Zkaznk si Monte Carlo uije, slibuj designi nesportovnj fabie

Ani ve tvrt generaci Fabie nechyb varianta Monte Carlo. Ve sportovnjm duchu pojat kodovky vznikaj u od roku 2011 a odkazuj na spchy znaky v legendrnm rallyovm zvod v kopcch nad monackm knectvm. Pedstavena byla nyn, ale v Mlad Boleslavi na jej podob dlali u dlouho pedtm.

Jakmile mme vybran finln design, zanme pracovat na specilnch modelech. U nich to vtinou trv piblin dva roky ped pedstavenm vozu, vysvtluje designr exteriru Dalibor Pantek. Bude to nejdra fabia, sv zkaznky si vak podle veho opt najde, cenovka je toti na Monte Carlu vidt. U nj vme, e si meme dovolit dra materily ne do bn fabie, k jeho kolegyn, designrka interiru, Kateina Vrnov.

Kdy zante pracovat na derivtech model, jako je prv verze Monte Carlo?
Kateina Vrnov: Mon to zn neekan, ale pracujeme na nich souasn s vvojem celho modelu. Alespo za oddlen Color&Trim.
Dalibor Pantek: Jakmile mme vybran finln design, ujasnme si koncepci a zanme pracovat na specilnch modelech. U tchto variant to bv vtinou piblin dva roky ped pedstavenm vozu. Kdy se zmraz design sriovho auta, vtinou zastavujeme i vvoj derivtu. Bvaj hotov zrove.

Dalibor Pantek (38)

Project leader v oddlen Design exteriru

Vzdln: Vysok kola vtvarnch umn v Bratislav, Krlovsk Akademie umn v Londn

Ve kod pracuje od z 2010, zaal prac na showcar VISION C a na kod Karoq

Momentln m na starosti projekty sriovch i koncepnch aut

Jak moc jste omezeni rozpotem, kdy chcete na fabii pidat teba extravagantnj, agresivn nraznk?
DP:
Konkrtn u Monte Carla je to u pedevm hra s ernmi kontrastnmi doplky, kter podtrhuj sportovnost samotnho vozu. Tato edice m u dlouhou tradici a pi vvoji jsme se dreli stejn koncepce jako u jeho pedchdc speciln barvy, dvoubarevn kola, ern stecha, metalza, doladn spoiler spolu s difuzory a prahy a tak sportovnji ladn interir.
KV: U Monte Carla vme, e si meme dovolit dra materily ne do bn fabie. Protoe prodejn cena je vy.

Vytvoili jste ve kod nco, z eho jste byli nadeni, ale neprolo to do vroby?
DP:
Design je velmi subjektivn zleitost, kad me mt svho favorita. A samozejm, e v takovm prosted plnm kreativc s velkm egem se obas njak mylenka neprosad.
KV: Ano, stv se to, kad nvrh prochz dlouhm rozhodovacm procesem. Vtinou srme npady, chceme pinst vrcholn materily a technologie, ale potom se pot a redukuje. Take ano, mme spoustu krsnch vc, kter nikdy nespatily svtlo svta.

Nen to koda?
DP: Vdy navrhujeme to nejhez a nejlep, ale musme respektovat nae postaven na trhu. Pod jsme simply clever znaka. Na druhou stranu je ohromn vzva pracovat s u klou technologi a materil a vsledkem pekvapit.
KV: Hezk auto um s velkm rozpotem udlat kad, s menmi prostedky je to logicky mnohem sloitj.
DP: Veobecn se d ct, e ve kod dlouhodob pekonvme oekvn. Teba tm, e nae auta psob vt, ne jsou. Nejednou jsme dokzali okovat i objemem kufru: Jak jste to tam sakra dokzali dostat? ptali se ns konstrukti jinch znaek.

Model Monte Carlo nem vy vkon ne standardn fabia, m je tedy vjimen?
DP: Je to stylovj, atraktivnj sportovn vz. Odlin vzhled dod autu mrnc. U bn fabia psob ve srovnn s pedchoz generac mnohem emotivnji a sportovnji, a to je vidt i na naem tradinm derivtu, kter k naim modelm pat odjakiva. Je to odkaz na kodu Popular Monte Carlo, kter je oznaovna za jeden z nejkrsnjch sriov vyrbnch voz vbec.

Kateina Vrnov (41)

Automobilov

Koordintor designovho oddlen Color&Trim

Vzdln: Technick univerzita v Liberci, kurzy na prask UMPRUM

Ve kod pracuje od roku 2005, v oddlen designu zaala v roce 20098 prac na showcar VISION D, pot navrhla potahy do kody Rapid

Vedouc oddlen se stala v dubnu 2020, na starosti m veker povrchy, barvy, materily, kter jsou uvnit i vn auta

Co je nejvt zmnou ve srovnn se sriovou fabi?
KV:
Co se tk interirov architektury, nic se nemn, ale materily jsou jin, maj sportovnj charakter. Zachovvme DNA Monte Carla z pedchozch generac.

Jak je ta specifick DNA Monte Carla?
KV:
Monte Carlo vlastn vzniklo, protoe koda Fabia nem momentln model RS. Pro ten byla typick erven, take tu jsme pevzali a k n pidali jet ernou barvu, kter na pdavnch prvcch exteriru vypad nejlpe. K tomu pat i folie la karbon, karbonov koenka. A nkter prvky s pruhem uprosted.
DP: Vz je po technick strnce identick se standardnm modelem. Proto jsme chtli tmto paketem umocnit jeho atraktivitu a lifestylovost. A my pevn vme, e si jej zkaznk podn uije. Vechna Monte Carla maj nejvy stupe vbavy, co je u nejdra fabie logick.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts