esk vletnk: krsy a jizvy nejdel ulice v esku. Vte, kter to je?

Tato ulice zan bsn. To nen dn poetick nadszka, ale such konstatovn, protoe na budov Zlat andl u metra Andl na zatku Plzesk jsou fakt napsan vere na fasd. Ale ta v byla velk. Andli, velk i tob? Chartres byl velk hudba sahala nad ns a za ns. Rainer Maria Rilke. Ale to jsem si musel najt.

O pr metr dl, je dal zajmavost pamtn deska ve tvaru nraznku vagonu z roku 2018 na budov prodejny bot. Je vnovna tovrnku Frantiku Ringhofferovi, protoe ta prodejna ve skutenosti byla pvodn tovrn hala, kde se vagony vyrbly.

Plzesk m opravdu hodn tv, a to i na ulici, kter m osm kilometr, aspo tolik jsem j namil. Nalz se na n les, skly, rybnk, jeden zmek, muzeum trabant a dal bizarnosti. Hbitov, samozejm. Skoro se divm, e tato ulice nem vlastn moe.

Ulice vede skrz lokality Klamovka, Kavalrka, Kotlka, kter se vzjemn i Praanm samozejm pletou, ale od Smchova pichzej opravdu v tomto poad.

Malostransk hbitov na Smchov

Kdy zaneme exkurzi od doln smchovsk sti, jako prvn mineme po lev ruce Malostransk hbitov, kter je zajmav nejen tm, e nen na Mal Stran. Ale byl to hbitov Mal Strany, muste si uvdomit. Za hradbami. Posledn roky u je bn oteven, co vak dve vbec neplatilo. Nejznmj hrob pat takzvan svat holice a hbitovu dominuje pomnk biskupa Leopolda Thun-Hohensteina, kter vypad, jako kdy si odskoil na hbitov st v knce.

Pohled do arelu Malostranskho hbitova od brny

Je to nhrobek z litiny od Vclava Prachnera. Nhrobek je opeden spoustou legend, mon znte tu o t lechtin, kter poslala koho, a tomu nebokovi oto strnku, on odmtl, ona to udlala a pak tam bloud, protoe byla prokleta, vyprv spisovatel Josef Pepson Sntiv, kter napsal o Praze nkolik knih.

Nechme biskupa st, a u je tu lokalita Klamovka. Ta je znm pedevm skrz zahradn restauraci stejnho jmna, ve kter vis proslul obraz Kosk madona, ve skutenosti kolorovan fotka prsat modelky tedy u jej kopie, protoe obraz byl ped lety ukraden. Ale na kiovatce Klamovka stoj tak mal barokn kaple a v parku zdobn altn.

Novogotick altn v parku Klamovka slou jako mal galerie.

Na Kavalrce vykukuje na kiovatce bval usedlost Bunka (on je to zbytek cel osady), symbol praskho pamtkovho aktivismu. Nen to Bunka, podle vzoru ena, jsou to ta Bunka, aby bylo jasno. U v devadestkch moji kolegov novini upozorovali na jej chtrn. Jet pamatuji, jak mla na stee npis Primtore Koukale, padm na tvoji hlavu. Nespadla ani na Pavla Bma, ani na Adrianu Krnovou a u to vypad, e se opravuje. Dnes m na stee vzkaz npis u ne pln dobe iteln ale zhruba v tom duchu, e ad Prahy 5 je tu hospodem.

Motolsk kalvrie

Pokraujeme dl. Na Plzeskou ulici hled z vky opraven nsk pavilonek, soust lesoparku Cibulka. Cibulka u nen tajnm tipem, to mon byla ped dvaceti lety. Pro neznal, je to anglick park s rznmi romantickmi stavbikami, kter si zdil biskup Thun-Hohenstein, ten co si te knku na hrob, na zatku 19. stolet. Byly asy, kdy kdo nesquatoval na Cibulce v polorozpadlm zmeku, ten nebyl sprvn squater, ale ekl bych, e nyn je Cibulka v nejlep kondici, co ji pamatuji. Proezan zele konen odhalila i to, e je arel s nskm altnkem, usedlost, sochami v parku a umlou zceninou vlastn jednm harmonickm celkem.

Nedvno rekonstruovan nsk pavilonek v lesoparku Cibulka shl na Plzeskou ulici.

K nese letopoet 1721.

Plzesk ulice nevede a do Plzn, jakkoli to tak skoro me vypadat, ale ke Zlinu. Pro m vak symbolicky kon skalnatou soutskou u motolskho krematoria, kde se na skle ty velk kamenn k datovan a do 18. stolet. K na kalvrii nese letopoet 1721 a je na nm vytesn i k maltzsk, co nen nhoda, protoe Motol po jistou dobu patil maltzskm rytm, vysvtluje Sntiv.

Kdy jsem ke ki vystoupal, znovu jsem si uvdomil, jak rozmanit me bt jedin ulice.

Na zvr u jen dodatek: samozejm nevyluuji, e nkdo najde v esku nkde jet del ulici a mj nalezen rekord bude pekonn. Tm lpe. Pokud mte tip, podlte se o nj v diskusi pod lnkem.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts