Dodvkou s dtmi: V Bremerhavenu jsme objevili skvl nmon muzeum

0
37

Na to, e jde o hlavn hvzdu, vlastn nevypad nic moc. Je cel zernal, st pln chyb, navc ji mus podprat ocelov konstrukce, aby se nezhroutila. e je o stedovk plachetnici typu koga, kter stoj v epicentru Nmeckho nmonho muzea v Bremerhavenu.

Mal bachrat lod odpracovaly ekonomick spch hanzovnch mst. Na jejich palubch mily suen tresky z Norska do Evropy, pevely obil z dnenho Ruska na zpad a dal strategick suroviny stedovku. Prost kogy byly stedovk kamiony Severnho a Baltskho moe.

Nmeck nmon muzeum v Bremerhavenu. Stedovk koga vyzdvien z eky Vezery

Brmskou kogu objevili pi itn dna eky Vezery v roce 1962, vyproovn vraku z vrstev bahna trvalo a do roku 1965, kdy se z eky podailo zachrnit celkem 2 000 st lodi, kter dohromady vily 45 tun. Lo byla postavena v roce 1380, tedy v dob, kdy v echch vldl Vclav IV. Ne j Nmci mohli vystavit v muzeu, musel lodn vrak projt sloitou konzervac trosky lodi tak strvily devatenct let v rozmrn van naplnn vodnm roztokem polyetylenglykolu. Tato ltka podobn vosku pomalu pronikala do pr dubovho deva a po jeho vysuen zabrnila zhroucen a popraskn jednotlivch st plavidla. Od objevu zernalch kus deva v ece do oteven muzejn expozice to trvalo dlouhch 38 let.

Muzeum stoj pmo v pstavu. Odpovd na otzky Jak?, Pro? a Kam?. Juniora nejvce bavila potaov hra simulujc plavbu hanzovn lodi. Suchozemci ze stedn Evropy expozice pipomene, e moe nerozdluj, ale naopak spojuj. Vstupenka z vnitn expozice, kter pro dosplho stoj est eur (150 K), plat s jednou vjimkou i na exponty zakotven u muzea.

U-Boot Wilhelm Bauer

Hlavn hvzda bremerhavenskho pstavnho baznu ped muzeem vznikla proto, aby lod potpla. M na svou dobu a futuristick vzhled a bez uzardn me nst oznaen zstupce prvn modern ponorky svta. Jmenuje se Wilhelm Bauer, na vodu byla sputna v Hamburku v poslednm roce II. svtov vlky jako U-2540 a je to jedin dochovan plovouc exempl nmeckho typu XXI, kter znamenal technologick skok.

Nmeck nmon muzeum v Bremerhavenu. Ponorka Wilhelm Bauer neboli U-2540 je jedin dochovan plovouc exempl nmeckho typu XXI.

Star plavidla pesn odpovdala nzvu ponorn lun, tedy pohybovala se pevn na hladin, jen v ppad toku i nebezpe mizela pod hladinou. Naopak nmeck ponorky typu XXI byly navreny tak, aby dosahovaly lepch vkon pod hladinou. Kdy vynoenou U-2540 pohnly dva diesely, plula rychlost a 15.6 uzlu (28.9 km/h.) Avak kdy se ponoila a pela na elektrick pohon, dosahovala a 17.2 uzlu (31.9 km/h.). I pi plavb pod hladinou mohly pracovat dieselov motory a dobjet baterie a to dky zazen nazvanm Schnrkel. Nmeck design si po vlce peliv prostudovaly vechny vtzn mocnosti a typ XXI je tak prapedkem vech modernch ponorek.

Na palubu Wilhelma Bauera bohuel neplat vstupenka z nmonho muzea, vstupn se kupuje na pdi po vstupu na palubu. Pro dosplho stoj tyi eura (100 K) a d se zaplatit kartou, tylet junior neplatil nic. Pohyb uvnit plavidla zvldne i pedkolk, hlavn pekkou jsou tlakov dvee oddlujc jednotliv sekce trupu, kter jsou vysoko nad podlahou.

Nmeck nmon muzeum v Bremerhavenu. Experimentln ltajc lun ped vchodem do muzejn expozice

Nvtvnk si me prohldnout, jak bydlel kapitn a jak posdka. Medaili si zaslouil kad kucha, kter ve stsnn peluce dokzal pipravit jdlo pro tm est destek lid na palub. Chlapec samozejm vyzkouel ovldac volant elektromotor, ale teba periskop jej nechal naprosto chladnm. A budete na zdi plavidlo opoutt, prohldnte si pozorn, jak tenk je stna tlakovho trupu, kter rozhodoval o byt a nebyt posdky. Kdy ponorku v 80. letech mnily na muzeum, museli jej proznout kvli vstupu. Take si mete prohldnout, e jde jen o jen pr milimetr oceli.

Na kvu do muzea

Akoliv je dnes Nmecko vysnnou destinac mnoha migrant, v 19. a 20. stolet odelo za tstm do ciziny pes sedm milionu Nmc a dalch Evropan. Pokud mili pes Atlantik, tak na paluby lod nastupovali vtinou v Bremerhavenu. Tmto fenomnem se zabv Muzeum nmeckho vysthovalectv (Deutsches Auswandererhaus), kter bylo v roce 2007 ocenno cenou Evropsk muzeum roku.

Modern budova na nbe ns zlkala sympatickou zahrdkou muzejn restaurace. A byla to trefa do ernho. Skvl kva postavila rodiovskou st vpravy na nohy, junioi ocenili vydatnou bramborovou polvku. K tomu jsme mli i skvl vhled na lod pr krok od muzea je kotvit koln plachetnice Deutschland na korzujc nvtvnky a tak na arel mstn ZOO, kter stoj pmo u vody. O dal zastvce tak bylo rozhodnuto: Jdeme na ledn medvdy!

Nmeck nmon muzeum v Bremerhavenu. Celkov pohled na pstavn bazn u muzejn expozice

Hlavn lkadlem zdej ZOO jsou ivoichov spojen s moem. Krom partiky lednch medvd tu peuj o tulen, lachtany a tuky. Vodn ndre maj sten prosklen stny, take mete obdivovat ladnost pohybu moskch savc pod hladinou. Arel je bezbarirov, pro rodinu s korkem tedy pedstavuje vhodn cl. Nechyb ani dtsk hit s prolzakami a skluzavkou. Rodinn vstupn vyjde na 26 eur (640 K). V sobotn provozu jsme si museli vystt krtkou frontu u kasy a zjmu o vstupn odpovdala i hustota provozu uvnit. Do bludit mezi vbhy se architektm podailo vetknout i dtsk hit, nechyb ani oberstven pro ppad, kdy si potebujete odpoinout.

Pokud cestujete obytnm autem, tak do Bremerhavenu vede z nmeckho vnitrozem dlnice. Pmo v pstavn tvrti je stellplatz (Reisemobil-Parkplatz Doppelschleuse, souadnice: 53.5322244N, 8.5766653E), kter nabz 63 mst. Poplatek je 15 eur (370 K), oteveno je celoron a stn se ned rezervovat.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Dodvkou s dtmi

S garsonkou na kolech cestujeme u od roku 2010, kdy jsme vyrazili na expedici do vchodnho Turecka. Kdy se nm narodil prvn potomek, nechtli jsme nezvisl cestovn na tyech kolech opustit, naopak jsme zaali plnovat nkolikamsn cestu po Evrop. Tu jsme absolvovali v roce 2021 vozem Weinsberg CaraBus 630 ME, kterm cestujeme dodnes. Jedn se obytnou vestavbou do dodvky Fiat Ducato. Motor m vkon 160 kon, uvnit mohou cestovat tyi lid. Proti sriovmu proveden jsme pidali na stechu solrn panel a k nmu mni napt se zdvojenou nstavbovou baterii. Vozidlo je servisovno v Karavan Centru Morava.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno