Bansk Bystrica, Hronsek, Krupina. Tatry ohrom, ale srdce Slovenska dojme

Piblin 20 kilometr od Bansk Bystrice se na vrchu Hrb nachz geografick sted Slovenska. Na jejm nmst se ovem mete ctit tak trochu jako v italsk Pise. Pokud se toti podn podvte na mstn hodinovou v, uvidte, e je taky docela ikm.

Novodob historie msta je spojena zejmna se Slovenskm nrodnm povstnm v roce 1944, dkazem eho je Pamtnk SNP a muzeum. Daleko dvj a slavnj doby daly Bansk Bystrici pvlastek mdn.

Kam se hrabe Musk nebo Gates

Vdli jste, e v Banskobystrickm kraji v minulosti psobil lovk tak bohat, e ho dosud v mnostv bohatstv nikdo na svt nepekonal? Jmenoval se Jakob Fugger a v nov zitkov expozici o Thurzo-Fuggerovsk spolenosti vm svj pbh ekne tak trochu on sm.

Klasick muzeum urit neekejte, pe se na jednom z web, kter lkaj na expozici. A opravdu, autoi se hodn snaili, aby nvtvnkm tak tk tma jako je hornictv a tba, ukzali v modernm a co nejzbavnjm hvu.

Celou expozic napklad vede asov osa s informacemi o jednotlivch etapch hornick historie regionu, kter jsou prezentovny prostednictvm augmentovan reality pomoc mobilnho telefonu.

Devn kostel v UNESCO

Asi 10 kilometr jin od Bansk Bystrice se nachz obec Hronsek, kde maj starostu, na kterm je vidt, e svoji prci dl s velkm nasazenm a bhem naeho setkn to vypad, e se mu neboj zavolat kdokoliv z obce, kdy m njak problm.

Na to, jak to tu vede starosta Miroslav Ostriho, by se mohly jezdit dvat autobusy pln laxnch funkcion. Hronsek ovem zatm vt davy kvli nemu pln jinmu.

Na Slovensku se toti zachovalo pt evangelickch artikulrnch kostel. A jednm z nich je kostel v obci Hronsek. Od roku 2008 je zapsn na seznamu Svtovho ddictv UNESCO jako soust souboru Devnch chrm slovenskch Karpat.

Prostranstv ped kostelem zdob star lpy. Prohldky jsou mimo hlavn sezonu, tedy od z do dubna, jen na podn nebo objednvku.

Muzeum masek a oleje

Tm ale jzda po malch, ale zajmavch mstech Banskobystrickho kraje, nekon. Na jeho jin hranici se nachz mal obec Liov a popravd, nikdo by asi neml dvod vit tam cestu, kdyby nebylo aktivnch mladch lid, kte tu koupili star statek a udlali z nj msto hodn nvtvy.

Muzeum Liov se skld z nkolika st. Liovsk che je kamenn dm z roku 1916, ze kterho je men etnografick muzeum. V arelu se dl nachz i keltsk obydl, kter bylo postaveno na ukzku keltskho ivota na Slovensku.

Tenikou na dortu je galerie masek, v n je asi 400 expont z celho svta. V malm obchdku ped vstupem do galerie masek prodvaj lokln vrobky, asi nejvce z mstnho medu.

Do rodinn

Kdy u budete v Liov, zajete do nedalek obce Sdovce, kde se nachz rodinn lisovna olej. Za studena lisovan oleje Olej Hont si mete nejen koupit, ale po pedchoz domluv vs pan majitelka uvede do svta olej.

Nen toti olej jako olej. Ten sprvn doke dodat jdlu chu stejn jako koen, k Vierka imikov a dv nm ochutnat jej oechov olej s kouskem vnoky. Mam!

Re, bsnk a kola v Krupin

Na nmst v Krupin vs jist pekvap velmi peliv udrovan nmst, ve kterm najdete rzn druhy r, okrasnch ke, a dokonce i japonskch sakur. Pokud se pozorn rozhldnete, najdete ceduli, kter vm to vysvtl.

V Krupin toti na pelomu minulho a pedminulho stolet rodk z esk Hedle Rudolf Geschwind. To byl lesnk a prkopnk ve lechtn lesnch devin a r. Jedna z jeho r byla dokonce v roce 2000 zaazena do Mezinrodn sn slvy starch r.

Mstn jsou pyn i na bsnka Andreje Sldkovie, kter se tu narodil. Nyn tu m i sv muzeum a laviku. A m, e je dvno mrtv bsnk tak zajmav? Napsal nejdel milostnou bse na svt. Jmenuje se Marna, m 2 900 ver a inspirac mu byla nenaplnn lska k jeho studentce Mrii.

Kolem rozhledny Vartovka je n

Trochu romantiky lze ale zat i na vlastn ki. Pokud jste jet nezkusili zzrak jmnem elektrokolo, me bt okol Krupiny mstem, kde si ho mete poprv za poplatek pjit dky iniciativ Bajkuj v Hont.

S elektrickm kolem bude teba vlet na nedalekou rozhlednu a pvodn strn v Vartovku jako nic. Nezadchan si navc lpe uijete krsy okoln krajiny, neposekanch kvtinovch luk a sad. A u jsem se zmiovala o tom vzduchu?

V tomto kraji se nachz i msto Kremnica, kter rozhodn stoj za pozornost. Podvejte se na report:

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts