esk vletnk: Miluji divn ulice. Zvdavou, Krvavou, tu j mm nejradi

0
84

Piznm se, e mapovat bizarn poulin jmna m napadlo, kdy jsem v Kouimi minul vvsn tt, na nm stlo, e je tam ulice Rusko. Musel jsem na msto poslat e-mail, abych se zeptal, pro tam maj takov divn nzev.

V roce 1932 byla soust msta Kouimi obec Nesm (Zsmuky) a v n bylo rusk sanatorium Zemgor. Vjezd z msta na Zsmuky se prv jmenuje Rusko. A tak m napad, zdali by to nemohlo mt spojitost, odepsala mi Martina Novkov z kouimsk radnice. Lep vysvtlen po ruce stejn nen a totose mi docela lb.

Nedlouho pot jsem si v Tebi vyfotil ukazatel s ulic Smrtelnou. Na jejm nzvu nen nic a tak pekvapivho, prost vede z centra na hbitov. Takto morbidn adresu ovem asi nikdo nem, protoe v pomrn krtk ulici jsem si viml jen veejnch budov kina, divadla, kongresovho centra a kavrny.

V Tebi jsem pak do svho pehledu pipotal jet Oputnou ulici v idovskm ghettu, kter je zapsan na seznam UNESCO. Oputn ulice st do parku a je dlouh jen asi 25 metr. Pokud jde o nzev, budi, i kdy j bych sp ekl, e tatomy dra s prampouchy by se sp mla jmenovat Zastren. Pilh k n dm Seligmanna Bauera, kde je expozice ivota tebskch id. Pro podek, Zastren ulice fakt existuje v Praze na Spoilov.

Smrteln ulice v Tebi vede z centra na hbitov.

Oputn je jednou z nenpadnch zadnch uliek v tebskm ghettu zapsanm na seznam UNESCO.

Mimochodem na strnce mapy.cz si lze snadno ovit, kolik ulic dotynho jmna v esku mme, take ano Smrteln je jen jedna.

Kudy se valila krev

Asi nejdramatitj pbh se ale skrv za nzvem Krvav uliky, kvli kter jsem loni vil cestu na zpad ech do Tachova.

Dlouho jsem touil si ji prohldnout a pochopit jej pbh. Je to takov zk ulika za kostelem, protahuje se kolem zbytku mstskch hradeb, je jen pro p a m necelch sto metr. Pesto je to opravdov Krvav ulice. Jmno pipomn udlost, kdy se prv tudy dajn husit po bitv s kiky u Tachova 11. srpna 1427 dostali do msta, kdy prorazili ze.

Krvav ulika v Tachov pipomn husitsk vpd do msta.

Krev asi tekla hodn, kdy po n pojmenovali ulici. Podle povsti tam povradili vechny tachovsk mue. Jen eny a dti uetili. pln si pedstavuji takov erven potek tady na tom dldn. Dost ovem tch hrz.

Jak u to tak bv, povsti jsou rzn. Narazil jsem i na alternativn zkazku, podle kter si husitt dobyvatel vykopali do msta podzemn chodbu pod hradbami. Sice by rehabilitovala slu mstnch zd, ale pak by nebyla pravdiv historka o Krvav ulice.

Prask kuriozity

A mme do Prahy. O Spoilov u byla krtce e. Nedvno jsem tam pi jzd autobusem z okna spatil Zapomenutou ulici. Ale nezapomnl jsem na ni a pi nejbli pleitosti se tam vypravil. Jsou tam takov typick spoilovsk vilky a nevm, pro by tatoulice mla bt zapomenutj, ne jsou okoln uliky.

Zapomenut

Star Spoilov kolem kostela Aneky je asn tvr stavn podle geometrickho plnu a fakt se jmenuje po spoiteln svm investorovi. k se, e ve Spoilov jsou luxusnj domy a ulice ty nahoe, obyejnj dole. V tom ppad je Zapomenut jedna z tch chudch. Jinak jsou tam sp ulice pojmenovan po svtovch stranch.

A kdy jsme u t geometrie a psn pravidelnosti, musme samozejm do Zlna nejameritjho eskho msta. Ulice se tam slovaly jako v Americe. Dvact ulice protn pmo sted baovskho Zlna a vede od Baova mrakodrapu k Muzeu jihovchodn Moravy. Zajmav je, e v sousedstv u autobusovho ndra maj jet ulici Trvnky a do tetice, v pln jin sti Zlna zase ulici Padlky, akoli mi nen zcela jasn, kdo tam co padlal. Jsou tam prost takov normln vky. V internetovchKapitolkch ze starho Zlna se uvd, e tam nepadlal nikdo nic, protoe to byly pvodn podlky prost parcely.

Hlavn
M

V Senohrabech jsem narazil na Hlavn ulici, kter m ale zaujala tm, e je docela odlehl a skoro u lesa. Je vechno mon, jen ne hlavn. Zejm jedinou eskou Burkovou ulici zase maj Bentky nad Jizerou, i kdy bych ji ekal sp nkde na slunn vinask jin Morav.

Zvdav domeky

Prvn msto v ebku ulic s nejpodivnjmi nzvy, kter tmto vyhlauji, ale stejn pat Zvdav ulice v Jilemnici. M jednak originln nzev, ale tak asn vypad. Tvo ji rouben chaloupky, vede do kopce a je to takov jeden z poslednch zbytk prastarho Podkrkono. Kad domek je o nco vc povytaen do ulice, ne ten pedchoz, aby obyvatel z oken dobe vidli, co se na ulici dje. Odtud nzev Zvdav ulika. Jako by se ty domky chtly samy podvat, co se to na promend dje.

Zvdav ulika pat mezi turistick atrakce v podkrkonosk Jilemnici. Domy jsou tam zvltn vysunut do ulice, aby dnmu obyvateli neulo nic z dn na promend.

Vtinou byly postaven po poru Jilemnice v roce 1788 a je jim tedy vc jak 200 let. Bydleli v nich drobn emeslnci. Domky jsou dodnes obydlen, nen to dn skanzen, zevnit si je turista neme prohldnout. asto se sem vracm, jen abych se proel tam a zptky. Vdycky jsem zvdav na Zvdavou uliku.

A jak ulice s netradinmi nzvy mte rdi vy? Podlte se v diskuzi o sv tipy s naimi teni. Dkujeme.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno