Detailn pohled na to, jak se rolbou upravuje Jizerskohorsk magistrla

0
89

estitunov rolba vr na neutrl do nonho ticha u bedichovskho stadionu. Je pl pt rno a Martin Kunc, editel spolenosti Jizersk o.p.s., bere do ruky lopatu, aby od snhu oistil frzu a stopae umstn v zadn sti stroje. ek ns minimln ptihodinov ichta uprosted hor.

Ne se vydme do jizerskohorsk zimn tmy, je jet poteba dotankovat plnou ndr a ve pekontrolovat. Rolbai s sebou krom svainy voz i teba sekeru a motorovou pilu, nen toti neobvykl, e cestou se mus proezvat padlmi stromy.

Na trat vyjdj minimln tikrt tdn souasn tyi stroje, kad uprav prmrn 60 kilometr tras pro klasiku i bruslen. My projedeme celou tra Jizersk padestky a navrch jet nkolik propojovacch okruh.

Martin Kunc mi vysvtluje, e tyi rolby je teba zkoordinovat tak, aby co nejefektivnji a nejrychleji vechny trasy vzjemn propojily. Prvn nedokav lyai toti vyrej obvykle se svtnm nebo kdy na webu bilestopy.cz uvid, e se rolby daly do pohybu.

Venku drobn popadv snh, ale to m podle pedpovdi rychle pestat. prava tras je velmi zvisl na poas a tak na oekvan vytenosti trat. Kdy chumel, rolby vyjdj co nejpozdji rno, nicmn snahou je mt ve hotov dve, ne se do stop vydaj lyai.

Jak vznik stopa

V pt rno se konen dvme do pohybu, nejprve je nezbytn upravit koleko a stopy na stadionu, aby toto oblben nstupn msto bylo dobe promrzl a stopy kvalitn. Teprve pak protneme startovn brnu Jizersk padestky a vyrme do nonho lesa. Stoupme na vrcholek U Buku. Co je pro rolbu hraka ovem jinak provaj bkai a bhem Jizersk padestky bv tento prvn kopeek pro mnoh bkae prvnm mstem, kde se uke, kdo m dobe namazno, nebo kdo mlo trnoval.

Jedeme piblin rychlost 1215 kilometr za hodinu a Martin Kunc mi vysvtluje, e rychlost hodn zvis na podkladu i ikovnosti rolbae. Dnes mme praan, co je ta snaz varianta, hor situace nastv u umrzlho podkladu, nebo pokud vtr nafoukv zvje.

Pi prav trati je poteba dlat nkolik vc najednou a perfektn stopy jsou vsledkem kombinace technick dokonalosti stroje, znalosti ternu a umu rolbae. Levou rukou d smr jzdy, pravou rukou ovld pedn radlici, kterou rovn ternn nerovnosti nebo teba nastavuje klopen trati v zatkch. V zadn sti rolby je pak frza, je snh zhutn do hloubky piblin 5 centimetr a o finln podobu stop se postar stopa.

Dnes najdme dv klasick stopy, jejich rozpt se mn podle ky cesty tak, aby mezi nimi zbyl co nejvt prostor pro bruslen. V prudkch kopcch se vtinou jede jenom jedna stoupac stopa vpravo a stopai se tak zvedaj na vech rozcestch, nkdy i v ostrch zatkch. Jakmile lya jede ve stop a ta nhle zmiz, ml by zbystit, vdy to m njak dvod, k mi Martin Kunc.

Trat v Jizerskch horch jsou vdy upraven souasn pro klasiku i bruslen. Nkter trasy jsou pak se smenm provozem a na n mohou i p turist nebo pejskai. Jsou to tyto cesty: Jizerka Smdava (po Jizersk silnici), Desn Smdava (po Sousk silnici), Vysok heben, Malink vodn ndr Bedichov (Vldn cesta), Rudolfov Malink, Krlovka Prezidentsk chata.

Dozvdm se, e nejvt komplikac jsou prv p vletnci, zejmna na vyten hlavn trase magistrly mezi Bedichovem a Jizerkou. I kdy nerozdupvaj stopu, lyam se tu pletou a zpsobuj kolizn situace. Problmem jsou i psi, jejich pohyb je tko pedvdateln a stet s nimi me skonit razem.

Lyask kpzetky

Mezitm jsme vystoupali na Pedl a jsme v nejvy poloze jak Jizersk magistrly, tak i trasy Jizersk padestky. Kdy mjme kiosek Knajpa, kde zvodnci projdj vrchaskou prmi, zan se pomalu rozednvat. Prvnho bkae potkme o chvli pozdji a abychom mohli se irokou radlic projet, mus odstoupit a do hlubokho snhu. I tak nm mvnm dkuje.

prava trat toti vyaduje nejenom ikovnost a naden rolba, zanedbateln nen ani finann strnka vci. S Martinem Kuncem se shodujeme na tom, e aktuln reim na tratch bez vbrch a kontrolor je pro nvtvnky pjemnj. Podle editele spolenosti Jizersk o.p. s., jsou dobrovoln pspvky lya zsadn pro udrovn vysok kvality bkovn. Pi kad takov jzd spotebuje jedna rolba 120140 litr nafty, velk penze stoj rovn servis stroj, proezvn nebo drba tras. Jizersk o.p. s. se star i o znaen trat, letos jsou trasy osazen novmi devnmi ukazateli a novinkou jsou rovn teplomry a lyask KPZ boxy s vosky znaky Swix pro nouzov pemazn.

Peten parkovit na vyhlench mstech jsou podle Kunce jednm z aktulnch problm. Za hezkch vkendovch dn se parkovit na Bedichov nebo na Jizerce zapln teba ji v osm hodin rno. Doporuen editele Jizersk o.p. s. je vyuvat veejnou dopravu nebo jin, nemn zajmav nstupn msta, ktermi jsou napklad Sou, Marinsk hora, Vclavkova studnka nebo Hrabtice U kapliky.

Cesta nm rychle ubh, take zakrtko projdme osadou Jizerka. Jsme nyn piblin v polovin smny i trasy Jizersk padestky a od bval sklrny vyjdme lesem na Vlask hbet. Podle Martina Kunce jde o jeden z nejt잚ch sek, a to jak pro lyae, tak i pro sprvnou ppravu stop.

Mjme samoobslun kiosek Promenda a od Smdavy zanme strm stoupat bom Jizery. Kdy podruh zdolme stoupn na Knajpu, rozhoduji se opustit pohodl vyht kabiny a pokraovat dl na bkch. Loum se s Martinem Kuncem a dkuji mu nejenom za tento zitek, ale tak za nenavnou prci jeho spolenosti pi pprav bkaskch trat v Jizerskch horch!

Me se hodit

Jizersk magistrla: s upravovanch bkaskch tras pro klasiku a bruslen, za idelnch podmnek a 250 kilometr trat, 23 nstupnch mst. prava probh sezonn od prvn dostaten snhov pokrvky cca do 15.bezna.

Oberstven na trasch: mimo dosah vozem najdete na magistrle tyi celoron oteven horsk kiosky: Hebnek, Knajpa, Promendn a Krmerova bouda (u protren pehrady).

Veker informace o Jizersk magistrle najdete na tchto strnkch. Zde se mete i zaregistrovat a dostvat aktuality emailem.

Veejn sbrka
Pokud chcete pispt na pravu bkaskch tras, mete tak uinit napklad zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno