Dokazuji si tm i sv chlapstv, k Hork o vpravch na extrmn msta

0
104

Bylo to tam krsn, bylo to ndhern, svil se s pocity z Antarktidy pi naten Rozstelu modertorce Elen ern, jen den ped svmi 49. narozeninami.

Z Antarktidy se Hork po estitdenn vprav vrtil v plce ledna, dal dva tdny byl ale kvli covidu s celou rodinou v karantn. Take jsem se vlastn vrtil ped temi dny, usmval se.

Byl na severn ton, navtvil na Sibii nejchladnj msto na zemi (Pl chladu), peel jin pl… Co ho vbec na zim fascinuje? Ten krsn pocit mru, svil se Hork pi pipomnce svch polrnch kus.

Znaj to teba maratnt i vbec kondin bci. Tak od tvrtho ptho kilometru je lovk ve velmi podobnm stavu. U maratnu jsou to hodiny, pi tom polru dny, jako fecky del doba, k cestovatel.

Dodal, e ho na tom bav dokazovat sii to chlapstv, ta poteba zabt draka. Musm obstt v podmnkch, kter kdy pijdou, takov jsou. Jako polrnk s tm nemm problm. Jestlie se vm teba rozpe zip na spacku, nemete se ptt, co s tm. Prost to muste vyeit a problm zmiz.

Do Antarktidy se Hork vypravil 1. prosince 2021. V prbhu vpravy se k nmu pidal jet Vclav Pitora. Spolen zdolali 120 kilometr krajiny na lych a se snmi. Sen doshnout jinho plu ml Hork od roku 2008, kdy se vrtil z toho severnho.

V prbhu cesty vystoupil na nejvy horu kontinentu Mount Vinson
(4 892 metr). Byla tam zima, ale krsn. li jsme tam njakch deset jedenct dn. Na jin pl, na jeho posledn stupe, tedy asi 120 kilometr, jsme li asi est dn. Take takov mal rychl vc, smje se polrnk.

Podmnky ale byly hor, ne ekal. Kamardi, kte tam u byli, mi ukazovali krsn proslunn fotky s teplotami do minus deseti, takov nudn prochzka po fotbalovm hiti. Co tam jede dlat, dobrali si m, vzpomn Hork.

Brnnsk cestovatel Petr Hork s parkem Vclavem Pitorou dorazili na konci roku 2021 na jin pl.

Jene v tto sezon bylahodn studen polrn zima a pak i polrn lto.J se til na slunko a na minus deset,ale vtinou toho pobytu tam fuelo a byly boue, teploty minus 25, minus 35. Bylo to troku dramatitj. J jsem se tam jel s Antarktidou skamardit, a ona mi ekla, e takhle levn to nebude a e se musme vc snait, pokraoval v dobr nlad. Mon jednu noc jsme mli pes minus 40, jinak kolem minus 20-25. Do minus 30 je to fajn, k Hork.

Piznal, e zhruba ti dny trv, ne si tlo na podmnky zvykne. Nen to nic moc, metabolismus (tepla) se mus do tch podmnek pepnout. Muste mt s sebou trplivost, to nen pjemn. Ale zan pibvat hlad. Teprve po tech dnech se to pepne a zane vm bt fajn a zane ta krsa.

Pi pochodu je pak pedevm kad sm se sebou, s ostatnmi se ned moc povdat. Muste bt sm sob dobrm spolenkem. J jeden cel den strvil ve svm vlastnm filmu, kter mm rozpracovan. Na polrnch cestch si vymyslm prci na nkolik let dopedu a dorovnm si lidsk vztahy. Takov duevn hygiena od tetho dne dl, k Hork.

Jdu na sever, jdu na jih? Natoil jsem si to

Fyzicky se Hork na cestu na jin pl pipravoval pl roku.

Petr Hork

* 4. nora 1973

cestovatel, filmov dokumentarista, youtuber

Z expedic:

  • 1996 Olgoj Chorchoj, vprava do mongolsk pout Gobi, hledn informac o fenomnu bjnho dmona pout, erva Olgoje Chorchoje
  • 2008 Nejdel esk vprava na Severn pl
  • 2010 Pechod Grnska z vchodu na zpad, spolu s britskou expedic
  • 2013 Pochod na Sibii v oblasti Plu chladu, nejchladnj obydlen lokalit svta
  • 2015 Hledn vstupov cesty na Akopn, oblast stolovch hor, Venezuela (nespn expedice, pro zrann jednoho z len ukonena)
  • 2016 Prvn pechod mongolskho jezera Khovsghol
  • 2021 Vstup na nejvy horu Antarktidy Mount Vinson a pochod k jinmu plu

Zdroj: Wikipedie

Kdy thnete sn, dostvaj zhul zda. Bylo dleit si je hldat. Stejn jako si hldat sprvnou kinetiku chze, aby si lovk neosvojil njak pohyb, kter by pi tiscovkch krok mohl zpsobit njakou bolest, k.

Polrnk popsal i svj bn polrn den, kdy nepjemnch je prvnch deset minut po probuzen.

Vylzt ze spacku, oblknout se. Pak se muste zat pohybovat. Vait. Rozpoutt led, dlat si vodu do dvou termosek na cel den na pochod. Tm se zahejete. Hlavn je dleit innost. Zabalte stan, bivak, dte to do san a chcete co nejrychleji vyrazit, abyste se opt zahli. A zan krsn osmihodinov pochod, vysvtluje.

Jdlo mus bt podle nj vivna aby aspo trochu chutnalo. Veer se pak dl vechno opan.

Jinho plu Hork doshl v dob 110. vro prvnho dobyt Amundsenem a nsledn i Scottem. Nelo na to nemyslet. A pak si kte, tak tady postavil Amundsen stan a nechal ten potupn dopis Scottovi a sem o necelch pt tdn pozdji dorazil Scott, aby si peetl, e se jim Amundsen vysml.

A napadlo ho to klasick cimrmanovsk Jdu na sever, jdu na jih? Samozejm. J jsem si to tam i natoil. Na severu jsem to uskutenil, tak jsem si kal, e musm na jihu taky, rozesml se.

Konzultace s rodinou i psychology

Hork piznal, e ped vpravou bylo dleit mt podporu sv rodiny, manelky a dvou dcer. Pemlel, zda neml na Vnoce zstat s nimi, jestli to bez nj zvldnou.

Ptal se jich, jestli po nich nechce moc, sv kroky konzultoval i s psychology. ekli mi, e jim musm ct, e to je m rozhodnut, e oni to nerozhodli. Kdyby se ti tam nco stalo, kdybys tam umel, nen mon, aby ili s tm, e t tam poslali oni. Mus to bt tak, e oni odsouhlasili tvj pln. Vdl jsem ale, e kdybych na holikch vidl, e se ds, e nezvldnou Vnoce bez tty, tak bych nejel, dodv.

Petr Hork je autorem destek dokumentrnch film a seril. Z jeho dlny vznikl napklad i dokument Stolet Miroslava Zikmunda o slavnm cestovateli, kter zemel shodou okolnost v den, kdy se Hork vydal na cestu do Antarktidy, tedy 1. prosince loskho roku. Natoil i seril s lezcem Adamem Ondrou.

Jeho dalm projektem je Dobr zprva o konci svta, film,jeho premira bude vkvtnu. Dvme ho dohromady s Miroslavem Brtou, fem esk egyptologie, kter se otzkm kolaps civilizac vnuje destky let.

Potkali jsme se pi naten archeologickho serilu v Egypt. Jeden veer koume u a povdme si o svt, jak j jsem ho vidl za 25 let cestovn a jak on ho vid za roky cestovn a 25 let bdn, a zjiujeme, e to je podobn, e nm to zapad. A on k, e by chtl o tom film, a j e chci film, kde uku, co jsem za ty roky cestovn vidl. Ty zmny, promny, kde se nm to teba vymyk z rukou. Dvme to dohromady u osm let.

Ppitek na idely, touhy a nadji

Na jinm plu si Hork pipjel na idely, touhy a nadji, kter lovka enou dlat vci, kter pro nkoho jinho mohou bt poetil. Jakou m tedy polrnk Hork jet touhu, idely?

Jsem zdrav, spokojen, mm zdravou rodinu, ndhern dti. A j vdy km, nepotebuji udriteln rst, j potebuji, aby se to moc nezhorilo. Svt neum bt nehybn, neustle je v pohybu, ve zmn. Je urit lep, ne aby se vlilo a svt couval. Ale motorem m bt chu se dohodnout. Stejn jsme nejastnj, kdy s nkm sdlme hezk as, kdy si rozumme, kdy se dohodneme, spolupracujeme, uzavr Hork.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno