Chorvatsk pobe zaplavily medzy, mohly by ohrozit turistickou sezonu

Slovinsk Piran, chorvatsk Savudrija, Umag, Pore a Vrsar a cel italsk Furlansko-Julsk Bentsko. Tady vude se momentln nevyplat plnovat dovolenou. Ple na tchto mstech jsou toti zaneseny prsvitnm slizkm rosolem a zdej hladinu pokrvaj tm v souvisl vrstv medzy.

Ve vodch severnho Jadranu bvaj tradin ptomn dv destky druh medz, ale mlokdy jsou k vidn v takovm mnostv. Navc tto abnormln mase dnes vvod jedin druh.

Souasnmu masivnmu kveten medz u chorvatskho pobe dominuje koenostka plicnat, vysvtluje Barbara Sladonja, z Centra pro invazn druhy v Porei. Tato medza se pirozen vyskytuje v naich vodch, postupn nabv na potech a dv o sob vdt prv tmto typickm kvetenm. Momentln tedy spe netypickm. Takzvan kveten medz, obdob rozmnoovn, toti obvykle neprobh dle ne tdny.

Chorvatsk pobe u msta Pore zaplavily medzy.

Tentokrt se ale ahavci vrstv pod hladinou u od podzimu loskho roku, a nezd se, e by jich ubvalo. Jednou z mnoha pin, kter za rekordnm kvetenm medz nyn stoj, je losk velmi mrn zima. Ta obvykle poty koenostek zredukuje, vysvtluje odbornk na ahavce, mosk biolog Ruder Bokovi, z Institutu v Rovinji. Teplota vody letos ale nepoklesla pod kritickou mez, a tak je medz a pespli.

Do lta to bude v podku. Mon.

Medzy trp u od podzimu hlavn rybe, protoe jim obaluj a trhaj svou hmotnost st. Nyn ovem pibvaj vrsky na ele i hotelirm, majitelm resort a provozovatelm restaurac. Obvaj se, e by se mohl opakovat scn z 80. let minulho stolet. Tehdy tak ve velkm kvetly medzy, by druhu talovka svtiv. Strach z bolestivho poahn, kter v tomto ppad me mt i vnj prbh, tehdy prakticky uzavel vechna poben letoviska v Chorvatsku, Slovinsku a Itlii. Pro podnikn to byla katastrofa.

Piransk zliv na pohledu z chorvatskho pstavu Savudrija (29. prosince 2017)

O tom, zda se takov scn me opakovat, se nyn mezi odbornky i laiky zasvcen diskutuje. Sladonja zmiuje, e u v poslednch letech se doba kvtu medz prodluovala, ale aby setrvvaly na hladin pes cel jaro, to se tu zatm jet nestalo. Nelze tedy s jistotou ci, kdy odtud zmiz. Jejich koncentrace ve vod je stle velmi vysok. Meme jen doufat, e to nebude trvat a do lta, k.

ivotn cyklus medz by se ml rozmnoovnm zakonit, dopluje urit uklidnn Andreja Ramakov, vzkumnice z Mosk biologick stanice ve slovinskm Piranu. Take v lt by tu u nemly bt dn.

Te by ale koupn v moi podl celho pobe Terstskho zlivu a istrijskho pobe radji nedoporuovala nikomu. Pr se tu ned hovoit o lokalitch, kde je medz vce i mn. Jsou toti vude. Jde o destky jedinc v kadm metru krychlovm pi hladin moe. Pohybuj se po vodnm sloupci nahoru a dol, uneny moskmi proudy, nejde se jim vyhnout.

Chorvatsko zatm jen po soui

A kdy peci jen k dotyku dojde? Medzy pat mezi ahavce, a jejich ahav buky mohou zpsobit i dost nepjemnou bolest. Zvanost monho porann zvis na tom, o jak druh ahavce se jednalo a jak msto tla bylo zasaeno. Oi, sta nebo genitlie znamenaj vt problmy. Komplikace me vyvolat ok i alergick reakce, zvlt u dt.

Piransk zliv le na pomez Chorvatska a Slovinska (28. ervna 2017)

V ppad poplen se vyplat okamit zamit ke behu a vylzt z vody. Rozhodn se nepokouejte odstraovat sti medzy holma rukama, zasaen msto pak dkladn omyjte proudem tekouc vody. V ppad silnch bolest nebo dalch obt radji vyhledejte lkae.

Nakadeen koenostka plicnat, kter nyn pokrv hladinu moe u chorvatskho pobe, nepat k tm vyloen nebezpenm druhm medz. Je stedn jedovat, ale nikoliv smrtc. Jej poplen je slab, podobn jako teba od kopivy. lovku tedy jedna jedin neubl. Ale mnostv, v jakm se nyn na severu Jadranu vyskytuj, by z koupn dlalo zbyten hazard se ivotem.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts