kapoty a vystupuje teprve v jej stedn sti, kter jej optimln smuje pes eln okno. Podobnm aerodynamickm prvkem usmrujcm tok vzduchu jsou teba i pedn blatnky, zadn sloupky karoserie, nebo cel podvozek. Hodn nezvykle je tvarovan i spojler nad zadnm oknem, kter je dvoudln a stedov st mu chyb. Na hran vka zavazadlovho prostoru pak najdeme aktivn spojler.

Auto, kter Lotus vyvjel pod oznaenm Type 132 ve svch vvojovch centrech v Britnii, Nmecku a n, se bude vyrbt prv v n. Cenu, jako nkter dal podrobnosti, zatm Lotus nezveejnil, ale m stt zhruba kolem sto tisc liber, tedy asi ti miliony korun.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts