Bky u Lipna, ale daleko od lid. Zkusili jsme nov trasy kolem Pasen

0
68

Celkem 51 kilometr tras se rozbh do okol od penzionu Dobk. Na jednu stranu vede piblin 13 kilometrov okruh stoupajc na Svat Tom a k naemu nejve poloenmu hradu, kterm je Vtkv kmen nad Lipenskm jezerem ve vce 1 035 metr. Opanm smrem mete doklouzat ke sttn hranici a napojit se na panoramatick bkask trasy vedouc nad obc St. Stefan-Afiesl.

Na bkch kolem elezn opony

Prvn slunen paprsky prorej nzkou mlhu, kter se povaluje nad pastvinami kolem Pasen. Za ohradou na zasnenm kopeku postv stdo pezimujcho dobytka a proudy pry vychzejc z bch tlam dvaj tuit teskut rann mrz.

Jsme v jedn z nejizolovanjch oblast eska, oddlen z jedn strany Lipenskou pehradn ndr a z druh strany sttn hranic. Dve tu bvalo pohranin psmo s psnm zkazem vstupu, po pohranincch tu u zstalo jen pr chalup a bval budova roty.

Obec Pasen (nmecky Reiterschlag nebo tak Reuterova paseka) bvala ped vlkou ivou vesnic s pevn nmecky hovocm obyvatelstvem. Jej znik zpsobilo vysdlen a nsledn vznik pohraninho psma.

Snhu vude okolo le spousta, cel oblast se nachz v nadmosk vce 800 1 000 metr nad moem na nvtrn stran umavy. To ve obvykle zajiuje dostatek snhu, i kdy teba v sousednm arelu Lipno se ji zelenaj louky.

Zimn krajina u Pasen

Na parkoviti u penzionu Dobkstudujeme mapu. Rozhodujeme se nejprve prozkoumat jin okruhy a vydat se pes hranici do Rakouska. Vklouzneme do erstv pipravench lyaskch stop a za chvilku ji uhnme loukami podl Mlnskho potoka k jihu. O pravu trat na esk stran peuj majitel penzionu v Pasen, kte tak cel projekt bkaskch trat vymysleli a pivedli k ivotu. Vyut meme dv soubn stopy na klasiku a tak ps pro bruslen.

Jednotliv okruhy jsou oznaen barevnmi ipkami, ztratit se tedy nememe. Stoupme od potoka po lutm okruhu a mjme pozstatky elezn opony. Plot rovn jako pravtko se zde sten zachoval dodnes a na devnch klech si dokonce vimneme zrezivlho ostnatho drtu. Od rozcest Meziles se napojujeme na modr okruh, kter po pr set metrech protn sttn hranici.

Za alpskmi vhledy a ke vdsk zdi

e u jsme v Hornm Rakousku, poznme podle typickch horskch statk, dce rozesetch na loukch pod zalesnnm kopcem Hintring. Tady si kad me vybrat z nkolika tras. Nkter okruhy jsou zamen na bruslae a maj velkoryse irokou pravu, jin trat nabzej dv klasick stopy, mezi kter se rovn vejdou bkai preferujc bruslen.

Rakousk okruh Panorama Loipe

Jeliko panuje ndhern poas, volme devtikilometrov okruh Panorama Loipe a mme k alpskm vyhldkm. Bkask stopa ns nakonec pivede na hol nvr, odkud se otevr pardn vhled k jihu. Mme tst, protoe ped nmi se v dlce rsuj zasnen vrcholky alpskch tt.

Okruh se st a loukami se vrac bom hory Hintring. Mineme kamenn kek s lavikou, nad kterm probleskuj sklenn stny modernho a luxusnho hotelu Aviva. Projedeme lesem a po lutm okruhu Traum Arena Sankt Stefan-Afiesl se dostaneme na rozcest, odkud ji zamme zpt do ech. Hranici pejedeme v mst pojmenovanm vdsk ze.

Pojmenovn msta pochz z dvn historie. Vnejjinj sti umavy stavli Rakuan za ticetilet vlky opevnn, kter mla zabrnit vpdu vdskch vojsk, znm jsou napklad vdsk ance u nejjinjho bodu esk republiky.

Odpoledn jzda k nejvymu hradu

Vude na tratch panuje klid. Pestoe jsme tu o vkendu a za ndhernho poas, lid tu potkvme mn, ne bychom ekali. Krtce po poledni se blme zpt k nstupnmu parkoviti. Pekvapuje ns zdlky znjc hudba a na mst zjiujeme, e se tu konaj zabjakov hody.

Zabjakov hody vBistru Pasen

Posedme chvilku na slunku, zahejeme se svakem a posilnme erstv opeenou jitrnic. U stolku se seznamujeme se starostou rakousk obce St. Stefan-Afiesl, kter se sem s manelkou pijel podvat. Je dobe, e dva nrody u nerozdluje elezn opona a e nov bkask trasy naopak lidi sbliuj.

Posilnni se vydvme na zelen znaen okruh, ek ns asi 6,5 kilometru dlouh kopec do osady Svat Tom. Loukami a lesy stoupme po jinm svahu hory Vtkv kmen, na jeho lesnatm vrcholu stoj n nejve poloen hrad. Cestou zastavujeme, otme se a oddvme se vhledm k jihu, kter nabzej nejenom dal alpsk panoramata, ale meme pozorovat i sousedn Novohradsk hory, vetn jejich nejvyho vrcholu, na rakousk stran stojc hory Viehberg.

Vtkv hrdek je nam nejve poloenm hradem.

Trat vedou kolem bval elezn opony.

Horsk osada Svat Tom le uprosted hlubokch les v tm tiscimetrov nadmosk vce. Krom nkolika mlo chalup a budov bval pohranin roty tu najdete poutn kapli Boho tla. tvrt nejve poloen kostel v esku peil zzrakem totalitn dn lampask, kte jej pouvali jako skladit. Druhou zajmavou stavbou je horsk hotel Svat Tom, kter sdl ve zrekonstruovan schwarzenbersk lesovn z roku 1872 a je nrodn kulturn pamtkou.

U kostela odkldme lye a pky vystupujeme ke hradu Vtkv hrdek, kter je tuto zimu bohuel z technickch dvod uzaven. Jinak bychom se z jeho ochoz mohli oddat ndhernmu kruhovmu vhledu, kterznalci ad mezi jeden z nejkrsnjch na umav. My jsme si dnes vhled uili i tak dost a nyn se tme na zvrenou odmnu v podob dlouhho sjezdu zpt do Pasen.

Me se hodit

Bkask trat Pasen St. Stefan-Afiesl nabzej celkem 51 km tras na esk a rakousk stran, jsou vhodn pro klasiku i bruslen. Vkov profily krom zelenho okruhu jsou spe snadn a vhodn i pro dti nebo zatenky. Upravovn je i trninkov cvin okruh o dlce 4,3 km. Vce informac a mapky tras: https://bezkypasecna.cz

Aktuln informace o stavu trat a jejich prav najdete na www.bilestopy.cz

Nstupn msta: Penzion Dobk v Pasen s dostatkem parkovacch kapacit a Svat Tom (parkovit u kostela a u Hjovny Svat Tom).

Monosti oberstven: Penzion Dobk, Bistro Pasen, Hostinec Hjovna Svat Tom, Hotel Svat Tom Lesovna, Helfenberger Htte (lesn samoobslun bar), Hotel Aviva s vlastnm pivovarem.

Monost ubytovn: Penzion Dobk, Hotel Svat Tom

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno