Doly i muzea. Tbu bidlice v Moravskoslezskm kraji pipomene geopark

0
53

Flascharv dl, jedinen pipomnka tby bidlice z pelomu 19. a 20. stolet, je jednm z hlavnch lkadel nov vzniklho geoparku Krajina bidlice, kter protn zem hned t okres Moravskoslezskho kraje.

Rada nrodnch geopark esk republiky schvlila udlen statusu nrodn geopark oblasti zvan Krajina bidlice. Vyhlen geoparku je zavrenm mnohaletch aktivit obc, neziskovch organizac i fyzickch osob, informovala o vzniku novho geoparku Alena Zemanov ze spolku Krajina bidlice.

Na zem nov vzniklho geoparku mohou nvtvnci vidt jak doly tc v minulosti a nkter i v souasnosti bidlici, kter vznikla usazovnm jemnch stic ve velkch hloubkch tehdejch mo ped vce ne 320 miliony let, tak pozstatky sopen innosti, jako je teba lvov proud u obce Mezina na Bruntlsku tedy vrazn vt obdoba znmch kamennch varhan, Pansk skly u Kamenickho enova v echch nebo pehrada Slezsk Harta.

Pesn vymezen hranic geoparku je dno zejmna jednm kritriem – tbou a zpracovnm pokrvask bidlice. Z dvodu celistvosti zem a vznamnch geologickch zajmavost byla do zem geoparku zahrnuta tak Bruntlsk vrchovina, pro kterou tba bidlice typick nen, piblila rozsah vmry parku Zemanov.

Vznik novho geoparku i pnos upomnek na tbu bidlice v regionu vt i starosta Oder Libor Helis. Stejn atrakc jeho msta je toti Flascharv dl, v nm se kdysi tila prv bidlice.

Flascharv dl je pro nae msto obrovskm pnosem, pomh nm pln nov otevrat brnu turistm, vysvtlil odersk starosta. Napklad jen v loskm roce jej navzdory covidu navtvilo na ti tisce platcch turist, dal lid se do nj dostali v rmci jinch akc, ppadn teba i vzkumu.

A Flascharv dl by podle starosty neml zstat jedinou oderskou atrakc spojenou s histori dln tby.

Chystaj se i dal cesty do podzem

Dl tvo mon jen ptinu podzemnch objekt v okol Oder, chceme jich pro turisty zpstupnit co nejvce, doplnil Helis. Napklad na druhm behu eky Odry, naproti od dolu, probhala v minulosti tba galenitu. I tady bychom chtli, pokud by to bylo mon, zpstupnit dal podzemn prostory, minimln pak na tuto tbu upozornit a pipomenout ji, nastnnil starosta.

Vedle ji loni avizovanch pln na zpstupnn podzem dolu Lhotka na Vtkovsku by to ml bt teba i Jezern dl u Budiova nad Budiovkou. V nabdce Krajiny bidlice jsou ale tak msta, kter na zpstupovn ekat nemus. Napklad z daleka viditeln sopky na Bruntlsku, jejich innost pipomnaj Razovsk tufity, lvov proud u Meziny nebo krtery na vrcholu Venuiny sopky.

Nov vznikl nrodn geopark je pro leny spolku Krajina bidlice vyvrcholenm dosavadn cesty.

Krajina bidlice se vyvjela dlouh lta. Prvn projekty vznikaly na Budiovsku, Vtkovsku a Odersku, dnes ji aktivn spolupracuje tak Jakartovicko, Bruntlsko a dal, vysvtlil jeden ze len spolku Krajina bidlice Lumr Mouka.

Podailo se nm tak zaloit vdeckou radu vedenou odbornky na geologii, historii, cestovn ruch, produ, hornictv, stavebn a technick pamtky. Kolektiv lid, kter pracuje po zamstnn ve svm volnm ase. A stejn je to i se leny spolku. Jsme vlastn na zatku a ek ns hodn zajmav prce.

Vstupte do bidlicov Raabovy toly na Vtkovsku:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno