Vtina kod z parkovn se nevye, nkdy pome kamera

By jde vtinou o mal kody, poet pojistnch udlost na parkovitch nen zrovna mal. Napklad u pojiovny Kooperativa in kody na zaparkovanch vozidlech v poslednch letech od 13 do 16 procent ze vech havarijnch pojistnch udlost. Krom toho, e se idii nevejdou na parkovac msto nebo bouchnou do sousednho vozu pi otevrn dve, je tet hlavn pinou nedn pednosti zprava.

Teba pojiovna Uniqa tchto ppad ron eviduje nkolik destek. Na uzavench parkovitch (zejmna v obchodnch centrech), kde nen lokln reim upraven, plat pravidlo prav ruky, co ada motorist opomj. Me se stt, e stet je tak siln, e se u rozhodn koda nead k parkovacm kodm, ale k regulrn dopravn nehod, k Eva Svobodov, tiskov mluv Uniqua pojiovny. V tchto ppadech se koda hrad z povinnho ruen idie, jen pravidlo ignoroval.

Nehody na parkovitch jsou nam dennm chlebem nedn pednosti zprava nebo nerespektovn hlavnho smru, vjezdy do protismru, pokozen voz pi vyjdn z parkovacho msta apod. Stalo se vak tak to, e ena za volantem neumla ovldat automatickou pevodovku, spletla si zaazen a spadla ze stechy, kde je parking, o patro ne, na stechu jinho auta. Nkterm idim se tak povedlo pi objdn zpomalovacho retardru poloit auto na bok a asto dochz k ulomen zvory pi vjezdu z gar, vyprv Luk Pevrtil, editel dohledovho centra M2C Space, skrze kter spolenost M2C monitoruje a dohl na obchodn centra a jejich parkovit.

Prv kamerov systmy doplnn o chytr softwary mohou bt podle Pevrtila innm nstrojem pro dopaden pachatel nehod na parkovitch. Potvrzuje to i Milan Ka z pojiovny Kooperativa: V havarijnm pojitn asto eme pokozen nezjitnm vozidlem, v povinnm ruen jsou potom ast ppady zjitn vinka svdecky, kamerovm systmem parkovit nebo kamery z pokozenho vozidla. Jen je nkdy obtn je zskat. Pojiovna se bohuel k zznamu nedostane a dostvme jej bu od klienta (pokud si jej zajist) nebo ze spisu policie nebo sprvnho orgnu. Takov zznamy jsou vhodn, protoe se asto setkvme s tm, e se idii neshodnou na prbhu nehody, nap. kdo kdy zaal couvat nebo vyjdt apod.

Policie R v ppad, e lovk nalezne sv auto pokozen, doporuuje ptrat na mst po kamerch zachycujcch prostor, kter mohly in, a tedy i pachatelv vz zaznamenat. Je teba to ale udlat neprodlen, protoe zznamy se uchovvaj rzn dlouho, nkde jen v du nkolika dn. Ale sm idi se k zznamm pravdpodobn nedostane, mus je zajistit policie. U kvli GDPR.

Pijde-li policie a d vlastnkovi obchodnho centra dost o vydn kamerovho zznamu, tak je ze zkona povinen ho vydat. Pokud ale za majitelem objektu pijde bn fyzick osoba a poptv zznamy z kamerovch systm, majitel ho vydat nemus. A pokud pijde tato osoba za ostrahou, tedy za zpracovatelem, a ta mu zznam vyd bez souhlasu majitele, jedn se o poruen zkona, k Luk Pevrtil z M2C Space.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts