esk vletnk: Vzhru na Karltejn s kastelnem. Najdeme csaovu DNA?

0
51

Je to nejdra sdlo, kde si jde zaplatit ptihodinov okruh Kafe s kastelnem, bratru za 3 000 korun. Karltejn je expont sm o sob, i kdyby byl vevnit pln przdn. Jene on nen przdn a ukrv opravdov poklady, o kterch u se v mn. S kastelnem Lukem Kunstem jsem si to kafe v jeho kanceli opravdu dal. A hned jsem ho podal o pr tip, eho si vimnout na prohldce.

Mme pr takzvanch dotkanch pedmt ze 14. stolet. Jednm z nich je cestovn olt Karla IV. Z toho bychom s lehkou nadszkou mohli sejmout Karlovo DNA, navnadil m Kunst.

DNA by la mimochodem sett i ze sochy svatho Mikule ve stejnojmenn kapli, kterou dajn vyezal sm csa. Trpl nemoc dnou (to je nco jako revma, nikoli e by byl na dn) a doktoi mu radili, aby procvioval ruce. Tak si pr vyezval z lipovho deva a pkn si procvioval.

Hradn dispeer

Pan kasteln Kunst docela trefn kal, e Karltejn je zvenku obrovsk hrad, ve kterm je docela mlo mstnost (reln asi tyicet). J se ptal pana kastelna, jestli by byl hrad atraktivn, i kdyby neproel tou romantickou rekonstrukc v 19. stolet a byl pod takov stedovce stroh? Ono lo v t rekonstrukci o samotnou existenci hradu, protoe teba Velk v mla ohroenou statiku, vysvtlil mi.

Kdy u jsem sedl s kastelnem, mohl jsem se vyptat i na zkulis hradu. Teba m okovalo, e Karltejn m sice jen 20 stlch zamstnanc, ale 150 prvodc-brigdnk. A existuje tam dokonce i funkce, kter se jmenuje dispeer nvtvnickho provozu. Mus tam bt nkdo, kdo koriguje provoz na tech okruzch, aby lid neekali. A mus vdt, e budeme potebovat, dejme tomu, odpoledne italtine, vysvtluje Kunst.

Pipomenul mi i leton novinku. V dubnu 2023 se oteve nov nvtvnick centrum Karltejna, protoe doposud se na nejatraktivnjm eskm hrad prodvaj lstky nedstojn z oknka na ndvo a lid se nemaj moc kam schovat ped nepohodou a kde si odpoinout.

Obrovsk zven, mal zevnit

Pak m kasteln poslal na prohldku. Prvn okruh se sestv z csaskho palce, ve kterm turist strv nejvc asu, a pak z Marinsk ve to je ta men uprosted.

U v prvn mstnosti na zkladnm prohldkovm okruhu upout velk model Karltejna ped rekonstrukc na pelomu 19. a 20. stolet, kter z nj teprve udlala pohdkov hrad.

Nejvt prostorou na Karltejn je mansk sl v csaskm palci, kde se shromaovali manov (ni lechtici) a jsou tam mansk skn, kam si ukldali zbran. Potebovali si je tam uloit, aby mohli jt do kaple.

Oltk s DNA je vystaven v csask lonici. Na jinch hradech jsou komnaty druhoadch lechtic, ale vidt lonici csae svat e msk s postlkou a koeinou na podlaze je a dojemn zitek. Pekvapilo m, e ndvo a lonici oddluje jen jedin mstnost se str. V t se mimochodem naly za trmem karty ze stedovku. Hrt ertovy obrzky toti crkev zakazovala, take zbrojnoi si je museli schovvat za trmem.

Na Karltejn je k vidn i replika Svatovclavsk koruny a lebka krokodla. Ano, krokodla, i kdy legenda k, e je to drak, kterho zabil svat Ji. Je tam i obraz na kterm si je Karel IV. podle antropolog nejpodobnj. Je to takzvan votivn obraz Jana Oka z Vlaimi (originl je v Nrodn galerii) a Karel IV. na nm kle po pravici madony. Je to tak nejproflklej portrt Otce vlasti hlavn ten detail jeho hlavy, kter je takov naikmo, prv proto e on na obraze kle.

Sami z ndvo mohou jt nvtvnci jet do Studnin ve, kde je (krom pan se suvenry) 78 metr hlubok studna s obrovskm rumplem. Pan se suvenry tam pedvd zdej oblben trik, kdy nalije do studn vodu a najednou si nvtvnk uvdom, e ta voda pad dol neuviteln dlouho, ne plouchne o hladinu vody.

Arel Studnin ve je tak jedno ze dvou nejoblbenjch mst kastelna na hrad (na to druh pod Velkou v turist nemohou). Je to takov komorn, intimn prostor, k Kunst.

Devci v toku

Zlatm hebem m prohldky bylo asi to, e jsem byl piazen ke td tek, pro kter byla prohldka uzpsobena. Jan Lucembursk odvezl Karla IV. do Francie, kde byl mal bez maminky, vydsila dti prvodkyn. Teci poslouchali u provazu oddlujcho exponty jako zaezan a zdlo se, e se nkte i rozbre. Tak pan hned radji dodala, e uitel tam byli na malho Karla hodn. Tehdy byli uitel vdycky mnii. Pan uitelky v t dob jet nebyly, vykolejila dti prvodkyn v jin komnat.

O chvli pozdji pan prvodkyn vysvtlovala, e Karel IV. bojoval v jedn bitv u v patncti. To je jako kdyby nai devci li do toku, pispchala hned se zneklidujcm pirovnnm pan uitelka. Ale nejvc mi utkvla v pamti tato vta pan prvodkyn: tvrt ena dala Karlovi IV. est dt. Byla ikovn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno