Bjen vlet ksousedm. Prozkoumejte palmov vj na stee Krunch hor

Nstupnch mst k vlapu za poutavm svdkem dvnho vulkanismu se naskytne vce. My nechvme auto na rozlehlm parkoviti u posledn benzinky vedle hlavnho tahu, zhruba pt kilometr od Hory Svatho ebestina. Na protj stran potoka ji zan Sasko.

Podl na sti hranice zde vede modr znaka, kter se d vyut jako pstupov trasa. My ji ale nechvme bt a pechzme do Nmecka. Na druh stran silnice sestupujeme z nzkho nspu, kde po mstn komunikaci vede okolo domk osady Reissigmhle nmeck modr znaen kultovn trasa Kammweg. Pten hebenovka nmeck ple Krunch hor a star dlkov turistick magistrla provzala turisty po horch od Haltrova nedaleko Ae a do Jesenk.

Nejprve mjme bokem schovan jednoduch pamtnk Antona Gnthera, rodka z naeho Boho Daru, lidovho bsnka a psnike. Gnther disponoval vtvarnm talentem, piichl k tiskaskmu emeslu a ob sv dovednosti ikovn skloubil dohromady. Proslavil se dobovmi pohlednicemi s lehce kovitmi obrzky krajiny Krunch hor, kter sm maloval, a doplnil je texty s notovm zpisem svch psn.

Odtud to mme ke kamennm varhanm zhruba tyi kilometry pohodln chze. Stezka vede po lesnch cestch, jen je teba si obas hldat znaku. Cesta urit pot i cyklisty, tedy a na zvren krtk stoupn, kdy stezka bhem necelho kilometru pekon stometrov peven.

Fantazii se meze nekladou

Trasa Kammweg vede v tomto seku po celou dobu souvislmi lesy. V samm zvru stoupn vyst cesta do otevench travnatch pln pod vrcholem Hirtsteinu, kde se ukrv jma oputnho lomu. A postupn se ped vmi objev kamenn tvar, kter zaadil Hirtstein mezi nejvce atraktivn vletn cle Krunch hor.

Nejastji fotografovan zbr palmovho vje na Hirtsteinu

Horn vj u vyhldky. Sm se po nm chodit.

Vechny informan prameny pro cestovatele ho vstin nazvaj palmov vj. Vymodelovaly ho ediov sloupy, stejn jako nai Panskou sklu u Kamenickho enova. I zdej kamenn varhany vznikly obdobn. Z nitra planety se drala vzhru hav lva, kter ovem nedoshla klasickho vlevu, ale zaala se postupn ochlazovat jet kousek pod zemskm povrchem.

To nejlep z hor eska: bez tchto mst nikdy nepoznte Krun hory

Prv bhem pomalho tuhnut magmatu zmenuje svj objem a smruje se. Uvnit tuhnoucho magmatu pak vznikaj pravideln trhliny, kter vytv pvabn sloupcovit odlunosti horniny.

Lomem obnaen tvar pithl pozornost milovnk prody a ji koncem pedminulho stolet se dokal alespo zkladn ochrany. Pi pohledu na vjovit uspodan sloupce edie si kad dle sv vlastn fantazie najde vhodn pirovnn. Nkomu se skuten vybav palmov list, dal objev v temn skle zapadajc slunce a nkdo jin zase obrovsk kamenn kvt. Nejkrsnj pohled na tvar je urit z vyhldek podl horn hrany lomu, odkud si mete tento ediov skvost dokonale prohldnout z pta perspektivy.

Krun hory na dlani

Nejvt pozornost turist samozejm pitahuje kamenn vj, najdete tu ovem i dal krsn tvary. Napklad blzkou bon stnu zdob gigantick schodit z prothlch vodorovnch sloup edie, pes podobn stupn se nvtvnci dostanou i k vyhldce na horn hran. Zajmav jsou i rulov balvany, kter najdete na vrcholov ploin Hirtsteinu, kter se ty pr destek metr od oputnho lomu.

Vrchol Hirtsteinu navil hranol triangulanho bodu z roku 1863.

Prostor mezi obma msty oddluje stylov horsk chata s vletn restaurac. Dal pleitost k oberstven najdete v sousednm arelu, kde se nachz i jednoduch bungalovy.

Krom neiv prody mete na Hirtsteinu obdivovat i krunohorskou kvtenu. A Hirtstein vs okouzl i hezkmi vhledy z krunohorskho hebene. Z otevench parti napklad zahldnete dva nejvy vrcholy celho poho Klnovec a Fichtelberg.

Me se hodit

Vprava na Hirtstein je vhodn pro p i cyklisty. Mapa rovn nabz okrun trasu s vchodiskem na parkoviti za Horou Svatho ebestina. Ta nejprve vede po trase Kammweg k Hirtsteinu. Odtud by podle map mlo bt mon pokraovat po cyklotrase pes Satzung k na hranici, kde se spoj s modrou znakou, kter pak smuje k vchodisku s parkovitm.

Krut legenda

esk peklad nzvu Hirtstein piblin odpovd vrazu Pastv kmen. Podle povsti tu kdysi dvno il pastevec se stdekem koz. Jednoho veera do jeho psteku vstoupila zvltn ena, kter ped pastevce poloila malho chlapce a prohlsila, e pastevec sm dt pijmout za sv a vychovat ho. Ale dala si i podmnku: chlapec nikdy nesml pijt mezi ostatn lidi a spatit svt s jeho hchy a nepravostmi. Pokud by ji past nesplnil, tak by oba stihl trest. Pastevec se dtka ujal. Chlapec postupn rostl, dozrval a svmu novmu otci psobil jen samou radost. Jakmile dospl, nechval ho past na Hirtsteinu i nkolik dn samotnho, zatmco po mstech v podh prodval liv horsk byliny. Jednoho dne se chlapec sm vydal do okolnch vs. A zjistil, e svt je pln jin, ne jak mu vyprvl past. A to mnohem krsnj. Ve vsce Satzung mu kroky zkila ndhern dvka. Oba se do sebe zamilovali a u se radostn chystala veselka. Nhle se ovem objevila ona zhadn ena, kter v zchvatu vzteku paste i chlapce proklela. Ti se pak promnily v balvany na vrcholu Hirtsteinu. A bezejmenn kopec zskal dky tomuto pbhu svj nzev.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts