an jsou dost na penze, k esk cestovatel a lka Vladimr Bene

0
258

Poprv jsem v n pistl v roce 1993 a byla to pro m naprost exotika. Jako prvn si vybavm trhy s jdlem, hromady cyklist a s tm souvisejc mrtvoly, kter po astch bourakch zstvaly na silnicch, ne si je vyzvedli pbuzn.

Nikde jinde jsem nesbral brouky tak asto jako prv v n. Z tamn prody jsem byl od prvnho okamiku naden. Vyrel jsem brzo rno, do t nebo ty tisc metr, co dalo docela zabrat. Zima, snh, do toho patn jdlo. Pro brouky jsem asto lezl do mst, kde to nebylo pln bezpen. Jednou jsem si okliv roztrhl brec, ale protoe jsem se dsil, e by na m shl ciz doktor, nechal jsem trnou rnu bt.

Stejn tak jsem v n nkolikrt narazil na nebezpen psy. Ve vesnici pede mnou sice utkali, ale za n se houfovali do smeky a musel jsem po nich hzet kameny, abych je odehnal. Jeden m dost pokousal, a kdy ho ode m majitelka tahala, pokousal i ji.

Nkolikrt m pi sbru brouk lustrovali policist, a jednou jsem dokonce skonil ve vzen. Tehdy se mnou byl mj vrn spolenk na cestch Oldich Kaiser, kter mimochodem prv v n uinil vznamn objev. Z provincie Sin-an jsme pivezli mal stevlky a byl mezi nimi jeden dosud nepopsan. Kamard z paskho muzea ho popsal a j ho poprosil, aby z Oldy udlal spoluautora. Jin nov druh pak dostal jmno Cychrus kaiseri. Take Olda je nejen vborn herec, ale i renomovan entomolog s publikovanm popisem novho brouka.

Pi lovu brouk ns tak zatkli, odehrlo se to u kazaskch hranic. Na silnici stla cedule: Cizincm vstup zakzn. A ns nenapadlo nic lepho ne za ni vlzt. ani tam mli raketov sila, zatkli ns a dva dny vyslchali. Pes noc ns zaveli v ubytovn a rno odvedli na dal vslech. Navc nm zabavili pasy. Olda si to vyloen vychutnval, veselil se s nimi a poutl jim na telefonu zbavn videa. Na konci nm dali k podpisu papr, samozejm v ntin, take jsem nerozuml ani slovo. Olda to hned podepsal, j se trochu zdrhal a nejkomitj byl zvr: pi louen nm s smvem kladli na srdce, abychom vude kali, e se k nm chovali hezky a e se nm u nich lbilo.

Vrn spolenk. Do ny s Vladimrem Beneem vyr herec Oldich Kaiser (vlevo).

Usmvav jsou an asto. A k tomu zvdav. I do batohu by vm vlezli, jak vechno chtj vdt. Proti tm obyejnm z vesnic nemu ct ani slovo. V hospod sice platte dvakrt vc ne domorodec, ale na to simuste zvyknout. Nejsou zl, jsou jen jin. A dost na penze.

Rozstel s Vladimrem Beneem

Na co u nevzpomnm tak rd, jsou m cesty pracovn. Na ty u m do ny nikdo nedostane. Pokad jsem ml toti pocit, e na nich s ostatnmi evropskmi i americkmi neurochirurgy plnme roli uitench idiot. Msto mladch doktor chodili na kolen mui naeho vku, u kterch jsme brzy zjistili, e to jsou fov okolnch pracovi. ili sami vzdlan, vbec ns nepotebovali, navc nm ani nerozumli a jet se na ns povyovali. Ale mohli si odkrtnout, e pozvali delegaci ze Zpadu, a udlali si tm skvl marketing.

Nemocnice jsou na pikov rovni. Na jak pstroj si vzpomenete, ten tam maj. Poprv jsem si to uvdomil v roce 2006, kdy jsem v jednom malm mst velikosti Berouna pistoupil do autobusu. Vedle m sedl ddeek, na kln oblku z nemocnice, tak jsem nathl ruku, e bych se na ty jeho rentgeny podval. A ony to byly snmky z magnetick rezonance! I to ukazuje, jak se na mn.

Ilustra

Je to pln jin zem, ne kdy jsem tam pijel poprv. Kde stly trhy, stoj obchody svtovch znaek, take ani nevte, jestli nhodou nejste v New Yorku nebo v Londn. Kde byly pran cesty, jsou dnes nkolikaproudov dlnice nebo golfov hit. Kde jezdily rozpadajc se autokary, kterm se v polovin kopce musela dolt voda, aby ho vbec vyjely, jezd dnes klimatizovan autobusy a rychlovlaky.

Technologick pokrok vyuv i tamj vlda. Pi poslednch nvtvch jsem ml opravdu pocit, e o kadm z miliardy an vechno vd. Dv jste tam vidli, e si lovk odplivl na ulici, protoe tm ze sebe vyhnl zlho ducha. Dnes to udl nebo pedbhne ve front, a v takzvanm kreditovm systmu ho to stoj body. Pak si jde koupit lstek na rychlovlak nebo se hls na kolu a m smlu. na si hld vechno a vechny.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno