Cestu do Ruska umme zadit, ale na bojit ne, ekl f esk cestovky

0
37

Zjem o exotick destinace od devadestch let vrazn stoup. Vjimkou byly roky 2020 a 2021, kdy piel covid. Ale kdy si vzpomenu na sv zatky v roce 1994, tak tehdy mohla bt prmrn mzda kolem sedmi tisc korun a dolar byl na rovni 35 nebo 40 korun. Take ech za svou mzdu smnil njakch 200 dolar, vzpomn Tom Cikn.

Jsme schopni vs do Ruska dostat

Te je prmrn mzda kolem 40 tisc a dolar se prodv za 22 korun. Take te vymn prmrn ech za svou mzdu 1 800 dolar, tedy devtkrt vce. A tm si vysvtluji nrst potu klient a potu zjezd, vysvtluje viceprezident Asociace eskch cestovnch kancel a agentur.

Ale v souasnosti do toho vstupuje ada promnnch. Sice je silnj koruna, ale byla tu energetick krize nebo vlka na Ukrajin. A napklad v n stle petrvvaj covidov restrikce, pokrauje majitel cestovky s tm, e proto nem pli dobrou zprvu pro zkaznky.

Rozhodn se tedy nezlevuje, ba prv naopak, mrn se zdrauje, potvrzuje Cikn. Podle nj se po losk invazi Ruska na Ukrajinu zhroutil rusk turismus. Podali jsme teba kadoron plavby nejvtm jadernm atomovm ledoborcem z Murmansku na severn pl za 800 tisc korun. Jet loni jsme mli prodno 18 cest. Dlali jsme Bajkalskou magistrlu, vlakov zjezdy do Moskvy, Petrohradu. A to se zcela zastavilo.

Ciknova spolenost Eso travel tak ve svch katalozch oficiln cesty do Ruska nenabz. Ale musm ct, e mme mnoinu 25 tisc stlch klient, kte jsou v na databzi, s nimi pracujeme individuln. Zrovna minul tden se na ns obrtila skupinka turist, kte se vrtili z Japonska. Byli nesmrn spokojen a chtli by se v lt podvat do Moskvy a Petrohradu. A km oteven, e to samozejm zadit lze.

V Rusku turismus funguje dl

Je znmo, e mezi Evropou a Ruskem v tuto chvli nefunguj dn pm lety s vjimkou Srbska. Ale o to vce se znsobil poet let z Istanbulu do Moskvy a Petrohradu. Tam dnes probh tikrt vce let ne ped vlkou. Tot plat pro katarsk aerolinie Emirates, vysvtluje majitel Eso travel.

Dleit je, e v Rusku vechno funguje. Je to skuten pravda, turistick centra pokrauj, a proto neevropsk leteck spolenosti dokonce znsobily sv kapacity. Take pokud se m ptte, zda se d do Ruska dostat, odpovdm: ano, d. Avak my tuto monost aktivn nepropagujeme, konstatuje Tom Cikn.

Podle nj nkter vcarsk nebo nmeck cestovn kancele dokonce nabzej takzvanou vlenou turistiku, tedy nvtvu mst, kde probh i probhal vlen konflikt. Slyel jsem napklad o poptvce do Chersonsk oblasti. Ale toto my nenabzme. To u je za hranou a nemyslm si, e by to vbec nkdo v esku nabzel.

tlum turismu kvli vlce na Ukrajin naopak neplat pro dal bval stty Sovtskho svazu. Hitem leton zimy byla napklad Gruzie. Podaj se tak cesty na stedn vchod, napklad do Kazachstnu nebo Uzbekistnu. Ale to jsou zem, kter nejsou na vrcholu poptvky zjezd do exotiky. Ale standardn se nabzej a svoji klientelu maj.

V KLDR za vmi stoj Kimov

Z dalch exotickch zjezd, kter Eso travel chyst, jsou napklad populrn cesty do KLDR. N prvn zjezd do KLDR se uskutenil ji v roce 1999, dokonce v roce 2002 z naeho zjezdu vznikl celoveern film Vtejte v KLDR. Je to zem, kter se d organizovan navtvit. Je to vak ureno pro velice mal mnostv mentln vysplch turist.

Mentln vyspl turist jsou ti, kte se dokou oprostit od ideologie, vysvtluje Tom Cikn s tm, e je teba bt pipraven na sttn dohled. Vzpomnm si, e na zatku jsme uskutenili cestu pro 19 turist a na n pipadlo 19 pomyslnch Kim. Kad ml jako doprovod svho agenta. Dnes u se situace zmnila, ale pod jsme pod drobnohledem represivnch sttnch orgn.

Tom Cikn v tomto ohledu upozornil na jednu podstatnou skutenost. Ve vznamn sti exotickch destinac, na kter se jeho cestovka zamuje, nefunguje stt na demokratickch principech tak, jak jsme zvykl z eska nebo obecn ze zpadn Evropy. Podle nj je proto bezpenj organizovat tyto cesty s renomovanmi cestovnmi agenturami, a ne na vlastn pst. Individuln turistika je podle nj v tomto ppad velmi rizikov.

U nejsme chudmi pbuznmi

Od sametov revoluce se tak zsadn promnil prmrn esk turista. U dvno neplat, e jsou ei chudmi pbuznmi, kte si na zjezdy berou vlastn potraviny a bydl v nejlevnjch hotelech. Naopak. esk turista si rd dopv, je mnohem nronj a poaduje kvalitn sluby.

Tm pdem se roziuje nabdka exotickch destinac. Standardem, kter Eso travel nabz, jsou dnes napklad cesty kolem svta, nvtva Velikononho ostrova, Afrika, Latinsk Amerika nebo luxusn asijsk destinace. Oblben jsou tak polrn vpravy, severn pl a v nabdce je teba i Antarktida.

Majitel spolenosti Eso travel si dokonce vyzkouel vpravu k jinmu plu. Tam je to limitovno potem osob a samozejm i cenou. Tento zjezd, kdy to vechno pepotm, vychz na ti miliony korun na osobu. A je to nco tak neskuten exkluzivnho, e ekte a pt let na povolen.

Jak vypadala jeho cesta na jin pl? Co vechno lze vidt na cest kolem svta? A jak jsou dal exotick hity letonho roku? I o tom hovoil majitel cestovn kancele Eso travel v Rozstelu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno