Jedna zem, dv kultury. V em se li a co spojuje Trentino a Jin Tyrolsko

0
243

Tictho ledna 2022 se ve Val di Fiemme konal u 48. ronk sedmdestikilometrovho dlkovho beckho zvodu Marcialonga s clem ve stedisku Cavalese. Zatkem ledna 2022 tu konil obtnm vjezdem po sjezdovce z Cavalese na Alpe Cermis jin vznamn lyask podnik, Tour de Ski.

Jen o kousek vedle se zase konal Svtov pohr sdruen. Pes vznamn beck i skokansk podniky je vak Cavalese a jeho okol pro esk lyae znm hlavn jako rj sjezdovho lyovn.

A et lyai se tu s veern sklenkou vbornho italskho vna ct jako doma. Vak je tu tak etina, hned po italtin, druh nejpouvanj jazyk. Spousta eskch nvtvnk se kadoron pehoupne se svm autem pes Brennersk prsmyk, sjede regionem Tridentsko-Horn Adie nkolik destek kilometr na jih, a u se mohou tit na bjen lyovn.

Jenom v dol Val di Fiemme toti najdou na sto dvacet kilometr sjezdovek a 42 lanovek. Na vechno sta jedna lyask permanentka, kter se d koupit pmo v Cavalese. Pak u jde jen o to vybrat si sprvnou sjezdovku. Vechny jsou dokonale upraven, bez jedin boule, uij si tu nejen zkuen lyai, ale i zatenci.

Jedna zem, dv kultury

V nejsevernji poloen italsk provincii Tridentsko-Horn Adie ije piblin jeden milion sto tisc obyvatel. V eskm jazyce bv obas tento kraj nazvn Tridentsko-Jin Tyrolsko, v nmin potom Trentino-Sdtirol. Hlavnm mstem autonomnho regionu je univerzitn a arcibiskupsk msto Trento. V roce 2007 bylo vyhleno mstem s nejzdravjm ivotnm prostedm v Itlii.

Renesann budova v centru msta Cavalese

Zasnen lyask stedisko Cavalese

U nkdy mezi jedenctm a tinctm stoletm nleela severn st tohoto alpskho kraje pod sprvu biskupstv v Brixenu, ale o jeho jin st se staral biskup z Trenta. Od trnctho stolet region na stovky let ovldl habsbursk rod.

Teprve v roce 1918 po konci prvn svtov vlky se cel provincie stala soust italskho krlovstv. I nadle tu vedle sebe zstaly dv rozdln kultury, italsk se svm jazykem a nmecky mluvc rakousk.

Skvl lyovn a historie

Hranice mezi Itli a Rakouskem se po prvn svtov vlce neusadila podle vtinov pouvanho jazyka, a tak Jin Tyrolsko pipadlo definitivn Itlii.

Nen divu, e se tu i nadle mluvilo pevn nmecky. Nakonec, kam by se ti zde ijc Rakuan najednou podli. Vdycky se tu vtinov nmecky hovoilo, a 90 % obyvatel tu mlo nminu za svou rodnou e.

Na upravench sjezdovkch ve Val di Fiemme se nemus bt ani zatenci.

A tak to zstalo dodnes. Dokldaj to slova editele spolenosti cestovnho ruchu Val di Fiemme, Giancarla Cestettiho. Rozdlnosti mezi Trentinem a Jinm Tyrolskem jsou velmi zajmav. Oba regiony spadaly ped prvn svtovou vlkou do Rakouska-Uherska, ale nleely k odlinm kulturm. Trentino pat k t italsk a Jin Tyrolsko k nmecko-rakousk. Proto v Jinm Tyrolsku mluv velmi dobe nmecky, zatmco v blzkm Trentinu mluvme vhradn italsky. Ale nejde pouze o jazykov odlinosti. Ob kultury jsou toti naprosto odlin, tvrd Cestetti.

Co ovem zstalo zdejmu regionu spolen, jsou alpsk vrcholy vude kolem. Navzdory k jazykov rznosti, rozdln mstn kuchyni i kulturnmu historickmu zzem. Super msto pro souasn milovnky hor a lyovn.

Val di Fiemme pat k italsk kultue, ale jen kousek odtud je Jin Tyrolsko. V nkterch lyaskch arelech si klidn mete dt italsk jdlo nebo italsk vno a v jinch zase skvl pivo nebo vdesk zek a jin vborn nmeck jdla. Toto je velmi uniktn, abyste si v jednom arelu mohli piichnout ke dvma odlinm kulturm, dodal Giancarlo Cestetti.

Pozor na aktuln informace

Zdravotn pandemick opaten se v Itlii neustle mn. Zrovna tak, jako u ns nebo jinde v Evrop. Nco jinho platilo jet v prosinci 2021 a nco jinho od poloviny ledna 2022. Mon, e se opaten pro nvtvnky budou zase brzy mnit, proto, chcete-li se ped cestou dozvdt aktuln informace, najdete je na webovch strnkch Ministerstva zdravotnictv esk republiky. Je toti opravdu dleit, abyste si ppadn povinnosti nastudovali jet ped cestou a na hranicch vs nic nepekvapilo.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno