esk vletnk: V eskm Pernkov hledejte vrtuli, ruchadlo a krematorium

0
251

Hned u ndra se mon leknete postavy se avl. Nen to socha vojka, i kdy tak vypad, ale stavitele eleznic Jana Pernera, kter prosadil, aby eleznice z Vdn do Prahy vedla pes Pardubice (ono bylo sedm variant). Take tenhle tpek vlastn zajistil rozmach msta pernku a kon.

A to u mm dl do centra hlavn tdou. Sbohem, Pernere. Vlevo je vidt pardubick East Side Gallery nkolik destek metr dlouh graffiti na ohrad. Ukazuje nejvznamnj pardubick pamtky, mezi nimi vybouje skupinka tancch rusalek a nechyb ani pardubick osobnosti vetn inenra Kapara a rozplenho kon na erbu.

Pardubice jsou bezesporu mstem pomnk. Dl cestou do centra na p zn stoj sveep chlapk s vrtul. Ano, socha aviatika Jana Kapara, kterho proslavil let z Pardubic do Prahy v roce 1911. U ho znme z ohrady. Nebyl to prvn let, ale byl nejslavnj. Kapar byl mstn rodk. Pane Kapare, kampak nesete tu vrtuli?

Mon ukzat bratrancm Veverkovm. U Kapara se k nim mus uhnout z hlavn tdy doprava na jih a ujt asi sto metr. Souso je nepehldnuteln a jeden z bratranc na nm dr i mal roztomil modlek ruchadla, tedy zdokonalenho pluhu, se kterm Veverkov vzbudili no rozruch. To se psal rok 1827. Ruchadlo pdu nejen rozruuje, ale i obrac. Narodili se v obci Rybitv, kter krom toho, e je znm z psn Yo Yo Bandu, dnes le ve stnu chemiky Synthesie. Veverkovi na pomnku bohuel tu a tam njak vandal ulom ruchadlko.

Po dalch pr krocch po td Mru, ose Pardubic, stoj za pozornost nenpadn vchod vpravo. Machoova pas. Dotek velkomsta. Pardubick Pa, pardubick New York, pardubick Chicago. Nebo jako labyrint Lucerny. Dm od architekta Ladislava Machon byl vystavn ve dvactch letech a pas je ndhern prosvtlen. Vmav nvtvnci objev i jakousi namalovanou lunetu s fotbalistou a motocyklistou.

Dm U Jone na Perntnskm nmst pat k nejznmjm v Pardubicch. Na fasd m relif s biblickm nmtem.

Zelen brna je symbolem Pardubic a d se vystoupat i na jej ochoz. Mal zajmavost: ve skutenosti jde o dva objekty brnu a v za n, ale skoro kadmu splvaj v jedno.

Na hlavnm pardubickm Perntnskm nmst bych vs poslal hlavn k domu U Jone s relifem biblickho proroka, kter tr z tlamy velryby a roztomile rozpauje ruce. Jako by se mu jet lbilo, e ho velryba ere.

Zahneme doleva k zmku a meme se oberstvit vpravo v Bakla caf. Vlevo si pak vimnte dal pardubick speciality, patnku v tunlku se stylizovanm obliejem panka.

Kryt most, kter vede z val do pardubickho zmku.

Pardubick zmek. Dostaneme se k nmu skrz roztomil nmstko zvan Phrdek. V arelu vldnou hlavn pvi. Pardubit pvi jsou nejochoenj, co znm. Tak blzko jsem se k nim nikde jinde nedostal. Ale renesann pardubick zmek je utajen klenot, protoe m v sob pod kus historickho hradu se zachovalmi hradbami, valy a bvalm vodnm pkopem. V zmku sdl Vchodoesk muzeum a d se vystoupat i na v.

Jako by tu domleli vera

Zpt, doleva a za mostem pes Chrudimku u je vidt jedna z nejpozoruhodnjch staveb msta Gorovy mlny. Vypad jako njak hrad z Mezopotmie. Pr dokonce asociuj Itainu brnu v Babylon. k se jim tak Winternitzovy mlny.

Automatick mlny na soutoku Chrudimky a Labe byly postaveny podle projektu architekta Josefa Gora. Fotka vznikla jet pedtm, ne se mlny skryly pod leen.

Skoro se a nechce vit, e mlely a do roku 2013. Momentln prochzej rekonstrukc na Vchodoeskou galerii, ale jet asi ped dvma lety jsem se nepozorovan vkradl na dvr a obdivoval jejich industriln architekturu.

Na ndvo se zachovala teba asn vetenovit skluzavka, po kter v minulosti zejm sjdly pytle, nebo podmaniv cedule na zdi oputn budovy s textem Odpady z obilovin a podobn. Jako by tu domleli vera.

Pernkov chaloupka

Rozlouen s Pardubicemi neme bt stylovj. Bylo nebylo, za devatero horami a devatero hroby, pardubick krematorium od architekta Pavla Janka se zaalo stavt v roce 1922, tedy ped sto lety. O rok pozdji bylo dokoneno. A dnes je to nrodn kulturn pamtka.

Po stranch m krematorium verandy, na kterch jsou umstna kolumbria.

Vypad skuten jako pohdkov rusk chaloupka. pln bych se bl, e z n vylezou postavy z proflkl sovtsk pohdky Mrazk nebo e si tam pchoz budou chtt naloupat pernek. Ve vzdob je patrn sloh art deco. Tato stavba je zvltn nepietn. Kdy vysvitlo veern slunce, zdla se mi a nadpozemsk. Pi pohledu zdlky mi zas pila jako namalovan divadeln kulisa.

D se vystoupat na ochoz se sloupy, kter budovu obklopuje. Dovnit jsem se nedostal a interir si prohldl a na internetu. Schodit hldaj dv thl sochy Svtlono s pochodnmi a urnami v rukou.

Legrace stranou. On je to sp horor o pernkov chaloupce, protoe krematorium si zahrlo v klasickm filmu Spalova mrtvol. Dnes se tam fot mlde v ernm a dv fotky na sociln st s filmovou hlkou: Co kdybych t, m drah, obsil. Co by tomu ekl Jank?

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno