Za znienou nebo ztracenou znmku STK hroz pokuty

0
40

Je tomu deset let, kdy esko zaplavily nekvalitn znmky potvrzujc platnost kontroly STK a tehdy i emis. Problm byl u dodavatele znmek, kter zmnil technologick postup vroby, nsledkem eho dochzelo k odlepovn prostedn sti znmek. K tomu by dnes u dochzet nemlo, ale pesto se v nkterch ppadech me stt, e se znmka pokod. Me k tomu dojt napklad pi astm myt v automyce, ale pokozen mohou pomoci teba i nenechav ruce vandal. A u je dvod pokozen jakkoliv, een je vdy stejn.

Povinn vymnit

Jakmile idi zjist, e m pokozenou i ztracenou znmku STK, mus to neprodlen eit. Jzda se znmkou, ze kter nen mon vyst platnost STK i bez znmky je toti pestupkem. Ten me na mst vyjt na stku do dvou tisc korun. Ve sprvnm zen na stku v rozmez mezi 1500 K a 2500 K.

een pak je snadn. Sta s velkm technikem zajet na jakoukoliv stanici technick kontroly. V ppad, e dojde ke ztrt nlepky technick kontroly na registran znace, je nutn zajet si na stanici technick kontroly pro vydn dupliktu nlepky o absolvovn technick kontroly. Vydn dupliktu obvykle vyjde na pr destek korun, vysvtlil tiskov mluv ministerstva dopravy Filip Medelsk. V praxi tento duplikt vyjde na zhruba 50 K.

Pokud si je idi jist, e za znienou znmku neme, me ji zkusit reklamovat u stanice technick kontroly, kter ji vydala. Je jasn, e pokud znmka upadne druh den po absolvovn technick kontroly, je pravdpodobn, e bude reklamace vyzena rychle a s kladnm vsledkem. Nicmn po delm ase u to bude velmi sloit a asov nron.

Ppadn reklamace mus zat tm, e se motorista obrt na stanici STK, kde mu byla znmka nalepena. Nsledn bude poteba vyeit, zda k pokozen nebo ztrt dolo vlivem patnho nalepen nebo teba nevhodnho myt auta. U to zabere as. V konenm dsledku mus reklamaci navc eit Centrum slueb pro silnin dopravu, a to zabere dal as. Snadno se me stt, e se do veho bude muset vloit znalec, kter u nestoj pr desetikorun, ale tisce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno