Krlovstvm vech barev. Parta z eska projela cel Maroko dodvkou

Odlet do Maroka pes Miln se nm trochu komplikuje, pr kvli nvalu na ploe. Ped jedenctou veern dosedme v Marrkei, dv hodiny stn ve front a po plnoci se konen vypotcme z letit. Ped vchodem u stoj staik osmimstn iveco naeho prvodce Honzy.

Dodvka leccos pamatuje, ale m pohon na vechna tyi kola a je schopn projet pout. Ne stihnu nasednout, Honza na to lpne a odjd. Hal, pomoc, tady jsem, bm za autem. Natst ho ostatn vas stopnou. e jsem mal, to vm, ale e a tak? Projdme nasvcenmi irokmi bulvry se zcmi vkladnmi sknmi obchod, mezi luxusnmi vilami, kolem ns se mhaj drah auta. Moje pedstava o Africe znan trp.

Kemp by ml patit k nejkrsnjm v Maroku a u pi vjezdu mi vyr dech. Mukty v zhonech jsou vysok do pasu a kytek a oi pechzej. Mezi palmami zahldnu lesklou hladinu baznu. Je vykldan modrmi orientlnmi dladicemi, kolem divany s baldachny a za nm svt ve tm starobyl palc. Co to tady vis? Kolem celho baznu i palce je uvzan lano s cedul Soukrom majetek. Mizm ve stanu a padm do mdlob. Byl to dlouh den.

Snh i zelen jablon

Rno jdu do sprchy, kter vypad jak z Pohdek tisce a jedn noci. Je duben, venku osm stup, ale ned mi to a nom se do sprvnho baznu, kter se rozkld uprosted palem, slzovch r a mukt. Voda je studen, ale s marockou silnou kvou na slunku brzy rozmrznu.

Po nakoupen zsob vyrme k poho Atlas, kde ns Honza vysazuje na kraji velkho kaonu. Prochzkou se vracme zpt k autu a pod nmi se otevraj vhledy na malebn vesniky. K obdu mme nejobvyklej marock pokrm tan, co je zrove i piat hlinn ndoba, ve kter se pipravuje. Skld se z pomalu duench brambor, zeleniny a masa. Dorozumvme se tu hlavn francouzsky, co hostinskmu nebrn snait se nm napotat o jdlo navc. Ale Honzk je znal a okrst se nenech.

Atlas

Na nejvy horu Maroka Jebel Toubkal se vydat nememe, napadlo tam po ps snhu. Spme ve vesnice pod horami, v dom u pana Idbrahima s pti dtmi a enou, kterou ped nmi peliv schovv.

V pt rno m bud muezzin srdceryvnm kvlenm, jm svolv k modlitb. Dnen vlet ns vede do prsmyku Mzik. Je krsn, kolem se zelenaj teov, jabloov a oechov sady. Maroko na mne vbec nepsob jako vyprahl zem. Mstn lid se sna vyschl pust hory znovu oszet stromy. Pjemnm osvenm je erstv pomeranov va, kterou u cesty prodv podnikav muk.

Nam clem jsou vodopdy, ale bhem chvilky se zved mlha a zan drobn mt. Sta jedno mln foto a vracme se. Petra zan bolet koleno, Jana chyt stopa. Petr se veze a dol na oslkovi a jet dostvaj od majitele pozvn na aj. Jsme vichni mok a promrzl, venku je kolem nuly. Po urgencch nm pan domc zatp v jedin mstnosti.

Ben Haddou

Kde je ten zatracen pas?

V noci mrzlo, i na pokoji mi jde pra od pusy. Jeliko m bt krsn, zkusme dvoudenn pechod pes sedlo ve vce 3 200 metr. Vyjdme autem a do Tachedirtu do vky 2 400 metr a odtud u musme pky. Kolem vylapan piny se lesknou namrzl stbla trav a objevuj se i snhov pole. Honza jde s nmi jen do sedla a pak se vrac pro auto a zbytek vpravy.

Po tech hodinch jsme nahoe a po svain ns ek jet ptihodinov sestup. Ped estou pichzme zmordovan do Timichi, kde ns odchytv sympatick star berber a thne ns do svho hotlku. Mohutn smlouvm a nakonec mme ubytovn, veei, sndani a horkou sprchu za 140 dirham (320 korun).

Pinej nm mtov aj a popcorn s oechy.

Pichz chvle, kdy Marta neme najt pas. Prohledv vechny sv vci. My prohledvme jej vci. Iva, kter s n byla vera na pokoji, si tak prohledv vci. Z jedinho Ivina telefonu jsme poslali SMS Honzovi, kter tak obrac dm vzhru nohama. Vichni se podlej na ptrac akci, jen j si medm ve spacku, poskytuji psychickou podporu a tlumom. Vak jsem s Martou nepila vbec do styku.

Kolem dest to vzdvme a jdeme vichni spt do spolen lonice, smen s tm, e nae dal cesta povede na velvyslanectv v Rabatu. Jdu si radji zkontrolovat svj pas a co nevidm? Ony vedle sebe le dva pasy, a ten jeden je Marty! Nastv obrovsk leva, omlouvn, objmn. Pokud m Marta chtla zabt, dokzala to nedat najevo. Dedukc dochzme k tomu, e ho mla vera pi suen vc poloen vedle mho, a jeliko jsou oba zkrabacen od vody, tak jsem nejdv zabalila svj a pak i jej.

Koelusk vrobna

Kobra a dv krajty

Vera jsme trochu zvaovali, zda nejet tch 16 kilometr z Timichi dol mstn hromadnou dopravou, co je korba nklaku, ale nakonec jdeme pky. Silnice nen natst jet vyasfaltovan a avizovan d隝 se nekon. Naopak, slunko heje a nm se otevraj vhledy na vesniky ve skalch s terasovmi polky stdajcmi kvetouc oechov sady.

Kdy se v dol objev msteko Sitti Fadma, od kterho stoup mlha a d隝, zahldneme v zatce pod nmi Honzovo auto. K veeru jsme opt v naem kempu v Marrkei, sedme v povkch u baznu a vzpomnme na souasn teplo v echch.

Vyrme do pout na velbloudech.

Druh den po poledni se vydvme na prohldku msta. V zahradch Majoreille se kochme obrovskmi kaktusy, bambusovmi kei a romantickmi jezrky s leknny. Toulme se medinou a okolnmi sky, co jsou starobyl zk uliky zamen na vrobu uritch vc, napklad koench bot, taek nebo stbrnch lustr. Mm strach, abych se neztratila, lid jsou tu tisce a tla se jeden na druhho. Ale Jana s Petrem si m berou pod kdla, spolen nakukujeme do obchdk a kupodivu ns nikdo neobtuje ani netah dovnit.

Auto DNES

Na nmst je len vava, a ne se Petr nadje, m kolem krku obtoenou kobru a dv krajty se mu svjej u nohou. J tak vymknu a nechvm si henou namalovat na nohu krsn ornament. Akort jsem netuila, e hodinu musm chodit bosa, aby to zaschlo. Pomalu se zved vtr a zan krpat. Ne se spust lijk, u jsme vichni v teple svch stan…

Pokraovn za tden!

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts