Hradansk stny u Mche zej przdnotou. Pijte, ne tu budou davy

0
48

Hradansk pahorkatina tvo soust Polomench hor a zrove pat do CHKO Kokonsko-Mchv kraj. Vcvikov prostor, kter naposled vyuvala hlavn Sovtsk armda, vznikl u v dobch Habsbursk monarchie za vldy csae Josefa II. Akoli armdn technika ji Hradanskou pahorkatinu definitivn opustila, pod ji obhospodauj Vojensk lesy a statky R. A jej zpadn ple je stle pro turisty uzaven, protoe se tam rozprostr obora Velk Dub. Zbytek Hradansk pahorkatiny postupn zpstupnilo nkolik znaench cest.

Mapa i fotky nm naznaily, e nejatraktivnjmi pasemi se pyn Hradansk stny, kter vypluj severn st zem. Naich vchodiskem vletu je vesnice Hradany, kde se kiuje nkolik znaek. A odtud tak vychz okruh naun stezky Jeb. Nejdv lapeme na Hradanskou vyhldku, kter od pat psob dost tuctov: ped nmi se vln nzk kopec, kde mezi stromy prosvtaj pskovcov skalky. Ale v plce stoupn radikln mnm nzor, pod vrcholem se toti v porostu vynoily masivn tesy Havran skly.

Za silem se zved monumentln Ralsko s troskami stejnojmennho hradu. Z Hradansk vyhldky je takka na dosah ruky.

Svin jsme se prodrali na vyhldku. Ndhern panoramata pedila vechna oekvn: dole leela placka eskolipsk kotliny, mezi nekonenmi lesy se thla przdn ranvej oputnho vojenskho letit. Tko posoudit, kter pohled byl ten nejhez, jestli piat zub Ralska, nebo vzdlen kuely Luickch hor i zvlnn bo Hradansk pahorkatiny.

Utajen opevnn

Opanm plem Hradansk vyhldky jsou zdej seven rokle, do kterch se pes den nedostane slunce. Krtce pokraujeme Krav rokl. Ve zdejm lenitm ternu rychle ztrcme pehled, uprosted borovic se klikat chaotick zm steziek, a tak vyuvme mobil, abychom mohli pokraovat.

Za okamik jsme spatili dkaz, e Hradansk stny nebyly vdy divoinou bez lid. Po obou stranch cesty se toti thl dobe patrn val. Kdybychom podl nj pokraovali na severovchod, doli bychom k pevnstce jednodue pojmenovan ance. Doba vzniku opevnn se spojuje s letopotem 1778. Tehdy se zem severu ech zmnilo na men bitevn pole v krtkm konfliktu s Pruskem.

Svatyn, trampsk kemp i kryt dezertr

Pesouvme se dl. Skly zmizely, nahradily je borov lesy. Prkrt se podl cesty objevily pozstatky vojenskho ddictv: zbytky tras elektrickho veden i zborcen betonov objekty. A pak se znovu objevuj tvary z pskovce. Jako prvn obdivujeme skaln brnu, kter je na rozdl od svtoznm Pravick brny v Labskch pskovcch pochopiteln mnohem men.

Pokroucen oblouk skaln brny psob zezdola docela kehce, zejmna v porovnn s masvn stnou, nad kterou se klene.

Tato brna se pvodn jmenovala Frauentor, nyn se uv jednoduch nzev Skaln brna. Pr minut od n se pak ern jeskyn Ps kostel. Ps kostel doopravdy evokuje svatyni. Zdnliv kompaktn kus skly propikovaly a rozhlodaly chodby i prostorn s. Klenbu jeskyn podpraj bizarn kamenn sloupy a ze skalnch oken se otevr pohled do okol. Jeskyn kdysi poskytovala toit dezertrm a lupim, te ji obsadili trampov.

Ps kostel pedstavuje uniktn geologickou zajmavost. Skld se z vce druh pskovc, vetn vpnitho pskovce, a tzv. psitho vpence.

Kupedu po Dlov cest

Druh den jsme se do Hradansk pahorkatiny podvali z jihu. Tentokrt zanme vedle epicentra letnho rachotu, pobl centrlnho parkovit Pod Bornm. Zde se chytme modr znaky. Od prvnch krok ns doprovzej roztrouen pskovcov skalky. V poslednm seku Brnnelovy (nyn Velk krav) rokle prochzme okolo skly brilantn zarovnan na ist ez. Do stny je vyryt letopoet 1882, nic vc. Nepatrn vce informac existuje o Dlov cest, kam znaka vstila z Velk krav rokle. Ta vznikla snad v 17. i 18. stolet, kdy se tudy pepravovala vzbroj.

Opt jsme doshli nhorn ploiny rozlman roklemi. Tady se pekvapiv objevily hezk listnat lesy, v prsecch na ns obas vykoukla leskl hladina Mchova jezera a siluety Starho Bertejna a Bezdzu.

Nespoutan prales

Za rozcestm U nspu opoutme Dlovou cestu a vchzme do nrodn prodn rezervace Behyn-Pecopala. Tady ns obklopil kouzeln prales. Z ploiny jsme pohodln klesli do Dlouh rokle. Odtud se jet krtkm odskokem vracme do Hradanskch stn k jeskyni Wachthausu esky Strnici. Pojem jeskyn je dost nadnesen. Ve skutenosti jde o ernou kobku umle vytesanou do poddajn skly. Nzev Strnice ale bezvadn sedne. Nenpadn vstup se ukrv za ohybem stny a roztkan kolemjdouc Wachthaus lehce pejde.

Wachthausem jsme se definitivn rozlouili s Hradanskmi stnami. Pobl hjenky Trojzubce se znovu napojujeme na Dlovou cestu. Posledn letm pohled vnujeme Travn rokli a pak u opoutme pvtiv Mchv kraj, kde jsme na vletech potkali pouze dva lesky a jednoho bce.

Me se hodit

Od dubna do jna funguje v Hradanech infocentrum Vojenskch les a statk R. To t nabdne inspiraci k pm vlapm nebo cyklotoulkm. S pihldnutm k ochran prody a omezenm jsou v pskovcch Hradansk pahorkatiny povolen horolezeck aktivity.

Bhem pracovnch dn maj Hradany autobusov spojen i s Prahou, o vkendu ale zstvaj odznut od veejn dopravy. Vlet do Hradansk pahorkatiny pak zrealizujete vlakem s vchodisky v Doksech, Starch Splavech i Provodn.

Internet
www.vls.cz
www.machuvkraj.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno