Jedeme na jih! Autem na rodinnou dovolenou pod Neapoli a zpt

Cestovat na dovolenou autem po Evrop, bez rizika uvznut na letiti, m sv vhody. Chce to ale pln, pr propot pedem a odhodln se malinko uskromnit. Pokud ale nepotebujete ptihvzdikov hotel s klimatizac, soukromou pl a vysta vm bungalov v kempu, kam jezd vlastn jen Italov, mte vyhrno. Nm stailo na ubytovn na 14 noc od poloviny ervna 18 tisc korun. Jak e se ten rj a cl na cesty jmenuje? Paestum Torre di Mare, necelch sto kilometr pod Neapol.

Na pl je to pr destek metr piniovm lesem, moe je tu tepl jako kafe. A m mlk psit dno, kde m i tlet dt vodu po ps jet po padesti metrech. Dal poty? Obd pro pt (dva dospl, ti dti) vyjde v blzk jdeln na 25 eur (625 K), piem ceny v obchodech jsou vlastn stejn jako u ns.

Budete pitom t stejn jako mstn. Vtinou to obn taneky a zpvy v kempu pod vedenm animtora (ty zanaj a v deset veer, do t doby je moc vedro). Vstv se tu pozd, a pak se jen vlte na pli. Krom tch placench pl, kde si eknou 20 eur (500 K) denn za lehtko a slunenk, je tady spousta spiaggia libera, volnch pl. Ale jemounk psek maj vechny, placen i voln.

A kdy u tam budeme?

Abychom se k moi dostali, musme nejprve urazit z Prahy trasu 1 600 kilometr. A to si k o krtkou plnovanou pestvku na pespn. Inspirac pro vbr msta k odpoinku se nm stala fotka hradu Torrechiara ndhern pevnosti z 15. stolet. Je rozhodnuto. Zajka je to nakonec celkem mal, asi 130 kilometr tam i zpt. A na zpten trase to vezmeme pes maarsk termln lzn. Pln je hotov, hur na cestu.

Vyrme o pl pt rno smr Mnichov, nikde se nezasekvme. Jene za velkomstem se nechvme i pes pochyby strhnout. Nae chytr navigace Waze ns toti nevede klasicky na Rosenheim a pak po dlnicch A93 a A12 na Innsbruck, Brenner a dol do Itlie. Usmysl si, e lep bude jet po A95 dol na Garmisch-Partenkirchen a z nj pak na Mittenwald a Scharnitz. Neprojedeme. Stoj tu hodinov kolony, mstn policie nm rad otoit se.

Torrechiara. Ndhern pevnost v dnen podob z 15. stolet stoj za zajku od hlavnch tah. Za pt eur ji mete prozkoumat i zevnit. Nedaleko jsou i zceniny slavnho hradu Canossa, jen se stal synonymem ponen, kdy se zde kdysi musel msk csa pokoit papei.

Termly. Celkem mlo znm termln koupalit jsme nali mezi proslavenjm Egerem a Miskolcem. M trochu venkovsk rz, zato krsn bazny s vodou o teplot maximln 37 stup, dva z nich i kryt.

Vydvme se tedy potupn zptky, objdme to pes Bad Tlz a Jenbach. Do Innsbrucku se nakonec peci jen dostaneme, ovem se 180 kilometry navrch oproti plnu. Zanedlouho pot u zaplatme 10,5 eura (260 K) za prjezd slavnou Brennerskou dlnic, pekraujeme italsk hranice. ek ns destky kilometr dlouh seup do Pdsk niny. A tak prvn italsk mtn brna.

Jzda Itli se prodra

Mto se podobn jako v Chorvatsku plat pi vjezdu na autostrdu. Respektive, u vjezdu si vyzvednete kartiku, kterou pi oputn dlnice vlote do mtn brny, a ta vs zkasruje. Na severu to jde vude vloenm platebn karty, na novjch branch i bezdotykov, mobilem. Na jihu Itlie obas muste kartu i hotovost pedat obsluze.

V kadm ppad se ale prohnete. Ns stla cesta na jih celkem 72 eur (1 800 K), a to za 980 placench kilometr. Na zpten cest zpt jsme zaplatili 69,40 eura (1 730 K) za 910 kilometr. V prmru jsme tedy vydali 7,3 eura (180 K) za 100 kilometr a nen tedy pravdou, jak se k, e stovka kilometr italskch dlnic vyjde na 10 eur. Pot, e dole na jihu jsou dlnice vtinou zdarma teba pokud pojedete do Reggio Calabria, nebude vs to stt ani cent.

M

V okol Neapole jsme tyikrt zaplatili jednorzov 2,10 eur. Celkov ns tedy stla cesta Itli na poplatcch 3 600 korun. Samozejm, e kdybychom nespchali, mohli bychom placen seky dlnice objet po o nco pomalejch sttovkch.

Nepjemnost, kterou byste se nemli nechat zaskoit je, e si nemuste bt zcela jisti, zda jste za prjezd mtnou brnou skuten zaplatili. Stalo se nm, e jsme pikldali jednu a pot do trbiny vsunuli druhou kartu. Zvora se nakonec otevela, take jsme usoudili, e mme zaplaceno. Jene jsme nepokali na potvrzenku, na kter, jak jsme a doma zjistili, mohlo bt upozornn, e platba neprobhla. V takovm ppad se mus dlun mto zaplatit pes internet. K tomu je ale teba lstek z mtnice. Te nm nezbv ne ekat, jestli dojde potou njak vzva k zaplacen.

m krmit auto a idie?

Na dlouhou vpravu jsme si vybrali zdnliv obyejn auto. Novou Dacii Jogger v ptimstnm proveden, ale s jednm velkm trumfem: schopnost spalovat zkapalnn plyn LPG. Bylo to vhodn. Zatmco cena benzinu se v Itlii bhem na cesty pohybovala nad dvma eury za litr, plyn, zde oznaovan jako GPL, vtinou stl kolem 0,8 eura (20 K).

Nikde na na trase jsme nemli nejmen problm najt dostatek plynovch erpaek. V Itlii se na informanch tabulch ped dlninmi benzinkami dozvte, zda na t pt GPL maj. Podle naich zkuenost to bv zhruba kad tet pumpa, obas ale i nkolik za sebou.

A co udrovalo v chodu idie? Kva, kter je v Itlii vudyptomn a skvl. Vtinou je za euro, jen na benzinkch u zdraila na 1,30. Asi inflace. Stejn je mnohem levnj a hlavn lep ne u ns.

Jak e se ten rj a cl na cesty jmenuje? Paestum Torre di Mare, necelch sto kilometr pod Neapol. Na pl je to pr destek metr piniovm lesem, moe je tu tepl jako kafe. A m mlk psit dno, kde m i tlet dt vodu po ps jet po padesti metrech.

Na venkov vtinou na tankovn plynu upozoruje velk cedule GPL, ceny jsou vrazn ni ne ty na autostrd. Na rozdl od eskch pomr bvaj plynov stojany umstny mezi tmi bnmi a ne nkde stranou, vdy se okamit objev obsluha a natankuje. Zept se pieno? (plnou), ale rozum i anglickmu full. Platba kartou je naprostou samozejmost i v tom nejvtm zapadkov, maximln budete muset dojt do boudiky k obsluze.

Auto DNES

A co udrovalo v chodu idie? Kva, kter je v Itlii vudyptomn a skvl. Vtinou je za euro, jen na benzinkch u zdraila na 1,30. Asi inflace. Stejn je mnohem levnj a hlavn lep ne u ns. Na benzinkch se plat pedem u pokladny. Nen teba kat, e chcete espresso, sta kaf. Pak teprve jdete s lstekem k pultu, o nj se opraj kafai, a na neskuten zrunho opertora obrovsk kvov mainy jen kvnete.

Za pr sekund ped vmi pistane titrn lek z tlustho porcelnu s horkou hustou tmavou tekutinou, do tch 20 ml dte jeden cukr pro tu sprvnou hokosladkou chu, a mte jistotu, e za volantem neusnete dal hodiny.

Vidt Neapol a zemt? Klidn

Hlavn nejezdte autem do Neapole, nemuseli byste to pet. Minimln tedy vae auto, radil nm ped dovolenou n italsk kamard. Pr je lep sednout na vlak a dojt na msto pky.

Jene kdy mte krom krsn Neapole v plnu vylzt i na Vesuv, nechcete se s celou rodinou spolhat jen na hromadnou dopravu. A tak jsme radji dojeli na parkovit Parking Suvio cena je jednotnch 6 eur (150 K) za osobn auto aby ns pak za ti eura (125 K) na osobu vyvezl mikrobus, a ke vchodu do do Parco Nazionale del Vesuvio. Pak u je to na vs. My jsme krpl k vrcholu 281 vkovch metr museli zdolat v ptaticetistupovm vedru, pestoe jsme k nmu vyrazili a v pt hodin odpoledne.

To by bylo, kdy u jsme zdolali Vesuv, abychom se nevypravili do t Neapole. Vdy le pmo pod nm! A skuten to byl nezapomenuteln zitek. Hlavn kvli sebevraednmu stylu jzdy mstnch sktra. Jeden z nich dokonce mlem skonil na na kapot.

Vlet do Neapole byl opravdov zitek.

Na vlastn ki jsme si vyzkoueli, jak mete vrazn levnji zvldnout teba cestu na jihu Itlie, kam u se dnes davy turist moc nevydvaj.

idii obouchanch aut zsadn vjdj na hlavn tak, e se radji ani nepodvaj vam smrem, vak ono to njak dopadne. Do toho brutln rozbit silnice, hromady pny, zstupy prostitutek. Popravd eeno, s dtmi jsme se nakonec odvili mstem jen projet a rdi se vrtili do naeho venkovskho kempu, kde jsme se ctili bezpen ve dne i v noci.

Za mil zitek povauji setkn s dopravnmi policisty u Agropoli. Stailo jim m slovo, e idik i doklady mm opravdu v kempu, a mvnutm rukou ns propustili. Nevte tedy vem bajkm o zkorumpovan italsk policii.

A na kolik tedy vyly kompletn nklady na cestu? S nam LPG jsme za celou cestu urazili jsme 5 309 kilometr zaplatili za palivo 8 936 K. Co pedstavuje v prmru 1,70 K/ km. Kdybychom jeli ist na benzin, se spotebou 8,5 l/100 by nklady dlaly 22 563 K, tedy 4,25 K/km. V tomhle uspodn se ale cesta a na dalek jih Itlie, do pekrsnho Paestum Torre di Mare (pod ne tolik vzhlednou Neapol) jev jako ekonomicky velmi racionln een. Pro vt rodinu s dtmi tak auto zstv pod tm nejlepm a nejlacinjm zpsobem, jak se dostat na dovolenou k moi.

Mohlo by se hodit

  • Cenu mtnho na italskch dlnicch, ktermi se chcete ubrat, si mete pedem spotat na strnkch Austrade.it. Funguj i v anglitin, sta jen zadat, odkud a kam jedete.
  • Lstek u vesuvskho parkovit – Parking Suvio si muste pedem koupit na internetu, a pak ho ukzat v mobilu. Radji si ho nahrajte online, protoe nahoe nen signl.
  • Vstup do Nrodnho parku Vesuv in 11,80 eur (295 K) za dosplho, dti maj vstup zdarma.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts