esk vletnk: Kraj Miloe Zemana. Tady kontroverzn prezident sbral sly

0
59

U kdy jedu autobusem do Novho Vesel, pemlm mimodk, kdo z lid sedcch vedle na sedace bude asi Zemanv voli. Hele, tady dda v beranici urit. Nakonec dojdu k tomu, by je to kli, e by ho volil cel autobus. Jsme pece v Novm Vesel.

A to u vystupuji na zastvce u nmst nedaleko hospody, kter se jmenovala U Prezidenta (dnes U Bl re) a mdia v n vdycky lovila tamgasty, kte ve volbch veho druhu dreli palce Miloovi. Dm je ovem ernoed a ped polednem v pondl nenese dn znmky oteven.

Hospodu skuten bval majitel v roce 2013 pojmenoval po Miloi Zemanovi, nicmn pod u n stoj jin prezident kamenn Tom Garrigue Masaryk. Kdy si sochu fotm, oslovuje m mstn domorodec: To je jeden z mla Masaryk, kterho nikdy neodstranili, vysvtluje mi. A pak jet ten v Kianov, dodv po chvilce pemlen. Nebt se a stt kdy budu parafrzovat heslo velkho T. G. M.

Hospoda U Bl re se dve na poest Miloe Zemana jmenovala U Prezidenta.

Socha T. G. Masaryka pr nebyla z nmst odstranna ani komunisty.

Jen nevm, pro je na relifu vedle Masaryka takov poletujc entina. Jak si pozdji najdu na strnce msta, ena lme dtky jako symbol utrpen. Pomnk je dlem mstnho sochae Julia Pelikna, ktermu Masaryk opravdu stl modelem.

Od lechtic k Zemanovi

Jdu k tvrzi/zmku, jej st vlastn prezident Milo Zeman. Je to jen ti minuty chze od nmst. Krom lechtickch majitel u je tu na tabuli naun stezky uveden i ing. Milo Zeman, nicmn malm psmem vespodu tabule.

Kurizn je, e stavitelka zmku Anna Mezisk chovala v estnctm stolet takzvan tureck psy. Dva darovala bsnku Juraji Dalmatinovi, po kterm se dajn toto plemeno jmenuje dnes.

Komplex bval tvrze spojen s mlnem v Novm Vesel. Byt zde vlastn Milo Zeman. Na tomto snmku je konkrtn vidt mln.

Jde o zvltn budovu, kter tvo jeden celek s bvalm mlnem. Ten m jet renesann rysy a krsn venkovn schodit. Budova tvrze je rozdlen mezi est majitel vetn Zemana a propojen v jeden arel se zahradou. Milo Zeman se tam usadil u v osmdestch letech a kolemjdouc si pr pletou majitele se Zemanovou zahradnic a bodyguardem.

Zemanovo okno je jedno z tch obloukovch naproti plotu a obas je za nm vidt uskladnn i jeho nafukovac lun. Tady ve tvrzi Zeman trvil as hlavn v letech 2003 a 2013. etl a nkdy to vypadalo, e sed cel naten u pevn telefonn linky, aby mohl zvednout telefon nktermu z novin, kte potebovali od jezevce z Vysoiny nco okomentovat.

Vesluje se rukama

Od lunu za oknem se plynule dostvme k Veselskmu rybnku, jeho hrz se nalz nad tvrz a mlnem. Abych byl upmn, rybnky jsou v krajin kolem Novho Vesel asi tm nejhezm.

Prezident Milo Zeman asto trvil dovolenou v Novm Vesel na rsku.

Veselsk rybnk se thne daleko do kraje a uprosted vodn plochy je i mal ostrvek. Podle povsti msto pro rybnk nael odsouzenec na smrt, kter slbil, e kdy mu daj milost, porad msto pro rybnk, kter bude dostaten velk, ale bude mt pomrn krtkou hrz, co se i stalo.

Milo Zeman zde pravideln vesluje na svm legendrnm nafukovacm lunu Challenger a vesloval tu i pedloni, kdy u se jinak pohyboval na invalidnm vozku. Novine pak nezapomnl pouit, e se vesluje rukama, nikoli nohama, a proto mu nic v plavb nebrn. Ano, vesluje se rukama. To je poteba si uvdomit, na to se asto zapomn

Mimochodem, tady si i uvdomuji, e ta Zemanova Vysoina neodpovd pln lidov pedstav o Vysoin (dejme tomu, krajina kolem Veselho kopce nebo Devti Skal), protoe pece jenom u je to jej jihovchodn okraj, kde se kopce Vysoiny svauj smrem k Brnu.

Jdu po lut znace ve smru do ru nad Szavou a napadlo m obejmout strom. Zeman, jak znmo, na Vysoin objmal stromy, aby z nich naerpal slu, a byla by koda si aspo jeden tak neobejmout. Bohuel ani po dvou kilometrech jsem nenael vhodn strom nejsou tu ty dstojn lpy a duby, tak jsem zkouel obejmout bzu. Ale byla slizk a pinav. No, nevm

Takzvan Turistick pramen Oslavy byl objeven Miloem Zemanem a jeho pteli.

Se Zemanem je ve zdej krajin jet spojen pramen eky Oslavy, kter prezident spolu s pteli objevil (dokonce je to uvedeno na tabulce na boudice nad pramenem) a pravideln se tam vracel. Kdy dokloptm pes vvraty na odboce z modr znaky do mlz k prameni, vc ne cokoli jinho si km sakra, pro zrovna tady? Ale dv to logiku. Oslava dlouh 99 kilometr tee prv z pat Vysoiny na jin Moravu a tam se vlv do eky Jihlavy,

A to u jsem skoro ve ru nad Szavou na konci cesty. Pointou celho lnku by mohl bt fakt, kter si prv uvdomuji e prv ve ru ije nejvt politick opak a kontrapunkt Miloe Zemana. Ano, Miroslava Nmcov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno