Lanovka na Snku mus vozit i vodu a splaky, o provozu rozhoduje vtr

0
61

Pvodn technologie lanovky, kter byla ve zkuebnm provozu od 10. listopadu 1949, mla slouit 17 let. Nakonec vydrela prakticky bez vtch oprav nebo zsah a do roku 2012, byla tak nejstar provozovanou lanovkou u ns. Od roku 1949 a do ukonen svho provozu vyvezla na Snku vce ne sedm milion nvtvnk Krkono.

Pedn st horn stanice zskala novou ocelovou konstrukci, kter vytv tuh celek schopn odolvat i extrmnm povtrnostnm podmnkm.

Neuviteln? Lanovku vyrobila Transporta Chrudim na zklad licence vcarsk firmy Von Roll a me bt na svou prci opravdu pyn. Je nutn si toti uvdomit extrmn podmnky, kter panuj zejmna na druhm seku lanovky, jim je samozejm vystavena i ta nov. Stavba horn stanice mus podle dnench parametr odolat vtru a 215 km/h a zaten snhem a 8,82 kN/m2.

Stavba je umstna na hran sousedc s Obm dolem a dochz zde kvli vzestupnmu proudn vzduchu k silnm nmrazm, vysvtluje tak na dal problm stavby Milo Pazek, hlavn inenr a koordintor projektu nov lanovky.

Provoz lanovky se zastavuje v okamiku, kdy v danm mst pekro rychlost vtru 60 km/h. Take mete vyjet na Rovou horu, ale na Snku se u dostanete jen po svch, pokud to v takovch povtrnostnch podmnkch budete chtt vbec riskovat. Prv sek mezi Rovou horou a vrcholem Snky toti bv tm polovinu dn v roce kvli vtru mimo provoz. Nejvce je vtrem ovlivnn posledn st lanovky pod horn stanic, kter vede jen kousek nad hranou Obho dolu. Na vrcholu Snky pak vtr dosahuje asto v nrazech a 200 km/hod (55 m/s).

Plny trvaly dlouho

U od 1976 se zvaovala vstavba nov lanovky. Potalo se s dvoulanovm systmem tymstn kabinky z Transporty, nsledovaly dal studie v 80. letech, kter zvaovaly nabdku rakousk firmy Girak na modern esti- nebo osmimstnou kabinovou lanovku a prodlouen trasy prvnho seku a k chat Lesovna.

Provoz na hornm seku Rov hora Snka se zastavil 13. kvtna 2012, aby se stihlo rozebrat lanovku jet bhem lta, doln sek Pec pod Snkou Rov hora skonil 2. z 2012. Stavba nov lanov drhy byla zahjena 1. z 2011, provoz na dolnm seku 20. prosince 2013. Na zrekonstruovanm hornm seku se jezd od 22. nora 2014.

Materil na stavbu musely dopravovat vrtulnky.

Zadavatel poadoval, aby se minimalizovaly zsahy do podlo pod budovami, aby se zachovaly stvajc hmoty staveb a nenavyoval se rozsah slueb.

Horn stanice tak byla sten zbourna a pot opt dostavna, nov jsou i inenrsk st a technick infrastruktura. Byla vybudovna kanalizan a vodovodn ppojka, napojen na veejn kanalizan a vodovodn d Pece pod Snkou.

Jene horn stanice nem vlastn zdroj vody, a tak se pikroilo k ojedinlmu a uniktnmu een, poprv v historii lanovch drah. Speciln vozy lanov drhy dopravuj vodu nahoru, dal pak odvej splakovou vodu dol k mezistanici, kde se vypoutj do kanalizace.

Boj s ochrani

30 nejlepch

Peerpvac ndre na pohonn hmoty u Loukova byly vybrny KAIT eskou komorou autorizovanch inenr a technik innch ve vstavb do pehledu 30 nejvznamnjch realizac poslednch 30 let.

Stavba lanovky na Snku vypadala zdnliv jednodue, pesto m vak spoustu ALE. Teba to, e stavt bylo mon prakticky jen ti msce v roce, a to v srpnu, z a jnu. V zimnch mscch to kvli vtru a teplotm nejde, od jara a pes lto nejsou mon lety vrtulnk, protoe je nepovol ochrana ivotnho prosted. Vrtulnky se toti musely postarat o vekerou dopravu i odvoz materilu, tk stroje do 1. zny ochrany CHK KRNAP pstup nemaj. Take se napklad horn stanice rozebrala run.

Ochrani mli i adu dalch podmnek, mimo jin i to, e se nesmla navit kapacita pvodn lanovky, kter byla 250 lid za hodinu. Z vrcholu Snky toti nikdo nechtl mt davovou selost, i kdy u dnes se nkte rdoby turist hrnou i tam, kde je psn zkaz vstupu.

Horn stanice je umstna v 1. zn ochrany CHK KRNAP v tko pstupnm ternu.

O stavb

Generln projektant: Trento, Ing. Milo Pazek, hlavn projektant, kter autorizoval vechny stupn projektov dokumentace, vedouc koordintor akce; autorsk dozor generlnho projektanta Ing. Zdenk Mikuleck

Statik: Atlant, ing. Frantiek Futera

Architektonick een studie: atelir K2-architekti, Ing. arch. David Kratochvl, Ing. arch. Stanislava Kratochvlov

Investor: msto Pec pod Snkou

Technick dozor stavebnka: Ingeniring Krkonoe, Ing. Vclav Jirnek

Hlavn dodavatel: Sdruen firem BAK stavebn spolenost, Leitner AG

Stavbyvedouc: Ing. Daniel Slovk

Nklady: 311 milion K

Ocenn: Stavba roku 2014, Cena Inenrsk komory 2015

ARCHIVN VIDEO: Podvejte se na cestu lanovkou na vrchol Snky po znovuzahjen provozu v roce 2014:


Seber minci pro Megahru

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno