Cykloturistika nedotenou prodou. V eskm lese vs ek i temn historie

0
119

1 Akce Havran

Rozhledna Havran nabz fenomenln vhledy.

Idelnm startovnm mstem k proslul pionn vi, dnes rozhledn Havran, je Star Knec hu. Poloprzdn esk les je mstem zaniklch obc i sklren a Star Knec hu je jednou z nich. Dnes m jen pr stlch obyvatel, vt st tvo rekreanti, chalupi z velkch mst. Vrobu, kter kdysi zdobila vtinu eskho pohrani, pipomn naun stezka Historie sklstv, po kter se za chvli vydme. Jen co sundme kola z auta. A najdeme parkovn v obci, kter zjevn dn parkovit nem.

esk les

Poho esk les se thne od Chebsk pnve na severozpad a po Verubskou vrchovinu, kter oddluje esk les od umavy na jihovchod. Jeho dlka je 80 kilometr. Krajina se svm rzem velmi podob umav, je vak v prmru o 300500 metr ni. A tak m vrazn mn lid.

esk les nabz 270 kilometr cyklostezek, nespoet bkaskch a trekovch tras a malebn msteka. Kraj protkan staletmi poutnmi stezkami a dvnmi obchodnmi trasami m mimodn bohatou historii plnou pbh o sklch, obrncch hranic a zaniklch vesnicch.

S pestrou smskou mstnch se setkvme hned po pjezdu do obce, kdy nm rekreantka se sluchtky v uch porad, e meme nechat auto u popelnic. Rozkopan prostor s kldami natahanmi z lesa v ns moc dvry nebud, natst mstn rodinka posedvajc cel den vedle postarho domu za zvuk diskotkov devadestkov hudby nm porad. Tam stt nemete, nechte auto tady ped nmi. Jdete na Havrana? U tady pr takovch bylo, dozvdme se.

Nezapomene si prohldnout pomnk bval obce Stoupa a vyrme smrem k Huskmu rybnku. U nj je mon odboit a projt si zbytky Arnotovy letrny na ploch sklo, jedin dochovan na naem zem. Pohon letrny zajiovalo pvodn vodn kolo a po roce 1910 jej pohnla elektrick energie z vodn turbny. Polorozpadl dlna psob stejn jako Star knec hu smutn a oputn. Stejn jako cel esk les jsou mstem, kter svj civilizan vrchol zailo v prvn polovin minulho stolet.

Odboujeme od Sklsk stezky a po asfaltovch, obas do trku pechzejcch cyklostezkch, a stoupme k Havranovi. Navzdory tomu, jak odlehle cel kraj psob a navzdory tomu, e jsme stle nikoho nepotkali, nen o informan tabule a turistick znaen nouze. Na prvn pamtky vojensk povlen innosti narme a pr kilometr ped hranicemi, kdy se asfaltka mn v cestu sloenou z betonovch desek. Pro armdn vozidla jist, na dlouh destky let zpevnn cesta, pro cyklistu trochu rozhrkan projka. Na druhou stranu, s dnenmi tlumii i na levnjch bicyklech jsme na tom pece jen lpe, ne by tomu bylo ped pr lety.

Tsn ped rozhlednou Havran zraj z poza strom rezav zbytky elezn opony. Dvojit hradba zkroucench ostnatch drt vypad hroziv i po letech a urit v povlenm obdob zachytila nkolik po svobod toucch ech, kte dokzali uniknout kulkm reimem zfanatizovanch pohranink.

Rozhledna Havran nabz vhled do Nmecka, na esk hory a za dobrho poas jsou vidt i Alpy.

A u n ped nmi Havran. Dnes rozhledna s fenomenlnmi scenriemi na vechny strany, za jasnho poas nechyb ani zasnen vrcholky Alp. Jedna z nejprostornjch a nejzajmavjch eskch rozhleden byla vystavna v roce 1970 na mst devn ve a ty se do vky 25 metr. Dlouh roky slouila jako stanovit radiotechnickho przkumu eskoslovensk lidov armdy. Sledovala radary, vyslaky a navigan systmy letadel tehdy neptelskho svazku NATO. Dosah do zem Spolkov republiky Nmecko byl a 500 kilometr.

Ped patncti lety rozhodla armda o jejm zbourn, ale Klub vojensk historie a sport Tachov ji nkladnou pestavbou zachrnil a od roku 2013 je otevena veejnosti. Po vyslakch a ubikacch pro zpravodajce sice u nen ani pamtky, ale pesto se pi vstupu na ni dotkte nedvn eskoslovensk historie.

ekn na Bobra

Z Havrana mete kousek popojet a bloumat po zarstajc pin na esko-nmeck hranici, nebo sjet dol okolo mode znaen trasy, napojit se opt na Naunou stezku historie sklstv a vrtit se do Knec huti. A nebo se vydat smrem na vchod po zelen smrem k msteku Lesn. Asfaltky zde u neekaj tak asto, ale lesn cesty jsou pjemn sjzdn.

Urit nevynechte zceninu hradu elmberk, kter u nen snadn ve skalch kolikrt nalzt, ale jde o zajmavou pamtku. O pozstatcch stavby ze 13. stolet ve vce 769 metr nen moc znmo, snad jen, e pravdpodobn lo sp o strn pevnost ne hrad (navc jde podle veho o chybn oznaen, skuten elmberk, tedy v originle Schellenberg, stl o nkolik kilometr dl za nmeckou hranic). Jet ve stedovku stavba vyhoela nebo byla vyplena. Jej existence tak mohla souviset s ochranou tby zlata u nedalekho Zlatho potoka.

Zpevnn lesn cesta pobl Lesn v eskm lese

Dl po zelen k zmku Lesn to u nen pro cyklisty ideln, zejmna kvli lesn sprv, kter pokrv cesty velkmi tpanmi kameny. Mon dky nm nezapadnou lesn stroje do blta, ale cyklista po nich jet neme. Proto se radi vydejte do Lesn po silnici.

Do Nmecka

Cyklostezkami eskho lesa lze kiovat nejen echy, ale tak Nmecko. Oberpflzer Wald na opan stran hranice nabz dal monosti vyit a tak barevnou a tskavou bavorskou kulturu.

Komu nevad mstn tradin hudebn oberstven, me v msteku Eslarn, pr minut od Resortu esk les ochutnat rukodln pivo Zoigl v pivovarsk restauraci s velmi slunmi cenami a jak je u naich zpadnch soused zvykem, i trplivou a milou rodinnou obsluhou.

Lkadlem je pilehl bob rezervace, kam zvou nvtvnky cedule jen ti kilometry a jste u bobr. Bobi bydl u bainatch jezrek v dol a sjet k nim na kolech jde pomrn lehce.

Samotn bob rezervace obklopen Naunou stezkou vodn svt je krsn, ale bob jsou dobe skryt. Ale potkali jsme zde turistu, prvnho za cel den. Bylo pozdn odpoledne a on poklimbval s batohem na okraji vt kalue v rkos. Dobr den, co tu dlte? ekm na bobra. Jak dlouho tady jste? Od rna, odvtil. Nepomohla nm ani hlavn atrakce stezky, kterou je bob pozorovatelna na behu jednoho z rybnk s lavikou a prhledem pmo na bob hrad. Take jsme se radji spokojili s bobrem na skldac tabuli hned vedle a drpali se do konce hlubokmi koryty pipomnajcmi tankodrom. Nen to oficiln cyklostezka, take si lze tko stovat na neprjezdnost, ale tato lut znaen cesta zdevastovan lesn sprvou potrp i p turisty.

Naopak ns potila naun stezka Podkovk, kter vede turistu po devnch chodncch uniktnm raelinnm systmem. Vrchovitn raelinit udl radost nejen zplavou borvek, kter ve vysok nadmosk vce dozrvaj a v srpnu, ale tak vskytem masoravch rostlin, samozejm dn oznaench cedulkami.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno