V esku zaala doba vodkov. Kilometr z prvn erpaky vyjde na 2,80 K

0
37

Podle Kupky m esko na dobjec a plnc infrastrukturu pipravench est miliard korun a ve fzi schvalovn je nyn 11 projekt vodkovch plniek.

Orlen Unipetrol chce mt do roku 2030 v esku celkem 28 erpacch stanic a dva vodkov distribun terminly pro eleznin dopravu v Litvnov a Neratovicch. Dal erpac stanici chce do nkolika msc otevt prv v Litvnov.

Jen do roku 2030 investujeme tmto smrem 35 miliard korun, uvedl generln editel Orlen Unipetrolu Tomasz Wiatrak.

Ministerstvo dopravy podpoilo vstavbu vodkov stanice Orlenu na Barrandov v rmci operanho programu Doprava 2. Souasn plny vstavby erpacch stanic podle Kupky jet neodrej aktuln podobu nvrhu evropskho nazen o zavdn infrastruktury pro alternativn paliva, podle kterho je teba vybudovat vodkovou infrastrukturu na kadch 200 kilometrech hlavn silnin st. V letonm roce proto oekvme aktualizaci Nrodnho plnu ist mobility, dodal Kupka.

Na oteven prvn veejn erpac stanice v Praze ekali vrobci vodkovch vozidel. Jedinou vodkovou plnc stanici v esku dosud provozovala spolenost Vtkovice v Ostrav. V esku napklad jezd deset voz Toyota Mirai na vodkov palivov lnky. Logistick firma Zsilkovna do eska dovezla nkladn vz na vodk. Vodkov vozy m v nabdce i Hyundai. Vodkov autobus chce v Praze zat testovat prask dopravn podnik.

V esku jsme se dosud potkali zejmna s problmem tankovn vodku, protoe donedvna chybla jakkoliv infrastruktura. To se dnenm dnem konen zan mnit a vme, e nyn rozvoj infrastruktury nabere obrtky. I proto pichzme s nabdkou pro nae firemn zkaznky, pro kter me bt vodkov vz zajmav alternativa, uvedl generln editel Toyota a Lexus R Martin Peleka.

Natankovn jednoho vozu vodkem trv podle Orlenu ti a pt minut, co je vrazn mn ne dobit elektromobilu, kter trv destky minut. Zavdc cena kilogramu vodku u erpac stanice v Praze je 278 korun. Na jeden kilogram vodku auto ujede asi 100 kilometr. Nklady tak aktuln in zhruba 2,80 K, co je o nco vc, ne u auta, spalujcho fosiln palivo (cca 2,40 K pi spoteb 6 l/100 km).

Vozy na vodkov palivov lnky jsou v podstat elektromobily, kter elektrickou energii nezskvaj z bateri, ale z reakce vodku a kyslku. Jedinm odpadem je pitom ist voda. Podle odhadu ministra dopravy by v roce 2030 mohlo jezdit a 50 tisc aut na vodkov pohon. Orlen chce ve stejnm obdob vyrbt 4 500 tun vodku z ekologicky istch zdroj. To by mlo stait na pohon zhruba 30 tisc automobil.

Budoucnost je konen tady

Lta ten a ekn na svit nov doby jsou u konce. Na Prask hrad nastoupil nov prezident, dnes meme natankovat do auta vodk. Pro je to tak dleit? Protoe nabz alternativu tm, kte chtj jezdit bez oudu z vfuku, ale odmtaj kadou chvli nabjet elektromobil. Vodkov auta jsou tak elektromobily, jejich palivov lnek vyrb reakc vodku s kyslkem energii pro pohon elektromotoru v aut – ale podstatn rozdl je v tom, e na jedno natankovn, kter trv pt minut, ujede vodkomobil 650 kilometr. To znamen, e s rezervou dojedete do Frankfurtu nad Mohanem, tam na Otto-Horn-Strae natankujete a mete pokraovat teba do Bruselu, nebo do Pae. Prost svobodn mobilita bez ekn na nabjece.

V Nmecku je touto dobou u 91 erpacch stanic, ve Francii 39. Jasn, jsme na zatku, a bvaj tk. Vodk m jet jednu ohromnou vhodu: kritici kaj, e jeho prmyslov vroba je pinav, spotebuje ohromn mnostv energie, a e tud nen dnou cestou vped. Jene to je stejn, jako kdy odprci elektromobility namtaj, e kad nabjec auto m vfuk v uheln elektrrn. Vodk toti d vyrbt jednodue elektrolzou ili tpenm vody pomoc elektiny z obnovitelnch zdroj vtrnk nebo fotovoltaickch elektrren. Slou vlastn jako loit energie, je mon ho odvzt na jakoukoli erpac stanici podobn jako souasn ropn paliva. Prv svou flexibilitou je vodk podle ns jednoznan palivem budoucnosti, a to nejen pro osobn, ale i pro nkladn, eleznin a leteckou dopravu, pro ni je nabjec bateriov elektromobilita krajn nevhodn. (ro)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno