Do zatku turistick sezony maj na Snce vzniknout nerezov zbrany

Budovn zbradl zane v ter nebo ve stedu, a to hloubenm jamek pro sloupky. Od poloviny ervna mme v plnu mont nerezovch komponent. Sloupky budou zabetonovan v zemi a mezi nimi bude dvojit nerezov etz, k Pavel Klime ze stavebn firmy, kter pravy provede. Investorem je Sprva Krkonoskho nrodnho parku (KRNAP).

Sprva si od vybudovn stlch zbran na vrcholu Snky slibuje zven ochrany prody v oblasti, kter pat k nejnavtvovanjm a zrove nejcennjm v Krkonoch. Dosud ochrani na vrcholu nejvy esk hory vdy ped hlavn turistickou sezonou instalovali doasn, metr vysok st.

Neukznn turist na Snce ni geologick proces trvajc tisce let

V prvn polovin srpna by mli stavbai zat pipravovat rekonstrukci vysokohorskho chodnku od horn stanice kabinov lanovky na vrchol Snky. Nejprve mus odstranit pvodn, aby mohla v z pijt na adu samotn oprava chodnku starobylou technologi ttovn. Prce budou probhat za provozu. Klime upozornil, e pokldn kamen a ttovn me kvli ochran prody zat a po 1. z, kdy bude moci ltat vrtulnk a bude tam tak mon kmen dopravit.

Kmen bude z Polska, pjde o ulu ze zpadnch Krkono a k peprav poslou pepravn vaky zaven pod vrtulnkem, ekl Klime.

Opravovan sek horskho chodnku je soust jedn z hlavnch pstupovch turistickch tras na Snku. Chodnk v nejirm mst dosahuje e asi 12 metr a dlouh je necelch 100 metr, cel bude tvoen tzv. ttem. ttovn budeme provdt na 325 metrech tverench. Bude tam poteba navozit zhruba 400 tun materilu, vtinu z toho peprav vrtulnk. Ne vechno je ale kmen, pjde i o materil na sloupy a dal vci, ekl Klime.

Vrchol Snky je nejnavtvovanjm mstem Krkono, turist vak asto pelzali etzy a posedvali v prodn cennch partich (17. 6. 2020).

ttovn je prastar metoda, kdy jsou kameny do cesty vkldny na vku. Je to staletmi proven technika stavby cesty, kter je pak velmi odoln vi zti a povtrnostnm vlivm.

Plnovan oprava chodnku na Snce je pokraovnm rekonstrukce horskho chodnku, kter vede od horn stanice lanovky na Rov hoe. Firma chodnk mezi Rovou horou a Snkou opravovala s pestvkami v letech 2018 a 2020.

Letos chtj stavbai udlat co nejvce, ale plny jim me zhatit poas, kter je na Snce nevyzpytateln. Veker plnovan prce na Snce maj bt proto hotov nejpozdji v z 2023.

Snka nem podle odbornk ve stedoevropskm prostoru obdoby. M tvar trojbokho jehlanu, kter n nad krkonosk hebeny voln do atmosfry a je pro stedoevropsk horstvo vzcn. Proto je klima navzdory nevelk nadmosk vce arktick a velehorsk, asto ani neodr celkov rz poas v Krkonoch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts